SV/Prabhupada 1061 - I denna Bhagavad-gītā är ämnet att förstå fem olika sanningar

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

In this Bhagavad-gita the Subject Matter is Comprehending Five Different Truths - Prabhupāda 1061


660219-20 - Lecture BG Introduction - New York

Så Herren Kṛṣṇa, Han nedstiger, yadā yadā hi dharmasya glānir bhavati (BG 4.7), bara för att etablera livets verkliga syfte. När människan glömmer livets verkliga syfte, den mänskliga livsformens uppdrag, då kallas det dharmasya glāniḥ, en störning av den mänskliga varelsens verksamhet. Så i dessa omständigheter, utan många, många mänskliga varelser, som väcker, den som väcker andan av att förstå sin position, för honom är denna Bhagavad-gītā talad. Vi är precis som svalda av okunnighetens tigrinna, och Herren, utan orsakslös nåd för de levande varelserna, speciellt för den mänskliga varelsen, Han talade Bhagavad-gītā, och gjorde Sin vän Arjuna som studenten. Arjuna var definitivt... Som Herren Kṛṣṇas umgänge var han utöver all okunnighet. Men trots det sattes Arjuna i okunnighet på slagfältet vid Kurukṣetra bara för att ifrågasätta livets problem till den Högsta Herren, så att Herren kan förklara dem för de framtida generationerna av mänskliga varelsers fördel, för att skissa ut sitt livs plan och agera enligt den, så att hans liv, det mänskliga livets uppdrag, kan vara perfekt. Så i denna Bhagavad-gītā är ämnet att förstå fem olika sanningar. Den första sanningen är vad är Gud. Det är den preliminära studien i gudsvetenskap. Så denna Guds vetenskap förklaras här. Härnäst, den naturliga positionen av de levande varelserna, jīva. Īśvara och jīva. Herren, den Högsta Herren, Han kallas īśvara. Īśvara betyder härskaren, och jīva, de levande varelserna är... Jīvas, de levande varelserna, de är inte īśvara, eller härskaren. De är behärskade. Artificiellt sett, om jag säger att "Jag är inte behärskad, jag är fri," detta är inte ett tecken på en förnuftig man. En levande varelse är behärskad i alla avseenden. Åt minstone, i sitt betingade liv är han behärskad. Så i denna Bhagavad-gītā omfattar ämnet īśvara, den ultimata härskaren, och om de behärskade levande varelserna, och prakṛti, naturen, den materiella naturen. Och härnäst, tiden, eller varaktigheten av hela universums existens, eller denna manifestation av den materiella naturen, och tidens varaktighet, eller den eviga tiden. Och karma. Karma betyder aktivitet. Allting, hela universum, den hela kosmiska manifestationen är full av olika aktiviteter. Speciellt de levande varelserna, de är alla engagerade i olika aktiviteter. Så vi behöver studera från Bhagavad-gītā; īśvara, vad är Gud, jīva, vad är dessa levande varelserna, och prakṛti, vad är denna kosmiska manifestation, och hur den kontrolleras av tid, och vad är dessa aktiviteter? Så utav dessa fem ämnen, i Bhagavad-gītā etableras det, att Gudomens Högsta Personlighet, eller Kṛṣṇa, eller Brahman eller Paramātmā... Kalla det vad du vill. Men den ultimata härskaren. Det finns en högsta härskare. Så den högsta härskaren är den mäktigaste av alla. Och de levande varelserna, de är kvalitativt sett lika den högsta härskaren. Precis som den högsta härskaren, Herren, Han har kontroll över de universella angelägenheterna, över den materiella naturen, hur den... Det kommer förklaras i de senare kapitlen av Bhagavad-gītā att den materiella naturen inte är oberoende. Hon agerar under den Högsta Herrens ledning. Mayādhyakṣeṇa prakṛtiḥ sūyate sa-carācaram (BG 9.10). "Denna materiella natur arbetar under Min ledning," mayādhyakṣeṇa, "under min uppsikt."