SV/Prabhupada 0476 - Beroende är inte dåligt om det är beroende på rätt sätt

From Vanipedia
Jump to: navigation, search
Go-previous.png Föregående Sida - Video 0475
Nästa Sida - Video 0477 Go-next.png

Beroende är inte dåligt om det är beroende på rätt sätt
- Prabhupāda 0476


Lecture -- Seattle, October 7, 1968

Jag känner inte till att min position är att överlämna mig, och att denna princip av att överlämna sig, är mitt lyckliga liv. Precis som ett litet barn, om han överlämnar sig till föräldrarnas önskemål, hans liv är mycket glädjande, mycket lyckligt. En ung flicka, om hon överlämnar sig till föräldrarnas önskemål, och ... Det är systemet, det vediska systemet. En kvinna, av naturen, är beroende. Artificiellt, om kvinnan vill ha frihet, då är hans (hennes) liv olyckligt, hennes liv är olyckligt. Därför är det Vediska systemet att ... Jag hittar inte på jag talar om den Vediska principens auktoritet. Manu-saṁhitā, Vedas lagar, Manu, mästaren över mänskligheten, Manu ... Manu är far till mänskligheten. Så han har sin lagbok. Denna Manu-saṁhitās lagbok följs fortfarande i Indien åtminstone bland hinduer. Så i denna bok Manu-saṁhitā sägs, na striyaṁ svatantram arhati. Han ger den lag där kvinnan inte ska ges självständighet. Så? Hur skall livet vara? Livet ska vara att så länge hon inte är gift, hon måste leva under ledning, beroende på föräldrarna. Och så snart hon är gift, ska hon leva beroende av sin make. Och när mannen går bort ... Eftersom enligt Hindu-systemet, mannen stannar inte hemma i alla dagar, tills döden. Nej. När barnen vuxit upp, ger han upp fru och barn och blir en sannyāsī, precis som jag har blivit. Jag har mina barn, jag har mina barnbarn, jag har min fru fortfarande ... Men jag har gett upp alla band. Så hur blir min fru omhändertagen? Åh, hon har vuxna barn. Så det finns ingen oro. Så beroende är inte illa om det finns beroende på rätt sätt. Ingen far försummar att leta efter bekvämligheter till en ogift flicka, av hans ogifta flickor och pojkar. Enligt det hinduiska systemet, en far och mors ansvar upphör efter att han fått barnen gifta, antingen dotter eller son. Så mycket skyldighet. Då är de fria. Så beroende, jag talar om beroendet. Så beroende är inte dåligt; överlämnande är inte dåligt. Jag har sett praktiskt när kvinnan överlämnar sig till mannen ... Fortfarande finns det så många kvinnor i Indien, de är så glada och deras liv är så underbart.

Så vi måste lära hur saker ska göras. Självständighet, konstgjort oberoende är aldrig bra. I praktiken har vi ingen självständighet. Jag kanske tänker på självständighet, men i praktiken har jag ingen självständighet. Jag är tjänare till mina sinnen. Kāmādīnāṁ kati na katidhā pālitā durnideśa. Vi är alla tjänare till våra sinnen. Så var är mitt oberoende? Jag kan förklara mig självständig från min far, från min stat, från mitt land, från mitt samhälle men jag är tjänare till mina sinnen. Så var är mitt oberoende? Så vi bör känna vår konstitutionella ställning, att vi under alla omständigheter är beroende. Därför är den bästa metoden för fulländning av mitt liv är att bli beroende av Gud, Kṛṣṇa. Det är lösningen på alla problem. Och den Kṛṣṇamedvetna rörelsen är det. Försök att förstå din konstitutionella ställning och överlämna dig till Gud, till Kṛṣṇa. Då kommer du bli lycklig. Mycket enkel sak. I det ögonblick du överlämnar dig till Gud, omedelbart blir du lycklig. Mām eva ye prapadyante māyām etāṁ taranti te.