SV/Prabhupada 0503 - Att acceptera guru betyder att fråga honom om den Absoluta Sanningen

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Att acceptera guru betyder att fråga honom om den Absoluta Sanningen
- Prabhupāda 0503


Lecture on BG 2.15 -- Hyderabad, November 21, 1972

Så den naturliga kommentaren till Vedānta-sūtra är Śrīmad-Bhāgavatam. Jīvasya tattva-jijñāsā, jīvasya tattva-jijñāsā. Detta är vårt liv. Jīvasya, av varje levande varelse. Varje levande varelse innebär särskilt människor. Eftersom katter och hundar, de kan inte fråga om Brahman, eller den Absoluta Sanningen. Därför är slutsatsen att i den mänskliga livsformen, bör man inte vara engagerad bara i djuriska benägenheter. Det är helt enkelt slöseri med tid. Man måste ställa frågor om den Absoluta Sanningen. Athāto brahma jijñāsā. Och Man måste försöka förstå. Tad viddhi, tattva-darśibhiḥ. Från tattva-darśī. Jñāninaḥ, tattva-darśinaḥ, dessa är orden. Så i den mänskliga formen av liv därför, i varje samhälle, systemet är att barnen skickas till skolan, högskolor, att förstå saker. På samma sätt, för andlig förståelse, tad-vijñānārthaṁ sa gurum eva abhigacchet (MU 1.2.12). Abhigacchet betyder att man måste. Det finns inget alternativ. Man kan inte säga "jag ... jag vill inte gå." Nej. Om du inte går, då luras du. Det är vårt Vaiṣṇava system. Ādau gurvāśrayam. Det första är att ta skydd av en bona fide andlig mästare. Ādau gurvāśrayaṁ sad-dharma-pṛcchā. Inte så att jag ska, eftersom det har blivit ett system: "Jag ska skaffa en guru. Nu är min uppgift klar. Jag har en guru." Nej. Tattva-jijñāsā. Jīvasya tattva-jijñāsā. Guru betyder, att acceptera guru innebär att fråga honom om den Absoluta Sanningen. Jijñāsuḥ śreya uttamam. Dessa är de vediska instruktionerna. En som är jijñāsu innebär nyfiken. Jijñāsuḥ śreya uttamam. Śreyaḥ. Śreyaḥ betyder välgörande. Så uttamam, den främsta fördelen. Den som är nyfiken att veta om den främsta fördelen i livet, för honom finns det behov av att acceptera en guru.

tasmād guruṁ prapadyeta
jijñāsuḥ śreya uttamam
śābde pare ca niṣṇātaṁ
brahmaṇy upaśamāśrayam
(SB 11.3.21)

Så detta är vår Kṛṣṇamedvetna rörelse. Vi försöker att utbilda människor att förstå värdet av livet, värdet av andligt liv i synnerhet, Bhāgavata. Dharmān bhāgavatān iha. Så genom att förstå andligt liv, genom att förstå ens faktiska konstitutionella ställning, kan man bli upplyst, vad är syftet med livet, vad är ens plikt i livet, vad är meningen med livet. Det är Kṛṣṇamedvetna rörelsen.

Tack så mycket. Hare Kṛṣṇa.