Please join, like or share our Vanipedia Facebook Group
Go to Vaniquotes | Go to Vanisource | Go to Vanimedia


Vanipedia - the essence of Vedic knowledge

SV/Prabhupada 0516 - Du kan nå ett liv i frihet- Det är inte en saga eller fiktion

From Vanipedia


Du kan nå ett liv i frihet- Det är inte en saga eller fiktion
- Prabhupāda 0516


Lecture on BG 7.1 -- Los Angeles, December 2, 1968

Prabhupāda: Govindam ādi-puruṣaṁ tam ahaṁ bhajāmi (Bs. 5.29).

Hängivna: Govindam ādi-puruṣaṁ tam ahaṁ bhajāmi

Prabhupāda: Så vi dyrkar Gudomens Högsta Personlighet, Govinda. Det är vår verksamhet. Vad är effekten av att dyrka Govinda? Precis som människor försöker att gå till månen, mycket liten ansträngning. Även om de går till månen , de kommer att inte ha mycket nytta, eftersom forskarna säger månen är under 200 grader, nollpunkten. Så vi kan inte tolerera det kalla klimatet på den här planeten, hur skall vi ha nytta även om vi åker till månen? Och månplaneten är den närmaste planeten. Det finns miljontals andra planeter också, och forskarna säger att för att nå den högsta, översta planeten, det kommer att ta fyrtio tusen år. Och vem kommer att leva i fyrtio tusen år för att åka och komma tillbaka?

Detta är praktiska svårigheter, och därför kallas vi betingade själar. Vår verksamhet är betingad, inte fria. Men du kan uppnå ett liv i frihet, liv av obegränsad energi, obegränsad glädje, obegränsad lycksalighet. Det finns möjlighet. Detta är inte historia eller fiktion. Vi ser så många planeter i universum. Vi har fått så många flygande fordon, men vi kan inte närma oss ens den närmaste. Vi är så mycket begränsade. Men om vi dyrkar Govinda, då är det möjligt. Du kan gå varsomhelst. Vi har skrivit dessa uttalanden i vårt lilla häfte, Easy Journey to other planets. Det här är möjligt. Tro inte att denna planet är allt. Det finns många, många miljoner andra, mycket fina planeter. Där är standarden på lycka, standard av njutning många gånger större än vad vi njuter här. Så hur är detta möjligt?

Jag ska läsa sjunde kapitlet av Bhagavad-gītā, som talas av Govinda Själv. Bhagavad-gītā, sjunde kapitlet. Herren Kṛṣṇa säger,

mayy āsakta-manāḥ pārtha
yogaṁ yuñjan mad-āśrayaḥ
asaṁśayaṁ samagraṁ māṁ
yathā jñāsyasi tac chṛṇu
(BG 7.1)

Här är ordet yogam förklarat också. Vilken typ av yoga rekommenderar Kṛṣṇa ? Mayy āsakta-manāḥ. Att alltid hålla sinnet fäst vid Kṛṣṇa, detta yogasystem. Detta Kṛṣṇamedvetande är ett yogasystem. För närvarande, koncentrerar de sitt sinne, på något tomrum, opersonligt, enligt deras egna föreskrifter. Den verkliga processen är att koncentrera sinnet på något. Men detta något, om vi gör det till tomrum, det är mycket svårt att koncentrera vårt sinne på det sättet. Det förklaras också i Bhagavad-gītā i tolfte kapitlet: kleśo 'dhikataras teṣām avyaktāsakta-cetasām (BG 12.5). De som försöker att meditera på något opersonligt och tomt, deras problem är större än de som mediterar på den Högsta Person. Detta förklaras. Varför? Avyaktā hi gatir duḥkhaṁ dehavadbhir avāpyate. Vi kan inte koncentrera vårt sinne (på) något opersonligt. Om du tänker på din vän, om du tänker på din far, mor, eller någon som du älskar, kan du fortsätta tänka i timmar. Men om du inte har någon objektiv för att fixera sinnet på, så är det mycket svårt. Men människor undervisas att koncentrera sig på något tomrum och opersonligt.