SV/Prabhupada 0599 - Krishnamedvetande är inte enkelt. Du kan inte ha det om du inte överlämnar dig

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Krishnamedvetande är inte enkelt. Du kan inte ha det om du inte överlämnar dig
- Prabhupāda 0599


Lecture on BG 2.23 -- Hyderabad, November 27, 1972

Så på ett annat ställe sägs det i Brahma-saṁhitā: vedeṣu durlabham adurlabham ātma-bhaktau (BS 5.33). Vedeṣu. Om du bara studerar Vedas, även om det yttersta målet att studera Veda är att känna Kṛṣṇa, Men om du vill studera Vedas genom din egen spekulativa process, kommer Han alltid att vara sällsynt. Vedeṣu durlabham adurlabham ātma-bhaktau (Bs, 5.33). Men om du närmar dig en hängiven till Herren, kan han befria. Han kan befria. Mahīyasāṁ pāda-rajo-'bhiṣekaṁ niṣkiñcanānāṁ na vṛṇīta yāvat, naiṣāṁ matis tāvad urukramāṅghrim (SB 5.7.32). Prahlāda Mahārāja säger att "Du kan inte ha Kṛṣṇamedvetande ..." Naiṣāṁ matis tāvad urukramāṅghrim. Kṛṣṇamedvetande är inte så lätt. Du kan inte få det om du inte överlämnar dig själv. Niṣkiñcanānām, mahīyasāṁ pāda-rajo-'bhiṣekaṁ niṣkiñcanānāṁ na vṛṇīta yāvat. Så länge du inte tar stofftet från en hängivens lotusfötter, niṣkiñcanānām, som inte har någonting att göra med den här materiella världen - han bryr sig helt enkelt bara över Herrens tjänst - Om du inte är i kontakt med en sådan person är det inte möjligt att uppnå Kṛṣṇamedvetande. Dessa är uttalandena från śāstra.

Så Kṛṣṇa är den Högsta Absoluta Sanningen, och Han är en person. Men vi kan inte förstå Honom om vi inte går genom en kṛṣṇa-bhakta. För att förstå Kṛṣṇa har Kṛṣṇa kommit ner som en bhakta, Herren Caitanya Mahāprabhu. Śrī-kṛṣṇa-caitanya prabhu nityānanda śrī-advaita gadādhara śrīvāsādi-gaura-bhakta-vṛnda. Så vi måste förstå Kṛṣṇa genom Herren Caitanya. Eftersom Kṛṣṇa Själv har kommit ... kṛṣṇāya kṛṣṇa-caitanya-nāmne. Rūpa Gosvāmī, när han träffade Caitanya Mahāprabhu första ... Inte första, andra gången. Första gången de träffades var när han var minister i Nawab Hussein Shahs regering. Och sedan, efter mötet, önskade Caitanya Mahāprabhu att de skulle uppfylla Hans uppdrag. Så de bestämde sig för att avgå från regeringstjänsten och gå med Caitanya Mahāprabhu för att sprida denna Krishnamedvetna rörelse. Därför när Rūpa Gosvāmī träffade Caitanya Mahāprabhu i Allahabad, Prayāga, Den första vers han komponerade i detta sammanhang, han sa, Namo mahā-vadānyāya kṛṣṇa-prema-pradāya te: (CC Madhya 19.53)"Min Herre, Du är den mest storslagna inkarnationen." Varför? "Eftersom Du distribuerar kṛṣṇa-prema. Människor kan inte förstå vad är Kṛṣṇa, för att inte tala om kṛṣṇa-prema. Men denna kṛṣṇa-prema, fördelar Du vitt och brett. " Namo mahā-vadān ... "Därför är du den mest storslagna, givmilda personen." Namo mahā-vadānyāya. Vadānya betyder en som är väldigt givmild, som ger allt som du vill ha.