SV/Prabhupada 0555 - Att sova när det kommer till andlig förståelse

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Att sova när det kommer till andlig förståelse
- Prabhupāda 0555


Lecture on BG 2.62-72 -- Los Angeles, December 19, 1968

Prabhupāda Vår policy är tat-paratvena nirmalam (CC Madhya 19.170). Du kan rena verksamheten från sinnena, vara engagerad i Kṛṣṇamedvetande. Då kommer inte sinnena att störa dig. Om du vill kontrollera sinnena, måste du kontrollera tungan först av allt. Då kommer du att kunna kontrollera de andra sinnena mycket lätt. Så du egagerar tungan i att chanta Hare Kṛṣṇa, och för att smaka Kṛṣṇa prasādam - du kommer att upptäcka att dina andra sinnen redan kontrolleras. Detta är nyckeln till att kontrollera våra sinnen, tungan. Och om du priviligierar njutning för tungan, kommer du aldrig att kunna kontrollera andra sinnen. Detta är hemligheten med att kontrollera sinnena. Fortsätt.

Tamāla Kṛṣṇa: 69: "Vad som är natt för alla varelser är tiden för uppvaknande för den självbehärskade, och tiden för uppvaknande för alla varelser är natt för den självreflekterande vismannen. " Innebörd: "Det finns två klasser av intelligenta män. Den ena är intelligent i materiella aktiviteter för sinnesnjutning, och den andra är inåtvänd och vaken för odling av självförverkligande. Den introspektiva verksamheten för en visman eller den eftertänksamma mannen är natt för personer som är materiellt absoberade. Materialistiska personer är kvar i sömn under en sådan natt på grund av deras okunnighet om självförverkligande. Den introspektive vismannen, är fortfarande alert i det som är natt för den materialistiska människan. "

Prabhupāda: Natt betyder när folk sover och dag betyder när de är vakna. Detta är förståelsen av dag och natt. Så en, de materialistiska personerna, de sover i fråga om andlig förståelse. Så därför de verksamheter som vi finner i dagtid av de materialistiska personerna, det är faktiskt som natt. För den andliga personen ser att dessa människor, de fick möjligheten till självförverkligande, denna mänskliga livsform. Hur de slösar bort genom att sova. Och materialistiska personer, de ser, "Åh, dessa Kṛṣṇamedvetna unga pojkar, de har gett upp allt och de chantar Hare Kṛṣṇa. vilket nonsens. De sover. "Så du ser? Så i visionen för den materialistiska personen, dessa aktiviteter är natt, sova. Och för den självförverkligade personen, dessa aktiviteter är att sova. Du ser? Motsatsen. De ser det som en Kṛṣṇamedveten person bara slösar tid och Kṛṣṇamedveten person ser det som dem som slösar bort tid. Detta är läget. Fortsätt.

Tamāla Kṛṣṇa: "Sådana vise känner transcendental glädje i den gradvisa utvecklingen av andlig kultur, medan man i materialistiska aktiviteter, som sover till självförverkligande, drömmer om olika sorter av sinnesnjutning.

Prabhupāda: Ja. De drömmer, "Nu ska vi göra detta. Nästa gång ska jag ha det. Nästa gång ska jag ha det. Nästa gång ska jag döda den fienden. Nästa gång ska jag göra det. " De planerar sånt. Fortsätt.

Tamāla Kṛṣṇa "... känner sig ibland glad och ibland bedrövad i sitt sovande tillstånd. Den introspektiva mannen är alltid likgiltig för materialistisk lycka och bedrövelse. "

Prabhupāda: Den inåtvända mannen som är ute efter självförverkligande, han vet mycket väl, "Anta om jag i framtiden gör så eller så stora affärer, eller så ... Jag kan konstruera en sådan stor skyskrapa. " Men eftersom han är inåtvänd, han vet att "Vad jag ska göra med alla dessa saker? Så snart jag lämnar den här plattformen, allting finns kvar, och jag tar en annan form av kropp, börjar ett annat liv. "Det är introspektion.