SV/Prabhupada 0926 - Inte sådant affärsutbyte. Det är önskat. Krishna vill ha den sortens kärlek

From Vanipedia


Inte sådant affärsutbyte. Det är önskat. Krishna vill ha den sortens kärlek
- Prabhupāda 0926


730423 - Lecture SB 01.08.31 - Los Angeles

Vi bör inte älska Kṛṣṇa för någon materiell vinst. Det är inte så att: "Kṛṣṇa, ge oss vårt dagliga bröd. Då älskar jag dig. Kṛṣṇa, ge mig det här. Då älskar jag dig. " Det finns inget sådant affärsutbyte.™ Det är önskat. Kṛṣṇa vill ha den typen av kärlek. Så här sägs det, den positionen, yā te daśā, daśā ... När, så snart Kṛṣṇa såg Moder Yaśodā komma med ett rep för att binda honom, så blev Han genast mycket rädd så att tårar kom. "Åh, mor kommer att binda mig." Yā te daśāśru-kalila añjana. Och smörjelsen tvättas av. Och sambhrama. Och med stor respekt tittar på modern, med en känsla av vädjan: "Ja, mamma, Jag har förolämpat dig. Vänligen ursäkta Mig." Detta var Kṛṣṇas scen. Så den scenen uppskattas av Kuntī. Och genast böjde Han ned sitt huvud.

Så det här är en annan av Kṛṣṇas fullkomlighet, att trots att Han är Guds Högsta Personlighet ... I Bhagavad-gītā säger Han: mattaḥ parataraṁ nānyat kiñcid asti dhanañjaya (BG 7.7). "Min kära Arjuna, det finns ingen varelse överlägsen Mig. Jag är den yttersta." Mattaḥ parataraṁ na anyat. Det finns ingen annan. " Gudomens Högsta Personligheten, över vilken ingen finns, Denna Gudomens Högsta Personlighet, böjer Sig ner för moder Yaśodā. Ninīya, vaktraṁ ninīya. Han accepterar: "Min kära mor, ja, Jag är förolämpare." Ninīya vaktraṁ bhaya-bhāvanayā, med en känsla av rädsla. Sthitasya. Ibland när Yaśodāmātā, Mor Yaśodā, brukade se att barnet har blivit för rädd, blev hon också störd. För om barnet störs ... Det är psykologi. Det finns någon mental reaktion. Så moder Yaśodā ville inte att Krishna faktiskt kommer att drabbas av mitt straff. Det var inte Kṛṣṇa, mor Yaśodās syfte. Men som en moder känslomässigt, när hon känner för mycket störning är barnet ...

Detta system är fortfarande aktuellt i Indien, när barnet stör för mycket, blir han bunden på en plats. Det är ett mycket vanligt system. Så moder Yaśodā antog det. Sā māṁ vimohayati. Så det är scenen uppskattad av rena hängivna, att hur stor storhet det finns i den Högsta Personen, att Han spelar exakt ett perfekt barn. När han lekte som ett barn lekte han perfekt. När han lekte en äkta man, 16 000 fruar, lekte Han perfekt som äkta man. När han lekte som gopis älskare lekte Han perfekt. När Han var vän till koherdepojkarna lekte han perfekt.

Koherdepojkarna är alla beroende av Kṛṣṇa. De ville smaka på palmträdsfrukten, men det var en demon, Gardabhāsura, de skulle inte tillåta någon att komma in i palmerna. Men Kṛṣṇas vänner, koherdepojkarna, de begärde. "Kṛṣṇa, vi vill smaka på den frukten. Om Du kan ordna ..." "Ja." Omedelbart ordnade Kṛṣṇa. Kṛṣṇa och Balarāma gick till skogen, och demonerna, de bodde där i form av åsnor, och omedelbart kom de för att sparka Kṛṣṇa och Balarāma. med sina bakben. Och Balarāma fångade en av dem och kastade genast på toppen av trädet och demonerna dog.

Därför var vännerna också mycket förpliktade till Kṛṣṇa. Det var en eld överallt. De vet ingenting. "Krishna." "Ja." Kṛṣṇa är redo. Kṛṣṇa svalde hela elden. Det var så många demoner som attackerade. Varje dag, alla pojkarna, skulle de komma tillbaka till sitt hem och förklara för sin mor: "Mor, Kṛṣṇa är så underbar. Du ser. Det hände idag." Och modern skulle säga: "Ja, vår Kṛṣṇa är underbar." Så mycket. Det är allt. De vet inte om att Kṛṣṇa är Gud, Kṛṣṇa är den Högsta Personen. Kṛṣṇa är underbar. Det är allt. Och deras kärlek ökar. Ju mer de uppfattar Kṛṣṇas underbara aktiviteter ju mer älskar de. "Kanske kan han vara en halvgud. Ja." Det är deras förslag. När Nanda Mahārāja kommer för att prata bland sina vänner och vännerna kommer för att prata om Kṛṣṇa ... "Åh, Nanda Mahārāja, ditt barn Kṛṣṇa är så underbar. "Ja, jag förstår det. Kanske en halvgud." Det är allt. "Kanske." Det är inte säkert heller. (skratt) Så invånarna i Vṛndāvana de bryr sig inte vem som är Gud, vem är inte Gud. Det är inte deras verksamhet. Men de vill ha Kṛṣṇa och älska Kṛṣṇa. Det är allt.