SV/Prabhupada 0534 - Försök inte att se Krishna på ett konstgjort sätt

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Försök inte att se Krishna på ett konstgjort sätt
- Prabhupāda 0534


Radhastami, Srimati Radharani's Appearance Day -- London, August 29, 1971

Prabhupāda: Så vi måste följa fotspåren av Gosvāmīs, hur man söker efter Kṛṣṇa och Rādhārāṇī, Vṛndāvana, eller i ditt hjärta. Det är processen för Caitanya Mahāprabhu's bhajana: känsla av separation, vipralambha, vipralambha-sevā. Precis som Caitanya Mahāprabhu, känner separation från Kṛṣṇa, Han föll ner i havet. Han kom ut ur Hans vilorum eller Hans sovrum och gick ut mitt i natten. Ingen visste var Han hade gått. Så Han sökte. Denna process av hängiven tjänst lärs ut av Caitanya Mahāprabhu. Inte så lätt, "Vi har sett Kṛṣṇa eller sett Rādhārāṇī i rāsa-līlā." Nej, inte så. Känn separationen. Ju mer du känner separation från Kṛṣṇa, bör du förstå att du avancerar. Försök inte att se Kṛṣṇa på konstgjord väg. Avancera i en känsla av separation, och då kommer det att bli perfekt. Det är lärdomar från Herren Chaitanya. Eftersom vi med våra materiella ögon inte kan se Kṛṣṇa. Ataḥ śrī-kṛṣṇa-nāmādi na bhaved grāhyam indriyaiḥ (CC Madhya 17.136). Med våra materiella sinnen kan vi inte se Kṛṣṇa, vi kan inte höra om Kṛṣṇa's namn. Men sevonmukhe hi jihvādau. När du engagerar dig i Herrens tjänst ... Var börjar tjänsten? Jihvādau. Tjänsten börjar från tungan. Inte från benen, ögonen eller öron. Det börjar från tungan. Sevonmukhe hi jihvādau. Om du börjar tjänsten via din tunga ... Hur? Sjung Hare Kṛṣṇa. Använd din tunga. Hare Kṛṣṇa, Hare Kṛṣṇa, Kṛṣṇa Kṛṣṇa, Hare Hare, Hare Rāma, Hare Rāma, Rāma Rāma, Hare Hare. Och ta Kṛṣṇa prasādam. Tungan har två uppgifter: att formulera ljud, Hare Kṛṣṇa; och ta prasādam.. Genom denna process kommer du att förverkliga Kṛṣṇa. Lärjunge: Haribol! Prabhupāda: Försök inte att se Kṛṣṇa. Du kan inte se Kṛṣṇa med dina materiella ögon. Inte heller kan du höra om Honom med dina materiella öron. Eller du kan röra. Men om du engagerar tungan i Herrens tjänst, då kommer Han att uppenbara Sig till dig: "Här är jag." Det är önskvärt. Så känn separation från Kṛṣṇa precis som Rādhārāṇī, som Herren Caitanya lär oss, och engagera tungan i tjänst hos Herren, sedan, en dag, när du är mogen, ser du Kṛṣṇa öga mot öga. Tack så mycket.