SV/Prabhupada 0644 - Allting är där i Krishnamedvetande

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Allting är där i Krishnamedvetande
- Prabhupāda 0644


Lecture on BG 6.1 -- Los Angeles, February 13, 1969

Prabhupāda: Aktiviteter?

Hängiven: Rekreation.

Hängiven: Vad är rekreation för den Kṛṣṇamedvetna personen?

Prabhupāda: Rekreation?

Hängiven: Ja.

Prabhupāda: Dans.

(skratt) Kom här, dansa med oss. Är inte det rekreation? Och när du blir trött ta prasādam. Vill du ha mer rekreation än detta? Vad är ditt svar. Är det inte rekreation?

Hängiven: Ja. Jag tycker att det är svårt för någon som kommer ifrån ...

Prabhupāda: Varför svårt? Dansa är svårt? Chanta och dansa?

Hängiven: Det är lättare för en hängiven som bor i templet.

Prabhupāda: Åh, men som du kan komma, kan vem som helst komma. Alla är välkomna. Vi debiterar ingenting för den här dansen. Om du går till en fest eller någon dans, du betalar för det. Men vi tar inte betalt. Vi ber helt enkelt våra studenter om lite donation för vårt uppehälle. Vi tar inte något betalt.

Så om du bara kommer och dansar som rekreation är det väldigt trevligt. Allt finns där i Kṛṣṇamedvetande. Vi vill ha musik, det finns musik. Vi vill dansa, det finns dans. Du kan ta med bra musikinstrument, du kan delta. Vi delar ut fina, välsmakande rätter. Så praktiskt taget är detta bara ett system för rekreation. (skratt) Ja. Om du på allvar ser, kommer du att se, det här systemet, det finns inget arbete alls. Helt enkelt rekreation. Su-sukham (BG 9.2). Det anges i Bhagavad-gītā, i det nionde kapitlet hittar du su sukham - allt är glädjande och glatt. Ta reda på vad som helst i vårt system, att det här är besvärligt. Tala om för mig, någon. "Denna punkt är mycket besvärlig." Ställ bara dina motargument. Helt enkelt tilltalande. Det är helt enkelt rekreation. Det är allt. Peka ut, "Swamiji, din, denna punkt är inte mycket rekreation eller, det är olyckligt." Ingenting. Folk vill ha. Det är deras naturliga, precis som de här barnen. När de ser att pojkar och flickor dansar, dansar barnen också. Automatiskt. Detta är spontant, det här är livet. Och det är vårt verkliga liv i den andliga världen. Det finns ingen ängslan. Det är bara människor som dansar och sjunger och äter bra. Det är allt. Det finns ingen fabrik, det finns inget arbete, det finns ingen teknisk institution. Det finns inget behov. Allt detta är artificiellt.

Ānandamayo 'bhyāsāt, (Vedānta-sūtra 1.1.12) säger Vedānta. De, varje levande varelse, Gud är anandamaya, full av lycka och glädje, och vi är en del av gud, vi är också av samma kvalitet. Ānandamayo 'bhyāsāt. Så hela processen är att delta med den högsta ānandamaya, Kṛṣṇa, i Hans dansfest. Det gör oss verkligt lyckliga. Här försöker vi vara lyckliga med artificiella medel. Och vi blir frustrerade. Men om du faktiskt blir belägen i Kṛṣṇamedvetande, kommer du helt enkelt att återuppliva din ursprungliga position, glädjefullt, helt enkelt glädjefullt. Ānandamayo 'bhyāsāt. Dessa är Vedāntas villkor. Eftersom vår natur är ānandamaya. Människor är, alla försöker ta reda på det. På denna La Cienega Avenue finns så många restauranger, så många saker och så många skyltar. Varför? De annonserar: "Kom hit, här är ānanda, här är nöje." Han annonserar, vi gör det också. "Här är ānanda,." Så alla söker efter ānanda, eller nöje. Men det finns en annan standard på nöje. Samma sak. Någon försöker hitta nöje från materiell synvinkel, Någon försöker hitta nöje från spekulation, filosofi, poesi eller konst. Och någon försöker hitta glädje på det transcendentala stadiet. Alla försöker hitta glädje. Det är bara vår verksamhet. Varför arbetar du så hårt dag och natt? Eftersom du vet, på natten, "jag ska vara tillsammans med den där flickan" Eller "jag ska vara tillsammans med frun, jag kommer att njuta av det." Alla, alla accepterar alla slags problem för att finna det nöjet. Nöje är det slutliga målet. Men vi vet inte, var är nöjet. Det är illusionen. Verkligt nöje är i transcendental form, med Kṛṣṇa. Du kan se att Kṛṣṇa alltid är glädjefull. Det finns så många bilder där du kan se. Och om vi deltar blir vi glädjefulla, det är allt. Har du sett någon bild där Kṛṣṇa arbetar med maskin? (Skratt) Enorm maskin? Eller har du sett någon bild där Han röker? (skratt) Naturligt, nöjen, förstår du? Nöje. Så du måste utveckla dig själv, utveckla dig själv på det sättet och du hittar nöje. Helt enkelt full av glädje, det är allt. Ānandamayo 'bhyāsāt (Vedānta-sūtra 1.1.12). Av naturen bara nöje. Inte med artificiella medel.

Ānanda-cinmaya-rasa-pratibhāvitābhiḥ. I Brahma-saṁhitā hittar du.

ānanda-cinmaya-rasa-pratibhāvitābhis
tābhir ya eva nija-rūpatayā kalābhiḥ
goloka eva nivasaty akhilātma-bhūto
govindam ādi-puruṣaṁ tam ahaṁ bhajāmi
(Bs. 5.37)

Ānanda-cinmaya-rasa. Rasa betyder smaken, rik,fyllig. Precis som vi försöker smaka en sötsak, en godisbit, vad som helst. Varför? Eftersom det finns en mycket fin smak. Så alla försöker få lite smak av allting. Vi vill njuta av sexlivet. Det finns lite smak. Så det kallas ādi-smak. Så det finns så många smaker. Där i Brahma-saṁhitā, ānanda-cinmaya-rasa. Den smaken, materiella smaken, du kan smaka på det, men det kommer att upphöra omedelbart. Omedelbart slut. Säg några minuter. Antag att du har väldigt fina sötsaker. Du smakar det. Du får, "Åh, det är väldigt gott." "Ta en till" "Okej." "Och en till?" "Nej, jag vill inte," slut. Du ser? Så material smak är tillfällig. Det är inte obegränsat. Men den verkliga smaken är obegränsad. Om du smakar en då kan du inte glömma. Det kommer att fortsätta, fortsätta, öka, och öka. Ānandāmbudhi-vardhanam. Caitanya Mahāprabhu sa att "Denna smak ökar helt enkelt." Även om det är oceanlikt, stort, ändå ökar det. Här har ni sett havet. Det är begränsat. Ert Stilla havet rullar, men det ökar inte. Om det ökade skulle det bli kaos, du förstår? Men genom naturens lag, genom Guds ordning, går den inte utöver dess gräns. Den är inom gränsen. Men Caitanya Mahāprabhu säger att det finns ett hav av salighet, smakens hav, Av transcendental salighet, vilket ökar.

Ānandāmbudhi-vardhanaṁ prati-padaṁ pūrṇāmṛtāsvādanaṁ
sarvātma-snapanaṁ paraṁ vijayate śrī-kṛṣṇa-saṅkīrtanam
(CC Antya 20.12, Śikṣāṣṭaka 1)

Du kommer att få den genom den här chantningen av Hare Kṛṣṇa, din glädjeenergi ökar mer och mer, mer och mer.