SV/Prabhupada 0619 - Syftet är att förbättra andligt liv det är Grihastha-āśrama

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Syftet är att förbättra andligt liv det är Grihastha-āśrama
- Prabhupāda 0619


Lecture on SB 1.7.24 -- Vrndavana, September 21, 1976

Matir na Kṛṣṇe parataḥ svato vā mitho 'bhipadyeta gṛha-vratānām (SB 7.5.30). Gṛha-vratānāṁ matir na kṛṣṇe. De som har tagit ett löfte, att "jag kommer att förbli i detta familjeliv, och förbättra mitt tillstånd, "gṛha-vratānām ... Gṛha-vrata. Gṛhastha och gṛha-vrata är olika. Gṛhastha betyder gṛhastha-āśrama. En man lever med man och fru eller barn, men målet är hur man förbättrar andligt liv. Det är gṛhastha-āśrama. Och den som inte har något sådant mål vill helt enkelt njuta av sinnena, och för det ändamålet dekorerar han huset, dekorerar frun, barnen - det kallas gṛha-vrata eller gṛhamedhī. I Sanskrit finns det olika termer för olika betydelser. Så de som är gṛha-vrata, de kan inte vara Kṛṣṇamedvetna. Matir na Kṛṣṇe parataḥ svato vā. Parataḥ betyder genom instruktion av guru eller instruktion av auktoritet, parataḥ. Och svato vā. Svataḥ betyder automatiskt. Och automatiskt är det inte möjligt ens med instruktion. Eftersom hans löfte är att "jag kommer att förbli på detta sätt." Gṛha-vratānām. Matir na Kṛṣṇe parataḥ svato vā mitho 'bhipadyeta. Mithaḥ, inte genom konferens, genom möten, genom att hålla resolution, "Om vi ​​vill bli Kṛṣṇamedvetna", det är inte möjligt. Det är helt individuellt. Jag måste överlämna mig till Kṛṣṇa individuellt. Precis som när du flyger i himlen med flygplan, är det helt individuellt. Om ett flygplan är i fara kan inte annat flygplan rädda honom. Det är inte möjligt. På samma sätt är allt individuellt. Det är helt parataḥ svato vā. Man måste ta det allvarligt, personligen, att "Kṛṣṇa vill, så jag överlämnar mig. Kṛṣṇa sa, sarva-dharmān parityajya mām ekaṁ śaraṇaṁ vraja (BG 18.66), så jag ska göra det. " Inte att "När min far gör det så ska jag göra det" Eller "Min man ska göra, då ska jag göra" eller "Min fru kommer att göra." Nej. Det är helt individuellt. Det är helt individuellt. Och det finns ingen återhållsamhet. Det finns ingen återhållsamhet. Ahaituky apratihatā. Om du vill överlämna dig till Kṛṣṇa kan ingen kontrollera dig. Ahaituky apratihatā yayā ātmā suprasīdati (SB 1.2.6). När du gör det individuellt ... Om du ... Kollektivt om det är gjort är det bra, men det måste göras individuellt.