SV/Prabhupada 0653 - Om Gud inte är en person, hur kan hans son vara en person

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Om Gud inte är en person, hur kan hans son vara en person?
- Prabhupāda 0653


Lecture on BG 6.6-12 -- Los Angeles, February 15, 1969


Hängiven: "Det står i Padma Purāṇa, "Ingen kan förstå den transcendentala naturen av namn, form, kvaliteter och lekar av Śrī Kṛṣṇa genom sina materiellt förorenade sinnen. Först när man blir andligt mättad genom transcendental tjänst till Herren, är det transcendentala namnet, formen, kvaliteter och lekarna från Herren uppenbarat för honom. "

Prabhupāda: Ja, det här är väldigt viktigt. Kṛṣṇa, vi accepterar Kṛṣṇa som Högsta Herren. Hur accepterar vi Kṛṣṇa som den Högsta Herren? Eftersom det anges i den vediska litteraturen, precis som i Brahma-saṁhitā, Īśvaraḥ paramaḥ kṛṣṇaḥ sac-cid-ānanda-vigrahaḥ (BS 5.1). Föreställning ... De som är i lidelsens och okunnighetens kvalitet, de föreställer sig Guds form. Och när de är förvirrade säger de: "Åh, det finns ingen personlig Gud. Det är allt opersonligt eller tomhet." Det är frustration. Men faktiskt har Gud form. Varför inte? Vedānta säger, janmādy asya yataḥ (SB 1.1.1): Den Högsta Absoluta Sanningen är den från vilken eller från vilket allt härstammar. Så vi har form. Så vi har också, måste ha varit ... Inte bara vi, det finns olika slags former av de levande varelserna, varifrån kommer de? Varifrån har denna form sitt ursprung? Detta är en fråga med mycket sunt förnuft. Om Gud inte är en person, hur blir hans söner då personer? Om din pappa inte är en person, hur blir du en person? Detta är en fråga med mycket sunt förnuft. Om min pappa inte har någon form, varifrån får jag den här formen? Men folk föreställer sig, för när de är frustrerade, När de ser att denna form är besvärlig, måste Gud därför vara formlös. Det är en föreställning om motsatsen av denna form. Men Brahma-saṁhitā säger nej. Gud har form, men han är sac-cid-ānanda-vigrahaḥ. Īśvaraḥ paramaḥ kṛṣṇaḥ sac-cid-ānanda-vigrahaḥ (BS 5.1). Sat, cit, ānanda. Sat betyder evigt. Sat betyder evigt, cit betyder kunskap och ānanda betyder lycka. Så Gud har form, men Han har en form som är full av lycksalighet, full av kunskap och evig. Jämför nu din kropp. Din kropp är inte evig eller full av lycka eller full av kunskap. Därför Gud har form, men han har en annan form. Men så snart vi talar om form, tycker vi att formen måste vara så här. Därför motsatsen, ingen form. Det är ingen kunskap. Det är inte kunskap. Därför sägs i Padma Purāṇa att du kan inte förstå Guds form, namn, kvalitet, tillhörigheter med dessa materiella sinnen. Ataḥ śrī-kṛṣṇa-nāmādi na bhaved grāhyam indriyaiḥ (CC Madhya 17.136). Genom dina sinnens spekulation, för att dina sinnen är ofullkomliga, hur kan du spekulera på den högsta perfektionen? Det är inte möjligt. Så hur är det möjligt? Sevonmukhe hi jihvādau. Om du tränar dina sinnen, om du renar dina sinnen, dessa renade sinnen hjälper dig att se Gud.

Precis som om du har någon sjukdom, grå starr i ögonen, betyder det inte att du inte kan se. Eftersom dina ögon lider av grå starr, kan du inte se. Det betyder inte att det inte finns något att se. Du kan inte se. På samma sätt kan du inte bara förstå vad som är Guds form nu, men om din grå starr är borttagen kan du se. Det är nödvändigt. Premanajana-cchurita-bhakti-vilocanena santaḥ sadaiva hṛdayeṣu vilokayanti (BS 5.38). Brahma-saṁhitā säger att hängivna vars ögon är smorda med salvan av kärlek till Gud. sådana personer, inne i hans hjärta, ser han Gud, Kṛṣṇa, alltid, tjugofyra timmar. Inte det ... Så du behöver rena dina sinnen. Då kan du förstå vad som är Guds form, vad är Guds namn, vad är Guds kvalitet, Vad är Guds tillbehör? Gud har allt. Dessa saker diskuteras i vedisk litteratur. Precis som apāni-pādo javana-gṛhīta. Det sägs att Gud inte har några händer eller ben. Men Han kan acceptera allt du erbjuder. Gud har inga ögon och öron, men han kan se allt och han kan höra allt. Så detta är motsägelsefullt. Det betyder att när vi talar om att se, Vi tänker att någon måste ha ögon så här. Det är vår materiella uppfattning. Gud har ögon, han kan se även i mörkret. Du kan inte se i mörkret. Så han har ett annat öga. Gud kan höra. Om du är… Gud är i Sitt rike som är miljoner och miljoner miles bort, Men om du pratar något, viskar, hemligt, kan Han höra. Eftersom Han är belägen i dig. Så du kan inte undvika att Gud ser och Gud hör eller Gud rör.