SV/Prabhupada 0553 - Du behöver inte gå till Himalaya. Du kan bara stanna i Los Angeles

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Du behöver inte gå till Himalaya. Du kan bara stanna i Los Angeles
- Prabhupāda 0553


Lecture on BG 2.62-72 -- Los Angeles, December 19, 1968

Prabhupāda: Så yogis och andra metoder, de försöker kontrollera sinnena med våld. "Jag skall gå till Himalaya. Jag får inte längre se någon vacker kvinna. Jag ska stänga mina ögon. "Det är med våld. Du kan inte kontrollera dina sinnen. Det finns många fall. Du behöver inte gå till Himalaya. Du förblir bara i Los Angeles och engagerar dina ögon att se Kṛṣṇa du är mer än en person som har gått till Himalaya. Du glömmer alla andra saker. Detta är vår process. Du behöver inte ändra din position. Du engagerar dina öron för att höra Bhagavad-gītā som den är, du kommer glömma allt nonsens. Du engagerar dina ögon att se skönheten i Gudsgestalten, Kṛṣṇa. Du engagerar din tunga för att smaka Kṛṣṇa prasādam. Du engagerar dina ben att komma till detta tempel. Du engagerar dina händer att arbeta för Kṛṣṇa. Du engagerar näsan för att lukta blommorna offrade till Kṛṣṇa.. Så var kan dina sinnen ta vägen? Han är fängslad helt och hållet. Perfektion är säker. Du behöver inte kontrollera dina sinnen med våld, inte se, inte göra det, inte göra det. Nej. Du måste ändra ditt egagemang, status. Det kommer att hjälpa dig. Fortsätt.

Tamāla Kṛṣṇa: Innebörd. "Det är redan förklarat att man externt kan styra sinnena med någon konstgjord process, men om sinnena inte är engagerade i den transcendentala tjänsten till Herren finns varje chans för att falla ner. Även om en person i fullt Kṛṣṇamedvetande kan verka vara på det sinnliga planet, faktiskt, på grund av att han är Kṛṣṇamedveten, är han inte bunden eller avsagd från sådana sensuella aktiviteter. Den Kṛṣṇamedvetna personen är endast intresserad att tillfredsställa Kṛṣṇa och ingenting annat. Därför är han transcendental till både bundenhet och avsagdhet. Om Kṛṣṇa vill, kan den hängivne göra något som normalt är icke önskvärt, och om Kṛṣṇa inte vill, kommer han inte att göra något som han normalt skulle ha gjort för sin egen tillfredsställelse. Därför att agera eller inte agera är under hans kontroll eftersom han agerar endast under diktamen av Kṛṣṇa Detta medvetande är orsakslös nåd från Herren vilket den hängivne kan uppnå trots hans är fäst vid den sinnliga plattformen. " 65: "För en som är så belägen, existerar det trefaldiga materiella eländet inte längre. I ett sådant lyckligt tillstånd är ens intelligens stabilt. " 66: "Den som inte är i transcendentalt medvetande kan varken ha ett kontrollerat sinne eller stadig intelligens, utan vilken det inte finns någon möjlighet till fred, och hur kan det finnas någon lycka utan fred? "67 ...

Prabhupāda: Alla i den här materiella världen, de är ute efter fred, men de vill inte kontrollera sinnena. Det är inte möjligt. Precis som om du är sjuk, och läkaren säger att "Du tar denna medicin, du tar denna diet", men du kan inte kontrollera. Du tar vad du vill, mot läkarens instruktioner. Hur kan man då botas? På samma sätt vill vi bota det kaotiska tillståndet i denna materiella värld, vi vill ha fred och välstånd, men vi är inte redo att kontrollera sinnena. Vi vet inte hur man kontrollerar sinnena. Vi vet inte den verkliga yogiska principen att kontrollera sinnena. Så det finns ingen möjlighet till fred. Kutaḥ śāntir ayuktasya. Det exakta ordet finns i Bhagavad-gītā Om du inte är engagerad i Kṛṣṇamedvetande, finns det ingen möjlighet för fred. Artificiellt, kan du prova det. Det är inte möjligt.