SV/Prabhupada 0925 - Amor förtrollar alla. Och Krishna förtrollar Amor

From Vanipedia
Jump to: navigation, search
Go-previous.png Föregående Sida - Video 0924
Nästa Sida - Video 0926 Go-next.png

Amor förtrollar alla. Och Krishna förtrollar Amor
- Prabhupāda 0925


730423 - Lecture SB 01.08.31 - Los Angeles

Översättning: "Min kära, Kṛṣṇa, Yaśodā tog upp ett rep för att binda dig när du begått ett brott, och dina oroliga ögon översvämmades med tårar, som tvättade mascaran från dina ögon. Och Du var rädd, men rädslan personifierad är rädd för Dig. Denna syn är förvirrande för mig. "

Prabhupāda: Detta är också en annan rikedom av Kṛṣṇa. Kṛṣṇa är full med sex typer av rikedomar. Så detta överdåd är skönhet, överdådig skönhet. Kṛṣṇa har sex majestät: alla rikedomar, all styrka, allt inflytande, all kunskap, all skönhet, all avsägelse. Så detta är Kṛṣṇas majestätiska skönhet. Kṛṣṇa vill alla ...

Precis som vi, vi offrar vördnadsbetygelser till Kṛṣṇa med vördnad och respekt. Men ingen kommer hit till Kṛṣṇa med ett rep: "Kṛṣṇa, du är förolämpare. Jag ska binda Dig." Ingen kommer. (skratt) Det är ett annat privilegium för den mest perfekta hängivne. Ja. Kṛṣṇa vill ha det. Eftersom han är full av rikedom ... Detta är också en annan rikedom. Aṇor aṇīyān mahato mahīyān. Den större än den största och den mindre än den minsta. Det är majestät.

Så tänker Kuntīdevī på Kṛṣṇas majestät, men hon vågade inte ta rollen av Yaśodā. Det är inte möjligt. Även om Kuntīdevī råkade vara faster till Kṛṣṇa, men hon hade inget sådant privilegium ... Detta privilegium ges speciellt till Yaśodāmāyi. Eftersom hon är en så avancerad hängiven, att hon har rätt att bestraffa Guds Högsta Personlighet. Det är speciellt privilegium. Så Kuntīdevī tänkte helt enkelt på Yaśodāmāyis privilegium, att hur väldigt lycklig och hur mycket privilegierad hon var, att hon skulle kunna hota Guds Högsta Personlighet, som räds, även av rädslan personifierad. Bhīr api yad bibheti (SB 1.8.31). Vem är inte rädd för Kṛṣṇa? Alla. Men Kṛṣṇa är rädd för Yaśodāmāyi. Detta är Kṛṣṇas enastående förträfflighet.

Precis som ett annat namn på Kṛṣṇa är Madana-mohana. Madana betyder Amor. Amor förtrollar alla. Amor. Och Kṛṣṇa förtrollar Amor. Därför heter han Madana-mohana. Han är så vacker att även Amor är förtrollad av Honom. Men å andra sidan, Kṛṣṇa, även om han är så vacker att han förtrollar Amor, Han är fortfarande förtrollad av Śrīmatī Rādhārāṇī. Därför är Śrīmatī Rādhārāṇīs namn Madana-mohana-mohinī. Kṛṣṇa är den som förtrollar Amor, och Rādhārāṇī är den som förtrollar denna förtrollare. Så detta är mycket högkvalitativ andlig förståelse i Kṛṣṇamedvetande. Det är inte fiktion eller fantasi, påhitt. Det är fakta. Det är fakta. Och varje hängiven kan ha sådana privilegier om han faktiskt är avancerad. Om du ...

Tro inte att det privilegium som gavs till Moder Yaśodā ... Om inte exakt så, kan alla ha det privilegiet. Om du älskar Kṛṣṇa som ditt barn, så har du sådant privilegium. Eftersom modern har fått ... Eftersom modern älskar mest. Ingen ... I denna materiella värld finns det ingen jämförelse med moderns kärlek. Utan utbyte. Även i den här materiella världen. Modern älskar barnet utan förväntan om gentjänst, i allmänhet. Även om i den här materiella världen det är så förorenat, men ibland tänker moderen: "Barnet blir vuxet, han kommer vara en stor man. Han kommer att tjäna pengar, och jag får det." Det finns fortfarande vissa känslor av utbyte. Men när du älskar Kṛṣṇa finns det ingen sådan känsla av utbyte. Det kallas ren kärlek. Anyābhilāṣitā-śūnyam (Bhakti-rasāmṛta-sindhu 1.1.11), fri från all materiell vinst.