SV/Prabhupada 1063 - Ge oss lättnad från alla aktiviteters reaktioner

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Give us Relief from the Actions and Reactions of all Activities - Prabhupāda 1063


660219-20 - Lecture BG Introduction - New York

Precis som i det nuvarande livet avnjuter vi aktiviteterna, våra aktiveters frukter Låt säga att jag är en affärsman och har arbetat väldigt hårt med intelligens och jag har samlat en enorm mängd pengar på banken. Nu är jag den som njuter. På liknande sätt, låt säga att jag grundade mitt företag med en enorm mängd pengar, men jag misslyckades att göra det framgångsrikt. Jag förlorade alla pengarna. Så nu är jag den som lider. Så på samma sätt, i alla delar av livet njuter vi, vi njuter av resultatet av vårt arbete. Detta kallas karma.

Så dessa ting, īśvara, jīva, prakṛti, eller den Högsta Herren, eller den levande varelsen, den materiella naturen, den eviga tiden, och våra olika aktiviteter, dessa ting förklaras i Bhagavad-gītā. Så utav dessa fem; Herren, de levande varelserna, och den materiella naturen och tiden, dessa fyra artiklar är eviga. Så manifestationen, manifestationen av prakṛti må vara temporär, men den är inte falsk. Vissa filosofer säger att denna manifestation av materiell natur är falsk, men enligt Bhagavad-gītās filosofi, eller enligt Vaiṣṇavernas filosofi, de accepterar inte världens manifestation som falsk. De accepterar att manifestationen är verklig, men den är temporär. Det är precis som ett moln formas i himlen och regnsäsongen börjar, och efter regnsäsongen finns det så många nya gröna växter över hela fältet, vi kan se. Och så fort regnsäsongen är över, då är molnet tillintetgjort. Generellt sett, gradvis torkar all denna växtlighet upp och landet blir igen kargt. På liknande sätt, denna materiella manifestation äger rum vid ett visst intervall. Vi kommer förstå det, vi kommer veta det från Bhagavad-gītās sidor. Bhūtvā bhūtvā pralīyate (BG 8.19). Denna manifestation blir magnifik vid ett visst intervall, och försvinner igen. Detta är prakṛtis verk. Men den verkar i evighet; därför är prakṛti evig. Den är inte falsk. Eftersom Herren har accepterat, mama prakṛti, "Min prakṛti." Apareyam itas tu viddhi me prakṛtiṁ parām (BG 7.5). Bhinnā prakṛti, bhinnā prakṛti, aparā prakṛti. Denna materiella natur är en av de Högsta Herrens separerade energier, och de levande varelserna, de är också den Högsta Herrens energi, men de är inte separerade. De är för evigt relaterade. Så Herren, den levande varelsen, naturen, den materiella naturen, och tiden, de är alla eviga. Men den andra artikeln, karma, är inte evig. Karmas, eller aktivitetens effekter kan vara väldigt gamla. Vi genomlider eller njuter av resultaten av våra aktiviteter från urminnes tider, men trots det kan vi ändra resultatet av vår karma, eller aktivitet. Det kommer att bero på vår perfekta kunskap. Vi är engagerade i olika aktiviteter utan tvivel, men vi vet inte vilken slags aktiviteter vi kommer att ta oss an som kommer att ge oss lättnad från reaktionerna av alla aktiviteter. Det förklaras också i Bhagavad-gītā.

Så, īśvaras position är ultimat medvetande. Īśvaras position, eller den Högsta Herren, är ultimat medvetande. Och jīvas, eller de levande varelserna, som delar av den Högsta Herren, han är också medveten. En levande varelse är också medveten. Den levande varelsen förklaras som prakṛti, energi, och den materiella naturen förklaras också som prakṛti, men de två sinsemellan, en prakṛti, jīvas, de är medvetna. Den andra prakṛtin är inte medveten. Det är skillnaden. Därför kallas jīva prakṛti överlägsen, eftersom jīvas har medvetande likt Herren. Herren är ultimat medvetande. Man bör inte hävda att en jīva, en levande varelse också är ultimat medvetande. Nej. En levande varelse kan inte vara ultimat medvetande vid något stadium av sin perfektion. Detta är en missvisande teori. Detta är en missvisande teori. Men han är medvetande. Det är allt. Men han är inte ultimat medvetande.