TR/Prabhupada 0114 - Adı Krişna Olan Bir Gentilmen Herkesi Kontrol Ediyor

From Vanipedia
Jump to: navigation, search
Go-previous.png Önceki Sayfa - Video 0113
Sonraki Sayfa - Video 0115 Go-next.png

Adı Krişna Olan Bir Gentilmen Herkesi Kontrol Ediyor
- Prabhupāda 0114


Lecture -- Laguna Beach, September 30, 1972

Bhagavad-gītā'da denir ki,

dehino 'smin yathā dehe
kaumāraṁ yauvanaṁ jarā
tathā dehāntaraṁ-prāptir
dhīras tatra na muhyati
(BG 2.13)

Siz, ben - her birimiz - bu bedene hapsolmuşuz. Ben ruh canım; siz de ruh cansınız. Vedik yargı budur, ahaṁ brahmāsmi: "Ben Brahman'ım." Bu ruh demek olur. Parabrahman değil, hataya düşmeyin. Parabrahman Tanrı'dır. Biz Brahman'ız, Tanrı'nın önemli küçük parçaları, bölümleriyiz. Ama En Üstün değiliz, en üstün olan farklıdır. Aynı sizin Amerikalı olmanız gibi, ama en yüce olan Amerikalı başkanınız Bay Nixon'dır. Ama diyemezsiniz ki "Amerikalı olduğum için ben Bay Nixon'ım" diyemezsiniz. Bunu diyemezsiniz. Benzer şekilde siz, ben, her birimiz Brahman'ız ama bu Parabrahman olduğumuz anlamına gelmez. Parabrahman Kṛṣṇa'dır. Īśvaraḥ paramaḥ kṛṣṇaḥ (Bs. 5.1). Īśvaraḥ paramaḥ. Īśvara yönetici demektir. Demeki ki her birimiz bir dereceye kadar yöneteniz. Kimisi ailesini yönetiyor, ofisini, işini yönetiyor, öğrencilerini yönetiyor. En sonunda, bir köpeği yönetiyor. Bir şeyi yönetmesi gerekmiyorsa, yönetsin diye bir köpek, evcil bir köpek, evcil bir kedi alır. Yani herkes yönetici olmak istiyor. Bu bir gerçek. Ama yüce yönetici Kṛṣṇa'dır. Burada sözde yönetici başka biri tarafından yönetiliyor. Ben öğrencilerimi yönetiyor olabilirim ama beni de kendi manevi öğretmenim yönetiyor. Yani kimse "Ben mutlak yöneticiyim" diyemez. Hayır. Göreceksiniz ki sözde yönetici belli bir dereceye kadar yönetse bile, kendisi de yönetiliyor. Ve yönetici olan ama yönetilmeyen birini bulduğunuzda, o Kṛṣṇa'dır. Kṛṣṇa'yı anlamak çok zor değil. Herkesin yönettiğini, ama her birimizin aynı anda da başka biri tarafından yönetildiğini anlamaya çalışın. Ama adı Kṛṣṇa olan bir beyefendi görürüz. O herkesi yönetiyor ama kimse tarafından yönetilmiyor. O Tanrı'dır.

īśvaraḥ paramaḥ kṛṣṇaḥ
sac-cid-ānanda-vigrahaḥ
anādir ādir govindaḥ
sarva-kāraṇa-kāraṇam
(Bs. 5.1)

Yani bu Kṛṣṇa bilinci çok bilimseldir, yetkindir ve makul bir kişi tarafından anlaşılabilir. O yüzden eğer lütfen bu Kṛṣṇa bilinci hareketiyle ilgilenirseniz, faydasını göreceksiniz. Hayatınız başarılı olacak. Hayatınızın amacına erişilecek. Bu bir gerçek. Bizim yazınlarımızı okumaya çalışabilirsiniz. Çok fazla kitabımız var. Gelip öğrencilerimizin ne yaptıklarını, Kṛṣṇa bilinci hareketinde nasıl ilerlediklerini görebilirsiniz. Onlarla arkadaşlık ederek öğrenebilirsiniz. Aynı tekniker olmak isteyen birinin fabrikaya gidip işçilerle, teknikerlerle ilişki kurup yavaş yavaş onun da bir tekniker olması gibi. Benzer şekilde, bu merkezleri açma sebebimiz sırf herkese eve nasıl gideceğini, eve nasıl geri gideceğini, eve nasıl gideceğini, Tanrılığa nasıl geri döneceğini öğrenme fırsatı vermek için. Bizim görevimiz bu. Ve bilimsel ve yetkin, Vedik. Biz bu bilgiyi direkt olarak Kṛṣṇa'dan, Tanrı'nın Yüce Şahsı'ndan alıyoruz. Bu Bhagavad-gītā'dır. Bhagavad-gītā'yı özgün haliyle, anlamsız yorumlar olmadan sunuyoruz. Kṛṣṇa, Bhagavad-gītā'da Kendisinin Tanrı'nın Yüce Şahsı olduğunu söyler. Biz de Tanrı'nın Yüce Şahsı'nın Kṛṣṇa olduğu aynı önermeyi ortaya koyuyoruz. Bunu değiştirmiyoruz. Kṛṣṇa Bhagavad-gītā'da der ki, "Benim adananım ol. Hep Ben'i düşün. Bana ibadet et. Bana hürmetlerini sun." Bütün insanlara bunu öğretiyorz "Hep Kṛṣṇa'yı düşünün - Hare Kṛṣṇa, Hare Kṛṣṇa, Kṛṣṇa Kṛṣṇa, Hare Hare/ Hare Rāma, Hare Rāma, Rāma Rāma, Hare Hare." Bu Hare Kṛṣṇa mantrasını söyleyerek, hep Kṛṣṇa'yı düşünüyor olacaksınız."