SV/Prabhupada 0539 - Försök att förstå denna Krishnamedvetna rörelse

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Försök att förstå denna Krishnamedvetna rörelse
- Prabhupāda 0539


Janmastami Lord Sri Krsna's Appearance Day Lecture -- London, August 21, 1973

Så egentligen om vi är angelägna om fred och lugn i samhället, då måste vi vara mycket allvarliga med att förstå Kṛṣṇa.. Det är vår begäran. Ta det inte försumbart, den Kṛṣṇamedvetna rörelsen. Denna rörelse kan lösa alla problem i livet, alla problem i världen. Sociala, politiska, filosofiska, religiösa, ekonomiska - allt kan lösas genom Kṛṣṇamedvetande. Därför ber vi dem som är ledare, precis som Hans excellens är närvarande här, ni bör försöka förstå denna Kṛṣṇamedvetna rörelse. Det är mycket vetenskapligt, auktoriserad. Det är inte ett mentalt hopkok eller sentimental rörelse. Det är den mest vetenskapliga rörelse. Vi bjuder in alla ledare från alla länder: försök att förstå. Om du är sansad, om du faktiskt är resonabel, kommer du att förstå att denna Kṛṣṇamedvetna rörelse är den sublima rörelsen för välfärd för hela det mänskliga samhället. Det är ett faktum. Vem som helst kan komma. Vi är beredda att diskutera detta ämne. Kṛṣṇa bhūliyā jīva bhoga vāñchā kare. Vi borde inte...

Vårt människoliv, det yttersta målet för mänskligt liv är att uppnå odödlighet. Tyaktvā dehaṁ punar janma naiti (BG 4.9), Detta är vår ... Vi har glömt detta. Vi helt enkelt lever ett liv som katter och hundar, utan någon kunskap om att vi kan uppnå denna perfektion i livet när det inte blir någon mer födelse, ingen mer död. Vi förstår inte ens att det finns möjlighet till amṛtatvam. Men allt är möjligt. Amṛtatvam. Ingen vill dö. Det är ett faktum. Ingen vill bli en gammal man, ingen vill bli sjuk. Detta är vår naturliga uppfattning. Varför? Eftersom ursprungligen, i vår andliga form, finns det ingen födelse, ingen död, ingen ålderdom, ingen sjukdom. Så efter en evolutionär process ned från vattendjur, fåglar, kreatur, växter, träd, När du kommer till denna form av mänsklig kropp efter ... Aśītiṁ caturaś caiva lakṣāṁs tad jiva-jātiṣu. Detta är evolutionsprocessen. Vi kommer till den mänskliga formen av kropp. Då ska vi veta vad som är livets mål. Målet med livet är amṛtatvam, att bli odödlig. Det ... Du kan bli odödlig genom att helt enkelt bli Kṛṣṇamedveten. Kṛṣṇa säger. Det är fakta. Vi måste helt enkelt förstå. Janma karma me divyaṁ yo jānāti tattvataḥ. Om du försöker att förstå Kṛṣṇa i sanning, tattvataḥ, då, tyaktvā dehaṁ punar janma naiti (BG 4.9), efter att givit upp denna kropp, behöver du inte acceptera någon mer materiell kropp. Och så fort du inte accepterar någon materiell kropp innebär det att du blir odödlig. Därför av naturen är vi odödliga.

Så Kṛṣṇa uppenbaras, Kṛṣṇa kommer för att lära oss den här lektionen, att "Du är odödlig till din natur. Som andesjäl är du en del av mig. Jag är lika odödlig. Så du är också odödlig. I onödan, försöker du vara lycklig i denna materiella värld."

mamaivāṁso jīva bhūto
jīva-loke sanātanaḥ
manaḥ saṣṭanindriyāni
prakṛti-sthāni karṣati
(BG 15.7)

Helt enkelt kämpa för ... i onödan. Det bästa är att du har njutit i så många former av liv, som katter, som hundar, som halvgudar, som träd, som växter, som insekter. Nu, i denna mänskliga livsform, bli inte förtrollad av sinnligt liv. Försök att förstå Kṛṣṇa. Det är śāstras utlåtande. Nāyaṁ deho deha-bhājāṁ nṛloke kaṣṭān kāmān arhate viḍ-bhujāṁ ye (SB 5.5.1). Att arbeta mycket hårt som hundar och svin för sinnesnjutning, är inte ambitionen för mänskligt liv. Mänskligt liv är avsett för lite självtukt. Tapo divyaṁ putrakā yena śuddhyet sattvam. Vi måste rena vår existens. Det är uppdraget för mänskligt liv. Varför ska jag rena min sattva existens? Brahma-saukhyam tv anantam. Då kan du få obegränsad glädje, obegränsad lycka. Det är verklig glädje. Ramante yogino 'nante satyānanda-cid-ātmani iti rāma-padenāsau paraṁ brahmābhidhīyate (CC Madhya 9.29).