SV/Prabhupada 0506 - Dina ögon skall vara Sastra. Inte dessa trubbiga ögon

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Dina ögon skall vara Sastra. Inte dessa trubbiga ögon
- Prabhupāda 0506


Lecture on BG 2.18 -- London, August 24, 1973

Så träd och växter, de är två miljoner sorter. Sthāvarā laksa-viṁśati kṛmayo rudra-saṅkhyayaḥ. Och insekter, de är elva hundra tusen. Så det är en förbryllande sak, att hur den vediska litteraturen ställer allt mycket korrekt. Nio hundra tusen, elva hundra tusen, två miljoner, som de är. Detta kallas förverkligande. Så vi tar det för givet. Vår facilitet är, eftersom vi accepterar Veda som auktoriteten, därför finns kunskapen där, redo. Om någon frågar mig eller dig, "Kan du säga hur många former av levande varelser som finns i vattnet?" det är väldigt svårt. Även biologer kan inte säga. Även om de är stora experter. Jag kan inte säga. Men med våra tillgångar, kan vi omedelbart säga, det finns niohundratusen. Även om jag aldrig har experimenterat, eller sett personligen, men eftersom det förklaras i den vediska litteraturen, kan jag säga vad som rätt. Därför sägs det i Vedanta-sūtra , att om du vill se eller uppfatta något direk ... Precis som så många skurkar kommer, de utmanar, "Kan du visa mig Gud?" Så... Ja. Vi kan visa dig Gud, förutsatt att du har fått ögonen. Gud kan ses av olika typer av ögon. Inte dessa ögon. Det framgår av śāstra. Ataḥ śrī-kṛṣṇa-nāmādi na bhaved grāhyam indriyaiḥ (CC Madhya 17.136). Indriya innebär att dessa sinnen, dessa materiella sinnen. Med dessa materiella sinnen, kan du inte uppleva direkt, formen av Herren, vad är Hans kvalitet, vad Han gör. Så många saker som vi vill veta om den Högste. Men śāstra beskriver Herrens kvaliteter, Herrens form, Herrens aktiviteter. Du kan lära dig. Śāstra-yonitvāt. Yoni betyder källa, källa. Sastra-yonitvāt. Śāstra-cakṣus. Ögonen bör vara śāstra. Inte dessa trubbiga ögon. Vi upplever också allt av śāstra genom böcker.

Så vi måste se igenom de auktoriserade böckerna, beskrivningen som ligger utanför vår uppfattning. Acintyāḥ khalu ye bhāvā na tāṁs tarkeṇa yojayet. Tarkeṇa, genom argument, som är bortom dina sinnesintryck. Så många saker. Även vi ser dagligen så många planeter, stjärnor på himlen, men vi har ingen information. De går direkt för att se månen, men hopplöst kommer de tillbaka. Det är mycket tveksamt att säga det. Och de har ett dogmatiskt intryck: "Förutom denna planet, på andra planeter, det finns så många, inget liv." Detta är inte perfekt förståelse. Från śāstra-yoni, om du vill se genom śāstra ... Precis som månen. Vi har information från Śrīmad-Bhāgavatam att det där, människorna, de lever i tio tusen år. Och vad är det för ett mått på ett år? Våra sex månader motsvarar deras en dag. Nu föreställ er sådana tio tusentals år, Det kallas daiva-varṣa. daiva-varṣa. betyder år enligt halvgudarnas beräkning. Precis som Brahmā's dag, det är enligt halvgudarnas beräkning. Sahasra-yuga-paryantam ahar yad brahmaṇo viduḥ (BG 8.17). Vi har fått information från Bhagavad-gītā, Kṛṣṇa säger, att de beräknar åren av halvgudarna. Allas år beräknas. Det här kallas... Detta accepteras av den moderna vetenskapen, relativ sanning eller lagen om relativitet. En liten myra, han har också hundra års ålder, men myrans hundra år och våra hundra år är annorlunda. Detta kallas relativt. Enligt din storlek på kroppen, allt i relation. Våra hundra år och Brahmā's hundra år, är annorlunda. Därför sa Kṛṣṇa beräkna så här: sahasra-yuga-paryantam ahar yad brahmaṇo viduḥ (BG 8.17).