SV/Prabhupada 0633 - Vi är precis som lysande gnistor av Krishna

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Nous sommes comme les parties étincelantes de Krsna
- Prabhupāda 0633


Lecture on BG 2.28 -- London, August 30, 1973

Så situationen i världen, på grund av okunnighet om själen skapar de så många syndfulla aktiviteter och blir intrasslade. Men de har ingen kunskap om hur de blir intrasslade. Detta är māyās, prakṣepātmika-śakti, āvaraṇātmika. Trots att han är intrasslad, men han tänker att han går framåt och utvecklas i vetenskaplig kunskap. Detta är deras kunskap. En gentleman pratade att han är en gruvingenjör. Så gruvingenjör, hans verksamhet är att göra miljön i gruvan väldigt bekväm. Tänk dig, han har gått ner i jorden precis som mushålet, och han förbättrar det där mushålet. Efter att ha utbildats, efter att ha fått examen , är hans ställning att gå in i mörkret, jag menar jordens hål, och han försöker att göra vetenskapliga framsteg genom att rensa luften i gruvan. Han är fördömd att han har tvingats ge upp yttre, yttre rymden, fri luft. Han har dömts för att gå in i jorden, och han är stolt över den vetenskapliga utvecklingen. Detta pågår. Detta är vetenskaplig framsteg.

Så manute anartham (SB 1.7.5). Det är Vyāsadeva. Vyāsadeva, innan han skrev Śrīmad-Bhāgavatam, under instruktionen av Nārada, mediterade han vad som är positionen. Bhakti-yogena manasi, samyak praṇihite amale, apaśyat puruṣaṁ pūrṇaṁ, māyāṁ ca tad-apāśrayam (SB 1.7.4). Han såg, insåg att det finns två saker: māyā och Kṛṣṇa. Māyāṁ ca tad-apāśrayam. Kṛṣṇas skydd. Den här māyā kan inte finnas utan Kṛṣṇa. Men Kṛṣṇa påverkas inte av māyā. Eftersom Kṛṣṇa inte påverkas, absorberad. Men de levande enheterna, yayā sammohito jīva (SB 1.7.5), de levande varelserna, de blir drabbade av närvaron av māyā. Kṛṣṇa påverkas inte. Precis som solen och solskenet. Solsken betyder kombination av lysande partiklar. Det är solsken. Det är vetenskapligt bevisat. Gnistor, små atomgnistor, lysande gnistor. På samma sätt är vi också som Kṛṣṇas skinnande gnistor. Kṛṣṇa jämförs med solen. Kṛṣṇa - sūrya-sama, māyā haya andhakāra (CC Madhya 22.31). När det finns moln, mâyā, är solen inte påverkad. Men de små partiklarna, solskenet, de påverkas. Försök bara förstå. Här är solen och under, många miljoner miles nedan, molnet. Och molnet täcker en del av solskenet som är en kombination av lysande partiklar. Så māyā eller molnet kan inte täcka solen, men det kan täcka de atomiskt små glänsande partiklarna. Så vi påverkas. Kṛṣṇa påverkas inte.