Please join, like or share our Vanipedia Facebook Group
Go to Vaniquotes | Go to Vanisource | Go to Vanimedia


Vanipedia - the essence of Vedic knowledge

SV/Prabhupada 0818 - På plattformen av godhet kad du förstå det Alltigenom-Goda

From Vanipedia


På plattformen av godhet kad du förstå det Alltigenom-Goda
- Prabhupāda 0818


Lecture on SB 7.9.8 -- Seattle, October 21, 1968

Tamāla Kṛṣṇa: Hur kommer vi till plattformen av godhet?

Prabhupāda: Försök bara att följa de fyra principerna som vi har ordinerat: ingen berusning, inget spel, inget otillåtet sex och inget köttätande. Det är allt. Det här är godhet. Det här är godhet. Dessa förbud finns där. Varför? Bara för att hålla dig i godhet. I varje religion ... Nu ser jag också i de tio budorden "Du ska inte döda". Samma sak finns där, men folk följer inte. Det är en annan sak. Ingen religiös person ... Ingen kan vara religiös om han inte är belägen i godhetens kvalitet. En lidelsefull person eller en person i okunnighet, de kan inte höjas till den religiösa plattformen. Religiös plattform betyder godhet. Då kan du förstå. På plattformen av godhet kan du förstå det Alligenom-goda. Om du är i okunnighetens plattform, om du är i den lidelsefulla plattformen, hur kan du förstå det Altigenom-goda? Det är inte möjligt. Så man måste hålla sig i godhet, och den godhet innebär att man bör följa förbuden. Antingen följer du de tio budorden eller dessa fyra bud, samma sak. Det betyder att du måste behålla dig själv i godhet. Balansen måste vara i godhet. I Bhagavad-gītā anges att parah brahma paraṁ dhāma pavitraṁ paramaṁ bhavān (BG 10.12). Arjuna accepterade Kṛṣṇa som den yttersta rena. Hur kan du närma dig det överlägsna rena utan att bli ren själv? Så det här är stegen att bli renad, för att vi är förorenade. Så att bli ren ... Ekādaśī, varför observerar vi? För att bli ren. Brahmacarya tapasya, återhållsamhet, botgörelse, celibat, alltid hålla sinnet i Kṛṣṇamedvetande, alltid hålla kroppen renad - Dessa saker hjälper oss att hålla oss i godhet. Utan godhet är det inte möjligt. Men Kṛṣṇamedvetande är så fint att även om man är i kvaliteterna av lidelse och okunnighet, kommer han omedelbart att höjas till plattformen av godhet, förutsatt att han håller med om att följa reglerna och förordningarna och chantar Hare Kṛṣṇa. Denna chantning av Hare Kṛṣṇa och följa reglerna och föreskrifterna kommer att hålla dig intakt i godhet. Var så säker. Utan misslyckande. Är det väldigt svårt? Huh? Det är okej.