TR/Prabhupada 0149 - Krişna Bilinci Hareketi Yüce Babayı Bulmak Demektir

From Vanipedia
Jump to: navigation, search
Go-previous.png Önceki Sayfa - Video 0148
Sonraki Sayfa - Video 0150 Go-next.png

Krişna Bilinci Hareketi Yüce Babayı Bulmak Demektir - Prabhupāda 0149


Tenth Anniversary Address -- Washington, D.C., July 6, 1976

Bu Kṛṣṇa bilinci hareketi yüce babamızı bulmak demektir. Yüce baba. Bu hareketin özü özeti budur. Eğer babamızın kim olduğunu bilmiyorsak, bu iyi bir durum değildir. En azından Hindistan'da, bu bir adet, biri babasının ismini bilmiyorsa, o kişiye çok saygı duyulmaz. Ve mahkeme sisteminde de isminizi yazdığınızda, babanızın ismini de yazmanız gerekir. Bu Hintli, Vedik sistemdir, kendi isminiz, babanızın ismi ve köyün ismi. Bu üçünün birleşimi. Başka ülkelerde de bu sistem yaygın olabilir diye düşünüyorum ama Hindistan'da sistem böyle. İlk isim kendi ismi, ikinci isim babasının ismi, üçüncüsü ise doğduğu köyün ya da ülkenin ismi. Sistem bu. Babanın..., babanın kim olduğunu bilmeliyiz. Bu Kṛṣṇa bilinci hareketidir. Eğer babamızı unutuyorsak, bu iyi bir durum değildir. Ve ne çeşit bir baba? Paraṁ brahma paraṁ dhāma (BG 10.12). En zengini. Çocuklarını besleyemeyen fakir bir baba değil. Öyle bir baba değil. Eko yo bahūnāṁ vidadhāti kāmān. Bu baba o kadar zengin ki O tek başına milyonlarca trilyonlarca canlı varlığı besliyor. Afrika'da yüzlerce milyonlarca fil var. Onları besliyor. Ve odada bir delik var, içinde milyonlarca karınca olabilir. Onları da besliyor. Eko yo bahūnāṁ vidadhāti kāmān. Nityo nityānāṁ cetanaś cetanānām (Kaṭha Upaniṣad 2.2.13). Bunlar Vedik bilgiler.

Bu insan hayatı, babanın kim olduğunu, O'nun kanununun ne olduğunu, Tanrı'nın kim olduğunu ve O'nunla olan ilişkimizi anlamak içindir. Bu Vedānta'dır. Vedānta bir takım saçmalıklar konuşup, babayla ilişkinin olmaması demek değildir. Śrama eva hi kevalam. Babanızın kim olduğunu bilmiyorsanız...

dharmaḥ svanuṣṭhitaḥ puṁsāṁ
viṣvaksena-kathāsu yaḥ
notpādayed yadi ratiṁ
śrama eva hi kevalam
(SB 1.2.8)

Bu istenen bir şey değildir. Ve Kṛṣṇa der ki, vedaiś ca sarvair aham eva vedyaḥ (BG 15.15)). Demek Vedantist oldun, bu çok güzel. Vedāntanın başında, Mutlak Gerçeğin herşeyin çıktığı kimse olduğu söylenir. Athāto brahma jijñāsā. Bu başlangıç. Şimdi insan hayatı Mutlak Hakikat'ı anlamak içindir, jijñāsā. Kişi Mutlağın ne olduğunu sorgulamalı. Bu insan hayatı Mutlak Hakikat'ı bulmak içindir. Bir sonraki sūtra hemen şunu der, Mutlak Hakikat her şeyin kaynağı olandır. Ve nedir bu her şey? İki şey vardır: canlı ve cansız. Pratik bir örnek. Bazıları canlıdır ve bazıları cansızdır. İki şey. Şimdi çeşitleri çoğaltabilir.z Bu başka bir şey. Ama iki şey var. Yani bu iki şeyin, canlı ve cansızın üzerinde de bir idareci görüyoruz. Bu canlı ve cansız iki şeyin kaynağının ne olduğunu ve konumunu sorgulamalıyız. Śrīmad-Bhāgavatam bu konum anlatılıyor, janmādy asya yato 'nvayād itarataś cārtheṣv abhijñaḥ (SB 1.1.1). Açıklaması bu.

Her şeyin orjinal kaynağı abhijñaḥ'tır. Nasıl? Anvayād itarataś cārtheṣu. Eğer ben bir şey yarattıysam, her şeyi, tüm detaylarını bilirim. Anvayād, direk olarak ya da dolaylı bilirim. Ben bir şey üretirsem... Çok özel bir yemek tarifi bildiğimi varsayın, nasıl yapılacağını tüm detaylarıyla bilirim. Kaynağı budur. Kaynak Kṛṣṇa'dır. Kṛṣṇa der ki, vedāhaṁ samatītāni: (BG 7.26) "Ben herşeyi bilirim - geçmiş, şimdiki zaman ve gelecek." Mattaḥ sarvaṁ pravartate. Aham ādir hi devānām (BG 10.2). Yaratılış teorisine göre.. Teori değil, gerçek. Brahmā viṣṇu maheśvara. Bunlar başlıca devatālar. Viṣṇu özgün olandır. Aham ādir hi devānām. Yaratılış, önce Mahā-Viṣṇu; sonra Mahā-Viṣṇu'dan Garbhodakaśāyī Viṣṇu ortaya çıkar. Garbhodakaśāyī Viṣṇu'dan Kṣīrodakaśāyī Viṣṇu, Viṣṇu'nun yayılımı ve O'ndan Brahmā gelir. Brahmā lotus çiçeği üzerinde Garbhodakaśāyī Viṣṇu'dan doğmuştur ve sonra o da Rudra'yı doğurur. Yaratılışın açıklaması budur. Kṛṣṇa, "aham ādir hi devānām" der. O Viṣṇu'nun da kaynağıdır, śāstrada deriz ki, kṛṣṇas tu bhagavān svayam (SB 1.3.28). Esas Tanrı'nın Yüce Şahsı Kṛṣṇa'dır. Ve Kṛṣṇa'nın ilk yayılımı Baladeva'dır. Ve O'ndan sonra Catur-vyūha, Vāsudeva, Saṅkarṣaṇa, Aniruddha gelir, böyle. Sonra Nārāyaṇa. Nārāyaṇa'dan, ikinci Catur-vyūha, ve ikinci Catur-vyūha'dan, Saṅkarṣaṇa, Mahā-Viṣṇu. Şāstraları bu şekilde öğrenmelisiniz. Şāstralarda dendiği gibi, kṛṣṇas tu bhagavān svayam olduğunu göreceksiniz. Ve Kṛṣṇa der ki, aham ādir hi devānām (BG 10.2). Ahaṁ sarvasya prabhavo mattaḥ sarvaṁ pravartate (BG 10.8). Ve Arjuna kabul eder, paraṁ brahma paraṁ dhāma pavitraṁ paramaṁ bhavān (BG 10.12). O halde bizim de śāstrayı kabul etmemiz gerekir. Śāstra-cakṣuṣāt: śāstra aracılığıyla görmelisiniz. Şāstrayı öğrenirseniz, kṛṣṇas tu bhagavān svayam olduğunu göreceksiniz.

Bu Kṛṣṇa bilinci hareketi Tanrı'nın Yüce Şahsı'nı insan toplumuna sunmaktır. Kṛṣṇa bilinci hareketi budur. Bu hareketi 1966'da başlattık, kaydettirdik. Rūpānuga Prabhu çoktan açıkladı. Bu hareketi çok ciddiye alın. Kṛṣṇa'nın beş bin yıl önce başlattığı ile aynı. Ve O bu hareketi öğrencisi Arjuna ile başlattı. Sonra Caitanya Mahāprabhu, beş yüz yıl önce, O da aynı hareketi yeniden canlandırdı. O Kṛṣṇa'nın Kendisidir. Bu şekilde ilerliyor. Bunun sonradan üretilmiş bir hareket olduğunu düşünmeyin. Hayır. Onaylı bir harekettir ve otoriteler tarafından teyit edilir. Mahājano yena gataḥ sa panthāḥ (CC Madhya 17.186). Şāstralarda bahsedilen mahājanalar vardır. Dolayısıyla Kṛṣṇa bilincinden şaşmayın ve Kṛṣṇa'yı anlamaya çalışın. Bir çok yazınımız var, onaylı yazınlarımız. Ve hayatınızı başarıya ulaştırın. Çok teşekkür ederim.