SV/Prabhupada 0525 - Maya är stark, så snart du känner dig lite säker, omedelbart det blir attack

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Maya är stark, så snart du känner dig lite säker, omedelbart det blir attack
- Prabhupāda 0525


Lecture on BG 7.1 -- Los Angeles, December 2, 1968

Tamāla Kṛṣṇa: Prabhupāda, när jag tjänar dig ibland känner jag det är mycket fint, men sedan när jag tänker på hur illa och ofullständig denna tjänst är, känner jag mig bedrövlig. Vilket är rätt att känna?

Prabhupāda(småskrattar) Du känner dig bedrövlig?

Tamāla Kṛṣṇa: Ja.

Prabhupāda: Varför? När känner du dig bedrövlig?

Tamāla Kṛṣṇa: När jag ser alla misstag jag gör, alla misstag.

Prabhupāda: Ibland ... Det här är fint. Att acceptera misstag ... Även om det inte är några misstag. Det är ett symptom på uppriktig service. Precis som en far är mycket älskad av sin son, eller son är mycket älskad av fadern. Sonen har lite krämpor, fadern tänker, "Åh, min son kan dö. Vi kan separeras." Det är ett tecken på intensiv kärlek. Inte alltid att sonen är döende omedelbart ser du, men han tänker så. Separation. Du ser? Så det är ett gott tecken. Vi ska inte tro att vi gör mycket fint. Vi bör alltid tänka att "jag är öförmögen ." Detta är inte dåligt. Vi bör aldrig tro att "jag är perfekt." Eftersom Maya är så stark, så snart som du är lite säker, omedelbart du attackeras. Förstår du? I ett sjukdomstillstånd ... Precis som en som tar det mycket försiktigt, det är liten chans för återfall. Så detta är inte dåligt. Vi bör alltid tänka så, att "kanske jag inte gör fint." Men så långt som det är i vår makt, låt oss genomföra vår verksamhet fint, men vi får aldrig tro att det är mycket perfekt. Det är bra.