SV/Prabhupada 1058 - Bhagavad-gītās talare är Herren Śrī Kṛṣṇa

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

The Speaker of the Bhagavad-gita is Lord Sri Krishna - Prabhupāda 1058


660219-20 - Lecture BG Introduction - New York

Bhagavad-gītās talare är Herren Śrī Kṛṣṇa. Han nämns på varje sida av Bhagavad-gītā som Gudomens Högsta Personlighet, Bhagavān. Det är klart, "bhagavān" betecknar ibland vilken mäktig person eller mäktig halvgud som helst, men här betecknar bhagavān definitivt Śrī Kṛṣṇa, en stor personlighet, men samtidigt måste vi veta att Herren Śrī Kṛṣṇa, som Han bekräftas av alla ācāryas... Med det menar jag, till och med Śaṅkarācārya, Rāmānujācārya, Madhvācārya, Nimbārka Svāmī och Śrī Caitanya Mahāprabhu och många andra. I India fanns många auktoritativa lärda och ācāryas, Jag menar auktoriteter inom den Vediska kunskapen. Samtliga, inklusive Śaṅkarācārya, har accepterat Śrī Kṛṣṇa som Gudomens Högsta Personlighet. Herren Själv har också etablerat Sig Själv som Gudomens Högsta Personlighet i Bhagavad-gītā. Han accepteras som sådan i Brahmā-saṁhitā och i alla Purāṇas, speciellt i Bhāgavata Purāṇa. kṛṣṇas tu bhagavān svayam (SB 1.3.28). Så därför bör vi ta Bhagavad-gītā som den rekommenderas av Gudomens Högsta Personlighet Själv.

Så i det fjärde kapitlet av Bhagavad-gītā säger Herren:

imaṁ vivasvate yogaṁ
proktavān aham avyayam
vivasvān manave prāha
manur ikṣvākave 'bravīt
(BG 4.1)
evaṁ paramparā-prāptam
imaṁ rājarṣayo viduḥ
sa kāleneha mahatā
yogo naṣṭaḥ parantapa
(BG 4.2)
sa evāyaṁ mayā te 'dya
yogaḥ proktaḥ purātanaḥ
bhakto 'si me sakhā ceti
rahasyaṁ hy etad uttamam
(BG 4.3)

Idén är... Herren sa till Arjuna att "Denna yoga, detta yoga-system, Bhagavad-gītā, talades först av Mig till solguden, och solguden förklarade för Manu. Manu förklarade för Ikṣvāku, och på det sättet, genom lärljugessuccession, en efter den andra, kommer detta yoga-system, och med tidens gång är nu systemet förlorat. Och därför talar Jag till dig samma yoga-system igen, det samma, uråldriga yoga-systemet från Bhagavad-gītā, eller Gītopaniṣad. Eftersom du är Min hängivne, och du är Min vän, därför är det möjligt för dig enbart att förstå."

Innebörden är nu att Bhagavad-gītā är en avhandling som är speciellt menad för Herrens hängivne. Det finns tre klasser av transcendentalister, nämligen jñānīn, yogīn och bhaktan. Eller den opersonlige, eller meditatören, eller de hängivna. Så här nämns det klart och tydligt. Herren säger till Arjuna att "Jag talar, eller Jag gör dig den första mannen i paramparān. Eftersom den gamla paramparān eller lärljungesuccessionen nu är bruten, därför vill Jag nu återigen etablera en annan paramparā i samma tanke som den kom ner från solguden till de andra. Så du, ta den du och distribuera den. Eller systemet, Bhagavad-gītās yoga-system, får nu distribueras genom dig. Du blir auktoriteten för att förstå Bhagavad-gītā." Nu finns här en anvisning att Bhagavad-gītā är speciellt instruerad till Arjuna, Herren hängivne, Kṛṣṇas direkte student. Och inte bara det, han är intimt i kontakt med Kṛṣṇa som en vän. Därför är Bhagavad-gītā förstådd av en person som har liknande kvaliteter som Kṛṣṇa. Det innebär att han måste vara en hängiven, han måste vara i förhållande, direkt förhållande med Herren.