SV/Prabhupada 0475 - Vi ryser så snart som vi hör att vi måste bli en tjänare till Gud

From Vanipedia
Jump to: navigation, search
Go-previous.png Föregående Sida - Video 0474
Nästa Sida - Video 0476 Go-next.png

Vi ryser så snart som vi hör att vi måste bli en tjänare till Gud
- Prabhupāda 0475


Lecture -- Seattle, October 7, 1968

Vi kan inte bli den Högste. Åtminstone finner vi inte i den auktoriserade vediska litteraturen, att en levande varelse kan bli lika kraftfull som Gud. Nej, det är inte möjligt. Gud är stor. Han är alltid stor. Även om du befrias från materiella band, Han är fortfarande stor. Det är ... Därför denna vers govindam ādi-puruṣaṁ tam ahaṁ bhajāmi. Vår eviga relation med Gud är, att dyrka Honom, eller att tjäna Honom. Denna tjänst är mycket fin. Ta inte det ... Så snart vi talar om tjänsten, kanske vi tror att "Åh, vi lider här genom att ta upp tjänst." Precis som ena kvällen en pojke ifrågasatte, "Varför ska vi böja oss?" Jag vet inte om han är närvarande här. Att buga sig ner för att överlämna sig till någon är inte dåligt, men eftersom vi är i en annan situation, att överlämna sig till andra, det är mycket obehagligt. Precis som ingen vill vara beroende av en annan nation, ingen vill vara beroende av andra människor. Alla vill vara oberoende, eftersom denna materiella värld är en pervers återspegling av den andliga världen. Men i den andliga världen, ju mer du överlämnar dig, ju mer du är tjänare, desto mer är du nöjd. Du är glad. Men vi har ingen sådan förståelse för närvarande. Vi har ingen andlig idé, ingen andlig insikt; Därför ryser vi så snart vi får höra att vi måste bli Guds tjänare. Men det är inte fråga om rysning. Det är mycket trevligt att bli Guds tjänare. Du ser så många reformatorer, de kom, de har tjänat Guds mission, och de är fortfarande dyrkade. Så för att bli Guds tjänare, tjänare av Gud, är inte någon obetydlig sak. Det är det viktigaste. Govindam ādi-puruṣaṁ tam ahaṁ bhajāmi. Men acceptera inte det. Först och främst forsök att förstå. Därför säger Vedānta-sūtra athāto brahma jijñāsā. Försök att förstå vad som är Brahman. (Mikrofon gör ljud) Varför detta ljud? Försök att förstå vad som är Brahman och försök förstå din relation. Och sedan, när du faktiskt överlämnar dig, du kommer att känna ett evigt lycksaligt liv, full av kunskap.

Och detta är mycket fint förklarat i Herren Caitanya's undervisning. I Bhagavad-gītā är också samma undervisning där, men ... Vi har fått två böcker redan publicerade, en, Bhagavad-gītā som den är; och en annan bok, Herren Caitanya's undervisning. Så Bhagavad-gītā lär processen av överlämnande. Sarva-dharmān parityajya mām ekaṁ śaraṇaṁ vraja (BG 18.66). " Överlämna dig till mig", säger Herren. Och Caitanya Mahāprabhu's undervisning, är hur man gör överlämnandet. Eftersom vi har varit vana vid, i vårt nuvarande betingade liv att revoltera mot överlämnande. Det finns så många partier, så många "ismer" och huvudprincipen är att "Varför ska jag överlämna mig?" Det är den huvudsakliga sjukdomen. Oavsett politiskt parti är det, precis som kommunistpartiet ... Deras revolt är mot högsta myndighet de kallar kapitalister. "Varför ska vi ..." Överallt är det samma sak, "Varför ska jag överlämna mig?" Men vi måste överlämna oss. Det är vår konstitutionella ställning. Om jag inte överlämnar mig till någon särskild person eller särskild regering, eller viss gemenskap eller samhället eller något, men i slutändan måste jag överlämna mig. Jag överlämnas till naturens lagar. Det finns inget oberoende. Jag måste överlämna. När den grymma döden kallar, omedelbart måste jag kapitulera. Så många saker. Så vi bör förstå ... Detta är brahma-jijñāsā att "Varför är den här överlämnande processen?" Om jag inte gillar att kapitulera, då jag är tvungen att kapitulera. I staten också även om jag inte vill följa lagarna i staten, staten tvingar mig att kapitulera genom polisvåld, genom militärt våld, genom att så många saker. På samma sätt vill jag inte att dö, men döden tvingar mig att kapitulera. Jag vill inte bli gammal man, men naturen tvingar mig att bli gammal. Jag vill inte ha någon sjukdom, men naturen tvingar mig att acceptera någon form av sjukdom. Så den här överlämnadeprocessen är där. Nu måste vi förstå varför det är så. Det innebär att min konstitutionella ställning är att överlämna mig, men den nuvarande svårigheten är att jag överlämnar mig till fel person. När vi förstår att vi ska överlämna oss till den Högsta Herren, då ska min konstitutionella ställning återupplivas. Det är min frihet.