SV/Prabhupada 0643 - De som är avancerade i Krishnamedvetande, de måste arbeta hårt för Krishna

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

De som är avancerade i Krishnamedvetande, de måste arbeta hårt för Krishna
- Prabhupāda 0643


Lecture on BG 6.1 -- Los Angeles, February 13, 1969

Prabhupāda: Ja?

Hängiven: Prabhupāda, det är skrivet i Bhagavad-gītā, som vi just läste från, om att ha tro att Kṛṣṇa ska försörja för oss. Och vidare i Gītā sägs att Gud hjälper dem som hjälper sig själva.

Prabhupāda: Ja.

Hängiven: Hur ska vi bestämma vad vi ska ...?

Prabhupāda: Hjälper sig betyder att du sätter dig under Kṛṣṇa; Det hjälper dig själv. Och om du tycker, "Åh, jag kan skydda mig själv", då hjälper du inte dig själv. Precis som det här fingret, så länge är det friskt, arbetar, om det blir några problem, Jag kan spendera tusentals dollar för detta. Men om det här fingret är avskuret från min kropp, om du trampar med fötterna på det här fingret, så bryr jag mig inte. På samma sätt betyder att hjälpa sig att sätta sig i rätt position, som en del av Kṛṣṇa. Det är riktig hjälp. Annars hur kan du hjälpa till? Fingret kan hjälpa sig genom att sätta sig i rätt position på handen och arbeta för hela kroppen. Det är rätt position. Om fingret tycker, "Jag ska förbli separerad från den här kroppen och hjälpa mig själv," kommer den att dö. Så snart du tror att "jag ska leva självständigt, utan att ta hand om Kṛṣṇa, "det är min död, och så fort jag engagerar mig som en del av Kṛṣṇa, så är det mitt liv. Så att hjälpa sig innebär att känna till sin position Och jobba på det sättet. Det hjälper. Utan att veta vad är hans ställning, hur kan man hjälpa sig själv? Det är inte möjligt. Ja?

Hängiven: Då ska vi alltid försöka att agera med urskilljning och alltid försöka tjäna Kṛṣṇa och inte ha Kṛṣṇa att tjäna oss. Alltid känna att vi ska försöka tjäna Kṛṣṇa och inte säga att vi kommer att göra detta och Kṛṣṇa kommer att ge, Kṛṣṇa hjälper oss.

Prabhupāda: Du tjänar Kṛṣṇa, det betyder att du gör det. Tjäna betyder att göra. Vad menar du med att tjäna? I själva verket när du tjänar någon, gör du inte något? du är engagerad i att tjäna Kṛṣṇa hur? Du kommer att predika Kṛṣṇamedvetande, Du lagar mat, du städar, ni är så många, som gör något. Så hjälpa Kṛṣṇa betyder att göra. Att hjälpa Kṛṣṇa betyder inte att du sitter ner overksam. Det är Kṛṣṇamedvetna aktiviteter. Oavsett vilken tillgång du har att arbeta, använd den för Kṛṣṇa. Det är bhakti. Nu har vi, vilka tillgångar har vi? Vi har sinnet. Okej, tänk på Kṛṣṇa. Vi har den här handen - tvätta templet eller laga mat åt Kṛṣṇa. Vi har fått benen - gå till Kṛṣṇas tempel. Vi har denna näsa - Åh, lukta de blommor som erbjuds Kṛṣṇa. Så du kan engagera. Så Kṛṣṇamedvetet arbete, betyder aktivitet. Arjuna, han nekade att agera. Och Kṛṣṇa uppmuntrade honom att agera. Detta är hela Bhagavad-gītā. Kṛṣṇamedvetande betyder inte att inte arbeta. Att engagera sig i Kṛṣṇamedvetande innebär att arbeta - för Kṛṣṇa. Kṛṣṇa säger inte, självklart, i det här kapitlet säger Kṛṣṇa något om ... Han säger aldrig till Arjuna: "Min kära vän Arjuna, bry dig inte om den här världen. Sätt dig och meditera på Mig. " Har du sett i Bhagavad-gītā? Denna meditation innebär att stoppa allt nonsensarbete, sitta overksam. Men de som är avancerade i Kṛṣṇamedvetande måste jobba för Kṛṣṇa. Precis som barn. Helt enkelt stör i hemmet. Mamma säger, "Mitt kära barn, sitt stilla här." Men om han fungerar bra, "Åh ja," frågar mor, "min kära pojke, du måste göra det, du måste göra det, du måste göra det." Så sitta ner stilla är för nonsens. Inte för den förnuftige. För nonsens, ju mer han sitter stilla, åtminstone gör han inte något nonsens, det är allt. Negation av nonsens. Det är inte positivt. Här är positiva aktiviteter.

Så negation är inget liv. Positivt liv är livet. "Gör inte det här", är inget liv. "Gör det här", det här är livet. Men för att göra rätt, finns det några saker "gör inte". "Inte" är inte livet, "gör" är livet. Hela Bhagavad-gītā är "gör". "Kämpa för mig." Det finns inget "gör inte". Arjuna ville, "Förmå mig inte". Och Kṛṣṇa tyckte inte om det. "Du talar som en icke-arisk." Kutas tvā kaśmalam idam. Anārya-juṣṭam (BG 2.2). "Denna typ av ord talas av de icke-ariska." Han anklagades för att vara icke-arisk. Anārya. Kṛṣṇamedvetande betyder inte att du sitter overksam, nej. Vi ser hela Kṛṣṇa's lekar är fulla av aktiviteter. När du går till den andliga världen dansar alltid Kṛṣṇa. Du måste tjugofyra timmar dansa där och äta där. Var sitter du? Det är ingen fråga om att sitta ner. Har du hört något om gopīs mediterande? Sitter ner. (skratt) Har du hört? På jorden, Krsna ... Lord Caitanya Mahāprabhu? Han gjorde, vad har Han gjort, och dansar, "Hare Kṛṣṇa." Du ser? Du ser, ande, du är andesjäl, hur kan du stoppa dig, vara tyst? Det är inte möjligt. Arjuna vägrade, när ... Du hittar i detta kapitel när Arjuna rekommenderades, "Min kära Arjuna, meditera." Han vägrade genast. "Min kära Kṛṣṇa, det är inte möjligt för mig. Det är inte möjligt för mig." Det är faktum. Hur är det möjligt för honom? Han var en familjeförsörjare, han ville ha kungarike, han ville styra över landet. Hur, var är tiden för hans meditation? Han vägrade helt. "Min kära Kṛṣṇa, det är inte möjligt för mig." Han sa att kontrollera sinnet: vāyor iva suduṣkaram. "Det är lika svårt som att kontrollera luften." Det är ett faktum. Du måste engagera sinnet i Kṛṣṇa. Då är det kontrollerat. Annars kan du inte kontrollera artificiellt. Det är omöjligt. Arjuna sa, för att inte tala om andra. Arjuna, vem är Arjuna? Personligen pratar med Kṛṣṇa. Tror du att han är en vanlig man? Han sa att det är omöjligt. Vāyor iva suduṣkaram (BG 6.34).

Det här exemplet har han givit. Cañcala hi hi manaḥ kṛṣṇa pramāthi balavad dṛḍham (BG 6.34). "Min kära Kṛṣṇa, du ber mig att kontrollera sinnet. Det är så kraftfullt, och så rastlöst, - "Jag tror att kontrollera sinnet är som att kontrollera luften." Om det finns en stark vind, kan du kontrollera den? Så han ger detta exempel. Du kan styra sinnet när du fixerar ditt sinne på Kṛṣṇas lotusfötter, det är allt. Inget nonsens kan komma i ditt sinne, helt enkelt Kṛṣṇa. Det är perfektion av meditation.