SV/Prabhupada 0634 - Krishna påverkas aldrig av den illusoriska energin

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Krishna påverkas aldrig av den illusoriska energin
- Prabhupāda 0634


Lecture on BG 2.28 -- London, August 30, 1973

Därför såg Vyāsadeva, apaśyat puruṣaṁ pūrṇam (SB 1.7.4). Han såg ... Precis som i ett flygplan går du över molnet. Solen påverkas inte alls av molnet. Även under flygplanet ser du en stor massa moln. På samma sätt kan māyā inte påverka Kṛṣṇa. Därför säger Bhagavad-gītā daivī hy eṣā guṇamayī mama māyā. Mama māyā (BG 7.14), Kṛṣṇa säger "Min illusoriska energi". Kṛṣṇa påverkas aldrig av illusorisk energi. Exakt som molnet. Men Māyāvādī-filosoferna, de säger att när den opersonliga Absoluta Sanningen kommer fram, de accepterar också inkarnationen, men deras filosofi är att i slutändan är den Absoluta Sanningen opersonlig. När Han verkar som en person, accepterar Han māyā-kroppen. Detta är Māyāvāda. Kṛṣṇa kan accepteras som den Högsta Guden, men Han har accepterat en materiell kropp. Det betyder att de vill jämföra Kṛṣṇa med en vanlig levande varelse, och det är fördömt i Bhagavad-gītā. Det sägs att avajānanti māṁ mūḍhā mānuṣīṁ tanum āśritam (BG 9.11. Eftersom Kṛṣṇa kommer i sin ursprungliga form ... Originalformen är två händer. Det är också accepterat i Bibeln: "Människan är skapad efter Guds avbild." Så Gud har två händer. Även Viṣṇu-formen med fyra händer är inte den ursprungliga formen. Viṣṇu's form är en sekundär manifestation av Saṅkarṣaṇa. Så Kṛṣṇa påverkas aldrig av māyā. Detta är poängen.