SV/Prabhupada 0596 - Själen kan inte skäras i bitar

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Själen kan inte skäras i bitar
- Prabhupāda 0596


Lecture on BG 2.23 -- Hyderabad, November 27, 1972

yasyaika-niśvasita-kālam athāvalambya
jīvanti loma-vilajā jagad-aṇḍa-nāthāḥ
viṣṇur mahān sa iha yasya kalā-viśeṣo
govindam ādi-puruṣaṁ tam ahaṁ bhajāmi

Så här, början av andlig förståelse, att anden, den Högsta Anden, kan inte skäras i bitar. Nainaṁ chindanti śastrāṇi nainaṁ dahati pāvakaḥ. Försök nu förstå. Vi tänker, de moderna forskarna, de tänker att det inte finns något liv på solen. Nej. Det finns liv. Vi får information från vedisk litteratur om att det finns liv. Det finns också människor som oss. Men de är gjorda av eld. Det är allt. Eftersom vi har en undermålig förståelse upplever vi att "Hur i en eld kan en levande varelse leva?" För att svara på detta problem säger Kṛṣṇa att nainaṁ dahati pāvakaḥ. (Åt sidan :) Varför sitter du där? Kom hit. Nainaṁ dahati pāvakaḥ. Andesjälen kan inte brännas. Om det skulle ha bränts, så enligt vårt hinduiska system, Vi bränner kroppen, då är själen bränd. Egentligen tror ateisterna så, att när kroppen brinner, är allt slut. Stora professorer, de tycker så. Men här säger Kṛṣṇa, nainaṁ dahati pāvakaḥ: "Det är inte bränt." Annars, hur kan det finnas? Na hanyate hanyamāne śarīre (BG 2.20). Allt är mycket tydligt sagt. Själen brinner inte; inte heller kan den skäras i bitar. Då: na cainaṁ kledayanty āpaḥ. Inte heller blötas ned. Den kan inte bli blöt i kontakt med vatten. Nu i den materiella världen finner vi att allting, hur hårt det än är ... Precis som sten eller järn, kan den delas i bitar. Det finns maskiner eller instrument som kan separera. Det kan skäras ... Allting kan skäras i bitar. Och allting kan smältas också. Det krävs endast en annan typ av temperatur, men allt kan brännas och smälta. Och allt kan fuktas, kan bli vått. Men här sägs det, na cainaṁ kledayanty āpo na śoṣayati mārutaḥ: Inte heller kan det förångas. Det är evigt. Det betyder att inte något materiellt tillstånd kan påverka själen. Asaṅgo 'yaṁ puruṣaḥ.

I Veda sägs att denna levande varelse alltid är utan beröring med denna materiella värld. Det är helt enkelt en täckning. Det är inte i kontakt. Precis som min kropp, min nuvarande, den här kroppen, Även om den är täckt av skjortan och rocken, är den inte fäst. Det är inte blandat. Kroppen hålls alltid separat. På samma sätt håller själen sig alltid separat från denna materiella täckelse. Det är helt enkelt på grund av olika planer och önskemål att han försöker kontrollera denna materiella natur. Alla kan se.