SV/Prabhupada 0537 - Krishna är öppen för dyrkan även för den fattigaste

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Krishna är öppen för dyrkan även för den fattigaste
- Prabhupāda 0537


Janmastami Lord Sri Krsna's Appearance Day Lecture -- London, August 21, 1973

I śāstra sägs det, janasya moho 'yam ahaṁ mameti (SB 5.5.8). Denna "Jag och min"- filosofi är en illusion. Så denna illusion betyder māyā. māyā. ... Om du vill komma ut ur denna illusion, māyā. då måste man acceptera Kṛṣṇa's formel. Mām eva ye prapadyante māyām etāṁ taranti te. Allt finns där i Bhagavad-gītā för vägledning, om vi accepterar Bhagavad-gītā's filosofi som den är. Allt finns där. Fred är där, välstånd är där. Så det är ett faktum. Tyvärr har vi inte accepterar den. Det är vår olycka. Eller vi misstolkar det. Kṛṣṇa säger i Bhagavad-gītā, man-manā bhava mad-bhakto mad-yājī māṁ namaskuru (BG 18.65). Kṛṣṇa säger att "Tänk alltid på Mig,"man-manā bhava mad-bhakto. "Bli Min hängivne." Mad-yājī, "Dyrka Mig." Māṁ namaskuru "Och offra vördnadsbetygelser till Mig." Är det en mycket svår uppgift? Här är Kṛṣṇa's Gudsgestalt. Om du tänker på denna gudsgestalt Rādhā-Kṛṣṇa, är det mycket svårt? Man-manā. Du kommer in i templet och, precis som en hängiven, erbjuder din respekt till gudsgestalten, man-manā bhava mad-bhakto. Så långt som möjligt försöka att dyrka gudsgestalten patraṁ puṣpaṁ phalaṁ toyaṁ yo me bhaktyā prayacchati (BG 9.26). Kṛṣṇa vill inte ha hela din egendom. Kṛṣṇa är öppen även för den fattigaste mannen för att dyrkas. Vad Han frågar? Han säger, patraṁ puṣpaṁ phalaṁ toyaṁ yo me bhaktyā prayacchati: "Med hängivenhet, om en person ger Mig ett litet löv, lite frukt, lite vatten, Jag accepterar det. " Kṛṣṇa är inte hungrig, men Kṛṣṇa vill göra dig till en hängiven. Det är den viktigaste punkten. Yo me bhaktyā prayacchati. Det är huvudprincipen. Om du erbjuder Kṛṣṇa små saker ... Kṛṣṇa är inte hungrig; Kṛṣṇa tillhandahåller mat för alla. Eko yo bahūnāṁ vidadhāti kāmān. Men Kṛṣṇa vill ha din kärlek, din hängivenhet. Därför tigger Han lite patraṁ puṣpaṁ phalaṁ toyaṁ. Man-Man-manā bhava mad-bhakto. Det finns inga svårigheter att förstå Kṛṣṇa och att acceptera Kṛṣṇamedvetande. Men vi kommer inte att göra det; det är vår sjukdom. Annars är det inte svårt alls. Och så fort vi blir hängiven till Kṛṣṇa, förstår vi hela situationen. Vår filosofi, Bhāgavata filosofi, är också kommunism, eftersom vi anser Kṛṣṇa vara den högsta fadern, och alla levande varelser, de är alla söner till Kṛṣṇa.

Så Kṛṣṇa säger att han är innehavare av alla planeter, sarva-loka-maheśvaram (BG 5.29). Därför vad som än finns, antingen i himlen eller i vattnet eller på land, de är alla Kṛṣṇa's egendom. Och eftersom vi alla är söner till Kṛṣṇa därför har var och en av oss rätt att använda faderns egendom. Men vi bör inte inkräkta på andra. Detta är formeln för fred. Mā gṛdha kasya svidhanam, īśāvāsyam idaṁ sarvam (ISO 1). Allt tillhör Gud. Ni är Guds söner. Du har fått rätt att använda faderns egendom, men tar inte mer än du behöver. Det är straffbart. Dessa saker framgår av Śrīmad-Bhāgavatam. Stena eva sa ucyate (BG 3.12), i Bhagavad-gītā, "han är en tjuv." Om någon tar mer än han behöver, då är han en tjuv. Yajñārthāt karmaṇo 'nyatra loko 'yaṁ karma-bandhanaḥ (BG 3.9). Om för att tillfredsställa Kṛṣṇa ... Yajña betyder Kṛṣṇa. Ett annat namn för Kṛṣṇa är Yajñeśvara. Så du agerar för Kṛṣṇa, du tar Kṛṣṇa prasāda. Det är vad vad vi undervisar här. I detta tempel bor, Amerikaner, indier, engelsmän, kanadensare, afrikaner, olika delar av världen. Du vet. Inte bara i detta tempel, över hela världen. (paus)

Kṛṣṇa är den högsta njutaren och Kṛṣṇa är den högsta vännen till alla. När vi glömmer detta, då kommer vi till denna materiella värld och kampen för tillvaron, kämpa mot varandra. Detta är materiellt liv. Så du kan inte få ... Politiker, diplomater, filosofer, de har försökt så mycket, men faktiskt ingenting har blivit givande. Precis som FN. Det organiserades efter det andra världskriget, och de ville att vi med fred skulle lösa allt. Men det finns inget sådant. Striderna pågår, mellan Pakistan och Indien, mellan Vietnam och Amerika, och det ena och det andra. Det är inte processen. Processen är Kṛṣṇamedvetande. Alla måste förstå detta faktum, att vi inte är ägare. Innehavare är Kṛṣṇa. Det är ett faktum. Precis som Amerika. Säg två hundra år sedan amerikanerna, de europeiska invandrarna, de var inte innehavaren - någon var innehavare. Före dem, någon var innehavaren eller det var ledig mark. Den verkliga ägaren är Kṛṣṇa. Men artificiellt hävdar du att "Det är min egendom." Janasya moho 'yam ahaṁ mameti (SB 5.5.8). Detta kallas māyā.