SV/Prabhupada 0819 - Asrama betyder positionen för andlig kultivering

From Vanipedia
Jump to: navigation, search
Go-previous.png Föregående Sida - Video 0818
Nästa Sida - Video 0820 Go-next.png

Asrama betyder positionen för andlig kultivering
- Prabhupāda 0819


Lecture on SB 2.1.2-5 -- Montreal, October 23, 1968

Prabhupāda:

śrotavyādīni rājendra
nṛṇāṁ santi sahasraśaḥ
apaśyatām ātma-tattvaṁ
gṛheṣu gṛha-medhinām
(SB 2.1.2)

Samma ämne, att de som är för mycket bundna i familjeangelägenheter, gṛheṣu gṛha-medhinām. Gṛhamedhī betyder en som har gjort sitt centrum för aktiviteter i hemmt. Han kallas gṛhamedhī. Det finns två ord. Ett ord är gṛhastha, och ett ord är gṛhamedhī. Vad är betydelsen av dessa två ord? Gṛhastha betyder en ... Inte bara gṛhastha. Det kallas gṛhastha-āśrama. När vi pratar om āśrama, har det en andlig relation. Så alla dessa fyra divisioner av social ordning - brahmacārī-āśrama, gṛhastha-āśrama, vānaprastha-āśrama, sannyāsa-āśrama. Āśrama. Āśrama betyder ... När ... Āśrama, detta ord har blivit lite populärt i ert land också. Āśrama betyder positionen för andlig odling. Generellt menar vi det. Och här finns också så många yoga-āśrama. Jag har sett så många āśramas i New York. "New York Yoga Āśrama", "Yoga Society", så. Āśrama betyder att den har en andlig koppling. Det spelar ingen roll om en man ... Gṛhastha betyder att leva med familj, fru och barn.

Så att stanna med familj och barn är ingen diskvalifikation för andliga framsteg i livet. Det är inte en diskvalifikation eftersom trots allt måste man födas från fadern och modern. Så alla stora ācāryas, stora andliga ledare, trots allt, de har kommit från far och mor. Så utan kombination av far och mor, det finns även ingen möjlighet att få en stor själ. Det finns många fall av stora själar som Śaṅkarācārya, Herren Jesus Kristus, Rāmānujācārya. Även fast de inte hade någon väldigt hög ärftlig titel, fortfarande kom de ut från gṛhasthas, far och mor. Så gṛhastha, eller familjeförsörjares liv, är inte diskvalifikation. Vi ska inte tro det, att endast brahmacārīs eller sannyāsīs, de kan höjas till den andliga plattformen, medan de som lever med fru och barn, de kan inte. Nej. Caitanya Mahāprabhu har tydligt sagt i Caitanya-caritāmṛta att

śrotavyādīni rājendra
nṛṇāṁ santi sahasraśaḥ
apaśyatām ātma-tattvaṁ
gṛheṣu gṛha-medhinām
(SB 2.1.2)

Caitanya Mahāprabhu sa, "Det spelar ingen roll om en person är gṛhastha, eller en sannyāsī eller en brāhmaṇa eller inte brāhmaṇa. Det spelar ingen roll. Bara man är Kṛṣṇamedveten, om han är upphöjd i Kṛṣṇamedvetande, då är han bara, jag menar, berättigad att bli den andliga mästaren. " Yei Kṛṣṇa-tattva-vettā sei guru haya (CC Madhya 8.128). Tattva-vettā betyder en som känner till vetenskapen om Kṛṣṇa. Det betyder fullt Kṛṣṇamedvetande. Sei guru haya. Sei betyder "han." Guru betyder "andlig mästare". Han säger inte att "Man måste bli en sannyāsī eller en brahmacārī. Då kan han ..." Nej. Men här används ordet, gṛhamedhī, inte gṛhastha. Gṛhastha är inte dömd. Om man lever med de reglerande principerna med fru och barn, så är det inte diskvalifikation. Men gṛhamedhī, gṛhamedhī betyder att han inte har några högre idéer eller högre förståelse för det andliga livet. Helt enkelt bor med fru och barn som katter och hundar, han kallas gṛhamedhī. Det är skillnaden mellan dessa två ord, gṛhamedhī och gṛhastha.