SV/Prabhupada 0507 - Genom din direkta erfarenhet, kan du inte beräkna

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Genom din direkta erfarenhet, kan du inte beräkna
- Prabhupāda 0507


Lecture on BG 2.18 -- London, August 24, 1973

Nu kan du försöka att förstå vad som är Brahmā's ålder genom att beräkna en dag. Sahasra-yuga, vi har fyra yugas, Satya, Tretā, Dvāpara, Kali- dessa kallas fyra ... Denna tidsrymd är fyrtiotre hundra tusen år. Det är summan av de fyra yugas. Arton, tolv, åtta och fyra. Hur många blir det? Arton och tolv? Trettio, och sedan åtta, trettioåtta, sedan fyra. Detta är en grov beräkning. Fyrtiotvå, fyrtiotre. Sahasra-yuga-paryantam. Så så många år, Sahasra-yuga-paryantam ahaḥ Ahaḥ betyder dag. Sahasra-yuga-paryantam ahar yad brahmaṇo viduḥ (BG 8.17). Detta är en dag av Brahmā. En dag betyder morgon till kväll. Fyrtiotre hundra tusen år enligt vår beräkning. Därför ska dessa saker förstås genom śāstra. Annars har du ingen kunskap. Du kan inte räkna. Du kan inte gå till Brahmā, du kan inte ens gå till månen. För att inte tala om Brahmaloka som är den absolut mest avlägsna delen av detta universum. Så genom din direkta erfarenhet, kan du inte räkna, och inte heller kan du gå. De uppskattar, den moderna rymdtekninken, de uppskattar, att för att gå till den översta planeten, kommer att kräva fyrtio tusen år med ett ljusårs hastighet. Precis som ljusår, har vi vår beräkning.

Så vi kan inte uppskatta genom direkt uppfattning, även i denna materiella värld, för att inte tala om den andliga världen. Inte... Panthās tu koṭi-śata-vatsara-sampragamyo vāyor athāpi manaso muni-puṅgavānām (Bs. 5.34). Genom mentala, muni-puṅga innebär mental spekulation. Du kan spekulera, men även om du gör för många hundra och tusen år, är det inte möjligt att beräkna. Du måste acceptera denna sanning genom śāstra, annars är det inte möjligt. Därför sa nityasyoktāḥ śarīr-ukta. Ukta innebär det är sagt. Inte för att "Jag lägger fram någon dogm", även om Han kan göra det. Han är Gudomens Högsta Personlighet. Detta är den metod. Om det inte finns ukta, sagt av auktoriteter, tidigare auktoriteter, ācāryas, kan du inte säga någonting. Detta kallas paramparā. Du kan försöka att förstå med din intelligens, men du kan inte göra några tillägg eller ändringar. Det är inte möjligt. Därför kallas det nityasyoktāḥ. Det sägs, det är redan avgjort. Du kan inte argumentera. Nityasyoktāḥ śarīriṇaḥ anāśino 'prameyasya (BG 2.18), omätbar.