SV/Prabhupada 0536 - Vad är det för mening med att studera Veda om vi inte förstår Krishna

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Vad är det för mening med att studera Veda om vi inte förstår Krishna?
- Prabhupāda 0536


Janmastami Lord Sri Krsna's Appearance Day Lecture -- London, August 21, 1973

När Kṛṣṇa var på slagfältet av Kurukṣetra, ni har sett bilden, Han är precis som en pojke på tjugo år eller på sin höjd, tjugofyra år gammal. Men på den tiden, hade han barnbarnsbarn. Därför är Kṛṣṇa alltid ung. Navayauvanam ca. Dessa är uttalanden från den Vediska litteraturen.

advaitam acyutam anādiṁ ananta-rūpam
ādyaṁ purāṇa-puruṣaṁ nava-yauvanaṁ ca
vedeṣu durlābhaṁ adurlābhaṁ ātmā-bhaktau
(Bs. 5.33)

Så, för att förstå Kṛṣṇa, om vi helt enkelt läser som en formalitet den vediska litteraturen, det kommer att bli mycket svårt att förstå vad som är Kṛṣṇa. Vedesu durlābhaṁ. Även om all Veda är avsedd för att förstå Kṛṣṇa. I Bhagavad-gītā, sägs det, vedaiś ca sarvair aham eva vedyo. Aham eva vedyo. Vad är det för mening att studera Veda om du inte förstår Kṛṣṇa? Eftersom det yttersta målet för utbildning innebär att förstå den Högsta Herren, den högsta fadern, den högsta orsaken. Som det sägs i Vedānta-sūtra, janmādy asya yataḥ (SB 1.1.1). Athāto brahma jijñāsā. Brahma-jijñāsā, att diskutera om den Högsta Absoluta Sanningen, Brahman. Vad är Brahman? Janmādy asya yataḥ. Att Brahman betyder varifrån allt emanerar. Så vetenskap, filosofi, innebär att ta reda på den yttersta orsaken till allt. det får vi från śāstras, Vediska litteraturen, att Kṛṣṇa är orsaken till alla orsaker. Sarva-kāraṇa-kāraṇam. Sarva-kāraṇa-kāraṇam

īśvaraḥ paramaḥ kṛṣṇaḥ
sac-cid-ānanda-vigrahaḥ
anādir ādir govindaḥ
sarva-kāraṇa-kāraṇam
(Bs. 5.1)

Orsaken till alla orsaker. Precis som, försök att förstå. Jag orsakas av min far. Min far orsakas av sin far. Han orsakas av sin far, hans far ... Fortsätt söka, Då kommer du att slutligen komma till någon som är orsaken. Men han har ingen orsak. Anādir ādir govindaḥ (Bs. 5.1 Jag kan vara orsaken till min son, men jag är också resultatet av orsaken, min far. Men śāstra säger att anādir ādir, Han är den ursprungliga personen, men han har ingen orsak. Det är Kṛṣṇa. Därför säger Kṛṣṇa janma karma ca me divyaṁ yo jānāti tattvataḥ (BG 4.9). Uppenbarelsen av Kṛṣṇa är en mycket viktig sak. Vi bör försöka att förstå Kṛṣṇa varför Han uppenbaras, varför Han kommer till denna materiella värld, vad är Hans aktiviteter, vad är Hans verksamhet. Om vi helt enkelt försöker att förstå Kṛṣṇa, vad är resultatet? Resultatet är tyaktvā dehaṁ punar janma naiti mām eti kaunteya (BG 4.9). Du får odödligheten. Syftet med livet är att uppnå odödlighet. Amṛtatvāya kalpate.

Så i uppenbarelsen av Kṛṣṇa, vi ska försöka förstå filosofin om Kṛṣṇa Hans Excellens talade om fred. Fredsformeln är där, som talas av Kṛṣṇa Vad är det?

bhoktāraṁ yajña-tapasāṁ
sarva-loka-maheśvaram
suhṛdaṁ sarva-bhūtānāṁ
jñātvā māṁ śāntim ṛcchati
(BG 5.29)

Om politikerna, diplomater, de försöker att skapa fred i världen ... FN är där, och det finns många andra organisationer. De försöker få verklig fred och lugn, inget missförstånd mellan människa till människa, land till land. Men det är inte vad som händer. Det sker inte. Defekten är att roten är fel. Alla tänker "Det är mitt land. Det är min familj. Det är mitt samhälle. Det är min egendom. " Detta "mitt" är en illusion.