SV/Prabhupada 0533 - Radharani är Hari-priya, mycket kär för Krishna

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Radharani är Hari-priya, mycket kär för Krishna
- Prabhupāda 0533


Radhastami, Srimati Radharani's Appearance Day -- London, August 29, 1971

Rādhārāṇī är hari-priyā, mycket kär för Kṛṣṇa. Så om vi närmar oss Kṛṣṇa genom Rādhārāṇī's nåd , då blir det mycket lätt. Om Rādhārāṇī rekommenderar att "Denna hängivne är mycket fin," då kommer Kṛṣṇa omedelbart acceptera, vilken dumbom jag än må vara. Eftersom det rekommenderas av Rādhārāṇī, accepterar Kṛṣṇa. Därför i Vṛndāvana du ser att alla de hängivna, de chantar mer Rādhārāṇī's namn än Kṛṣṇa's. Vartän du går, finner du de hängivna som chantar"Jaya Rādhe." Du ser fortfarande i Vṛndāvana. De glorifierar Rādhārāṇī. De är mer intresserade, att dyrka Rādhārāṇī Eftersom hur fallen Jag än kan vara, om jag på ett eller annat sätt kan glädja Rādhārāṇī, då är det mycket lätt för mig att förstå Kṛṣṇa. Annars

manuṣyāṇāṁ sahasreṣu
kaścid yatati siddhaye
yatatām api siddhānāṁ
kaścid vetti māṁ tattvataḥ
(BG 7.3)

Om du går genom den spekulativa processen att förstå Kṛṣṇa kommer det att ta många, många liv. Men om du tar hängiven tjänst, bara försöker glädja Rādhārāṇī och vi kan få Kṛṣṇa mycket lätt. Eftersom Rādhārāṇī kan ge oss Kṛṣṇa. Hon är en så stor hängiven, emblemet på en mahā-bhāgavata. Inte ens Kṛṣṇa kan förstå vad som är Rādhārāṇī's kvalitet. Även fast Kṛṣṇa, även om han säger vedāhaṁ samatītāni (BG 7.26), "Jag vet allt" ändå kan Han inte förstå Rādhārāṇī. Rādhārāṇī är så stor. Han säger att ... Egentligen vet Kṛṣṇa allt. För att förstå Rādhārāṇī accepterade Kṛṣṇa Rādhārāṇī.'s position. Kṛṣṇa ville förstå styrkan hos Rādhārāṇī. Kṛṣṇa tänkte att "jag är fullkomlig. Jag är komplett i alla avseenden, men ändå, jag vill förstå Rādhārāṇī. Varför?" Denna benägenhet gjorde Kṛṣṇa skyldig att acceptera Rādhārāṇī's benägenheter, att förstå Kṛṣṇa, Själv.

Detta är naturligtvis mycket transcendental, stor vetenskap. Den som har kommit långt i Kṛṣṇamedvetande och är väl förtrogen med śāstras, de kan förstå. Men ändå, vi kan diskutera från śāstra. När Kṛṣṇa ville förstå Sig Själv, Han tog Śrīmatī Rādhārāṇī's sinnesstämmning. Och det är Caitanya Mahāprabhu. Rādhā-bhāva-dyuti-suvalitam. . Caitanya Mahāprabhu är Kṛṣṇa, men han har accepterat Rādhārāṇī's benägenheter. Som Rādhārāṇī alltid har känslor av separation från Kṛṣṇa, På samma sätt i Rādhārāṇī's position var Herren Caitanya's känsla separation från Kṛṣṇa. Det är lärdomarna från Herren Caitanya, känslor av separation, inte mötas. Processen för hängiven tjänst undervisas av Caitanya Mahāprabhu, och Hans lärjungesuccession är hur man känner separation från Kṛṣṇa Det är Rādhārāṇī's position, känner alltid separation.

Gosvāmīs, de också, när de var i Vṛndāvana, De sa aldrig att "jag har sett Kṛṣṇa." Även om de var de mest perfekta, de har aldrig sagt att "jag har sett Kṛṣṇa." Deras böner var så här: he rādhe vraja-devike ca lalite he nanda-suno kutaḥ. He rādhe, Rādhārāṇī, he rādhe vraja-devike ca... Rādhārāṇī förblir inte ensam. Han (Hon) förblir alltid med Hans (Hennes) vänner, vraja-devī, Lalitā or Viśākha och andra vänninor i Vṛndāvana. Så Gosvāmīns ber i sitt mogna stadium, när de levde i Vṛndāvana, de bad på detta sätt, he rādhe vraja-devike ca lalite he nanda-suno kutaḥ. "Var Rādhārāṇī, var är du? Var är Dina följeslagare? Var är du, Nanda-Suno, son till Nanda Mahārāja, Kṛṣṇa? Var är alla? "De sökte efter. De sa aldrig "Jag har sett Kṛṣṇa dansar med gopīs. I går kväll såg jag." (skratt) Detta är sahajiyā. Detta är inte en mogen hängiven. Detta kallas ... De kallas sahajiyā. De tar allt mycket billigt - Kṛṣṇa mycket billigt, Rādhārāṇī mycket billigt - som om de kan se varje kväll. Nej. Gosvāmīs lärde oss inget sådant. De sökte efter. He rādhe vraja-devike ca lalite he nanda-suno kutaḥ, śrī-govardhana-pādapa-tale kālindī-vanye kutaḥ: "Är du där under Govardhana Hill, eller på stranden av Yamunā?" Kālindī-vanye kutaḥ. Ghoṣantāv iti sarvato vraja-pure khedair mahā-vihvalau. De bara grät så här, "var är Du? Var är du, Rādhārāṇī? Var är du?, Lalitā, Viśākha, följeslarna till Rādhārāṇī? Var är du Kṛṣṇa?, Är du nära Govardhana Hill eller på stranden av Yamunā?" Ghoṣantāv iti sarvato vraja-pure. Så i hela trakten av Vṛndāvana de grät och sökte efter Dem, khedair mahā-vihvalau, som galningar. Khedair mahā-vihvalau. Vande rūpa-sanātanau raghu-yugau śrī-jīva-gopālakau.