SV/Prabhupada 0603 - Denna Mrdanga kommer att komma till hem efter hem, land efter land

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Denna Mrdanga kommer att komma till hem efter hem, land efter land
- Prabhupāda 0603


Lecture on SB 1.16.8 -- Los Angeles, January 5, 1974

Yamarājas verksamhet är att se hur mycket syndig den här levande varelsen är, och han erbjuds en liknande kropp. Karmaṇā daiva-netreṇa (SB 3.31.1). Du kommer att dömas efter din död, var och en av oss. Självklart, om han tar Kṛṣṇamedvetande på allvar, så är vägen automatisk. Automatiskt går du tillbaka hem, tillbaka till Gud. Det finns ingen fråga om dom. Dom är för de brottslingar, de lymmlar som inte är Kṛṣṇamedvetna. Men om du blir Kṛṣṇamedveten, även om du inte kan slutföra jobbet i detta liv, Även om du faller, kommer du fortfarande att få en annan chans i en människokropp, Att börja var du slutade, för att börja från den punkt där du föll ner. Det är ...

Därför svalpam apy asya dharmasya trāyate mahato bhayāt. Om du har tagit till Kṛṣṇamedvetande, försök att utföra det väldigt seriöst, vilket innebär att följa reglerna och föreskrifterna och chanta Hare Kṛṣṇa. Det är allt. Fem saker. Inget otillåtet sex, inget spel, inget köttätande ... Vi förbjuder inte sex, men otillåtet sex är mest syndigt. Mest syndfullt. Tyvärr är de såna skojare, sex med den ena , sex med den andra, sex igen ... Det är māyās illusion, inflytande. Men om du håller dig till Kṛṣṇa ... Mām eva ye prapadyante māyām etāṁ taranti te (BG 7.14). Om du håller fast vid Kṛṣṇas lotusfötter mycket hårt, kommer du inte att falla ner. Men om du gör en show av att vara så kallad brahmacārī, så kallad gṛhastha, eller så kallad sannyāsī, då kommer du att falla ner. Vi har upplevt det. Då måste du falla ner. Kṛṣṇa kommer inte tolerera en hycklare, en pseudo-hängiven. Māyā är väldigt sta Fångar honom omedelbart: "Kom här. Varför är du här? Varför är du i detta sällskap? Gå iväg. "Det är Yamarājas plikt. Men om du är kvar i Kṛṣṇamedvetandet, kommer Yamarāja inte att röra dig. Din död stoppas från den punkt där du börjar ditt Kṛṣṇamedvetande. Din död är stoppad. Ingen är beredd att dö. Det är ett faktum. Du kan säga, jag kan säga, "Nej, jag är inte rädd för döden." Det är en annat lurendrejeri. Alla är rädda för döden, och ingen vill dö. Det är ett faktum. Men om du är seriös om den saken, att "jag ska stoppa min process av död, den döende processen", då är det Kṛṣṇamedvetande. Därför rekommenderas det aho nṛ-loke pīyeta hari-līlāmṛtaṁ vacaḥ. "Oh i det mänskliga samhället, du har den här kroppen. Fortsätt bara dricka nektaren av kṛṣṇa-kathā."

Det rekommenderas här. Aho nṛ-loke. Det har särskilt rekommenderats i nṛ-loke, det mänskliga samhället. Det är inte riktat till hund-loke eller katt-loke. De kan inte. De har ingen kapacitet. Därför har det varit: nṛ-loke. Nāyaṁ deho deha-bhājāṁ nṛ-loke. En annan vers i femte volymen: Nāyaṁ deho deha-bhājāṁ nṛ-loke, kaṣṭān kāmān arhate viḍ-bhujāṁ ye (SB 5.5.1). Dessa är Bhāgavata. Det finns ingen jämförelse. Det finns ingen litteratur i hela universum som Śrīmad-Bhāgavatam. Det finns ingen jämförelse. Det finns ingen konkurrens. Varje ord är för det mänskliga samhällets bästa. Varje ord, varje ord. Därför trycker vi på så mycket i bokdistributionen. På ett eller annat sätt, om boken kommer i ens hand, kommer han att bli gynnad. Åtminstone tänker han: "Åh, de har tagit så högt pris. Låt mig se vad som finns där." Om han läser en śloka, kommer hans liv att bli framgångsrikt. Om så bara en śloka, ett ord. Det här är så fantastiska saker. Därför undersstryker vi så mycket, "Vänligen dela ut böcker, distribuera böcker, distribuera böcker." En större mṛdaṅga. Vi sjunger och spelar vår mṛdaṅga.

Det hörs i detta rum eller lite längre. Men denna mṛdaṅga kommer från hem till hem, land till land, samhälle till samhälle, denna mṛdaṅga. Så det rekommenderas att nṛ-loke. Nṛ-loke betyder den mänskliga formen av kropp, i det mänskliga samhället. Vi förkastar inte "Detta är det amerikanska samhället" eller "Detta är det europeiska samhället". "Detta är det indiska samhället ..." Nej, hela mänskligheten. Alla människor. Det spelar ingen roll vad han är. Alla människor. För att inte tala om civiliserade män, till och med ociviliserade, anārya. De beskrivs också i Bhāgavatam. Kirāta-hūṇāndhra-pulinda-pulkaśā ābhīra-śumbhā yavanāḥ khasādayaḥ (SB 2.4.18). Dessa namn finns där. Kirata. Kirāta betyder de svarta, afrikanerna. De kallas kirāta. Kirāta-hūṇa āndhra. Hūṇa, nationen eller samhället på nordpolen, ovanför ryska, tyska, de kallas hūṇa. Det finns så många vi inte vet. Khasādayaḥ, Mongolierna. Khasādayaḥ betyder dem som inte har tillräckligt med mustasch och skägg, den här mongoliska gruppen. Kirāta-hūṇāndhra-pulinda-pulkaśā ābhīra-śumbhā yavanāḥ khasādayaḥ. Yavana, mlecchas, yavanas, betyder de som är Muhammadaner och andra. Så de ingår också. Nṛ-loke. Eftersom det är nṛ-loka. Varje människa. Ytligt, externt kan det vara, den här nationen är bättre än den nationen. Det är faktum. Arierna och icke-arier. Det finns divisioner: civiliserade, ociviliserade; utbildade, outbildade; kultiverade, okultiverade; svart vit; det här och det där. Det finns ... Externt dessa ... Men den skillnaden är av kroppen.