SV/Prabhupada 0541 - Om du älskar mig, älska min hund

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Om du älskar mig, älska min hund
- Prabhupāda 0541


Sri Vyasa-puja -- Hyderabad, August 19, 1976

Du kan inte tolka Guds ord. Det är inte möjligt. Och dharma innebär dharmāṁ tu sākṣād bhagavat-praṇītam (SB 6.3.19). Du kan inte tillverka ett hemmagjort slags religiöst system. Det är skojeri, det är värdelöst. Dharma betyder sākṣād bhagavat-praṇītam. Precis som lagen. Lagen innebär vad som ges av regeringen. Du kan inte tillverka lag hemma. Precis som på gatan, sunt förnuft, regeringens lag håll till höger eller håll till vänster. Man kan inte säga "Vad är fel där om jag går till höger eller vänster?" Nej, det kan du inte. Då kommer du vara brottslig. På liknande sätt nuförtiden ... Inte numera - sedan urminnes tider, det finns så många religiösa system. Så många. Men det verkliga religiösa systemet är vad Gud säger eller Kṛṣṇa säger. Sarva-dharmān parityajya mām ekaṁ śaraṇaṁ vraja (BG 18.66). Detta är religion. Enkelt. Du kan inte tillverka religion.

Därför i Śrīmad-Bhāgavatam, är början, dharmaḥ projjhita-kaitavo 'tra paramo nirmatsarāṇām (SB 1.1.2) Så ... Någon kan avundas, att denna person har några sofistikerade lärjungar och de offrar böner och puja. Nej, det är systemet. Avundas inte ... Ācāryaṁ mam vijānīyān nāvamanyeta karhicit (SB 11.17.27). Ācārya är representant för Gud. Yasya prasādād bhagavat-prasādo. Om du offrar böner, ära till ācārya, då är Gudomens Högsta Personlighet, Kṛṣṇa nöjd. För att tillfredsställa Honom måste du tillfredsställa hans representant. "Om du älskar mig, älska min hund." Och i Bhagavad-gītā sägs det ācāryopāsanam. Ācāryopāsanam. Vi måste dyrka ācārya.

yasya deve parā bhaktir
yathā deve tathā gurau
tasyaite kathita hy arthaḥ
prakāśante mahātmanaḥ
(ŚU 6.23)

Detta är det vediska mantrat. Tad-vijñānārthaṁ sa gurum evābhigacchet (MU 1.2.12).

tasmād guruṁ prapadyeta
jijñāsuḥ śreya uttamam
śabde pāre ca niṣṇātaṁ
brahmaṇy upaśamāśrayam
(SB 11.3.21)

Tad viddhi praṇipātena paripraśnena sevayā (BG 4.34). Så detta är föreläggandet. Gurun måste komma genom paramparā systemet. Då är han i god tro. Annars är han en skojare. Det måste komma genom paramparā systemet, och för att förstå tad-vijñānam, transcendental vetenskap, måste du närma dig en guru. Du kan inte säga att "jag kan förstå hemma." Nej, det är inte möjligt. Det är föreläggandet av all śāstra. Tasmād guruṁ prapad ... Vem behöver en guru? Guru är inte ett mode precis som du håller en hund som ett mode, den moderna civilisationen, på samma sätt håller vi en guru. Nej, inte så. Vem behöver en guru? Tasmād guruṁ prapadyeta jijñāsuḥ śreya uttamam (SB 11.3.21). En som faktiskt är allvarlig att förstå vetenskapen om andesjälen. Tad vijñānam. Om tat sat. Han behöver en guru. Guru är inte ett mode.