TR/Prabhupada 0303 - Aşkın. "Siz Ötesindesiniz"

From Vanipedia
Jump to: navigation, search
Go-previous.png Önceki Sayfa - Video 0302
Sonraki Sayfa - Video 0304 Go-next.png

Aşkın. "Siz Ötesindesiniz"
- Prabhupada 0303


Lecture -- Seattle, October 2, 1968

Prabhupāda: Devam et.

Tamāla Kṛṣṇa : " Sizin pozisyonununuz transandantaldır."

Prabhupāda: Transandantal." Sen aşkınsın." Bu Bhagavad-gītā'da açıklanmıştır:

indriyāṇi parāṇy āhur
indriyebhyaḥ paraṁ manaḥ
manasas tu parā buddhir
yo buddheḥ paratas tu saḥ
(BG 3.42)

Şimdi...Öncelikle, bu bedeni farkediyoruz. Beden demek duyular demektir. Ama daha ileri gittiğimizde, bu duyusal faaliyetlerin merkezinin zihin olduğunu görüyoruz. Zihin yerinde değilse, duyularımızla hareket edemeyiz. So indriyebhyaḥ paraṁ manaḥ. Yani duyulara transandantal, akıl var, ve akla transandantal, zeka var. ve zekaya transandantal, ruh var. Bunu anlamalıyız. Devam et.

Tamāla Kṛṣṇa:" Doğanın yasalara göre Kṛṣṇa'nın üstün enerjisi spiritüeldir, ve dış enerji ise maddeseldir. Siz maddesel enerjiyle spiritüel enerjinin arasındasınız, bu yüzden sizin pozisyonunuz marjinal. Diğer bir deyişle, siz Kṛṣṇa'nın marjinal kudretine aitsiniz. Aynı anda hem aynısınız, hem de Kṛṣṇa'dan farklısınız. Medemki ruhsunuz, öyleyse Kṛṣṇa'dan değişik değilsiniz. ama Kṛṣṇa'nın yanlızca ufacık bir zerresi olduğunuz için, bu yüzden O'ndan farklısınız.

Prabhupāda: Şimdi burda bir kelime kullanılanıldı, marginal kudret. Marginal kudret, Sanskrit'çede tam kelimesi taṭastha. Tıpkı kara son bulduğunda, denizin başladığı gibi. Yani marjinal bir arazi var. Pacific bir sahile gidin, bazı arazi parçaları bulacaksınız. Bazen suyla kaplıdır bazan açık arazidir. Burası marjinaldir. Benzer biçimde, biz ruh canlar, doğanın kanunu olarak Tanrı'yla bir olsak da, ama bazı zamanlar māyā 'yla kaplıyızdır ve bazen de serbestizdir. Bu nedenle bizim pozisyonumuz marjinaldir. Gerçek pozisyonumuzu anladığımızda, o zaman.. Aynı... Sadece aynı örnekte olduğu gibi. Anlamaya çalışın. Şu... Sahilde arazinin belli bir kısmının bazen suyla kaplanıp, sonra gene toprak olduğunu görürsünüz. Aynı şekilde bazen māyā lie kaplanırız, alt enerji, ve bazen serbestizdir. Bu yüzden bu serbets düzeyi korumalıyız. Sadece artık suyla kaplı olmayan, açık arazi parçası gibi, Eğer deniz suyundan biraz uzaklaşırsanız, artık hiç su yoktur, heryer arazidir. Benzer biçimde, eğer kendinizi maddi bilinçten uzak tutarsanız, spiritual bilincin arazisine gelirseniz, veya Kṛṣṇa bilincinin, o zaman özgürlüğünüzü koruyabilirsiniz. Ama eğer kendinizi marginal konumda bırakırsanız, o zaman bazen māyā'yla kaplanır bazen serbest olursunuz. İşte bizim pozisyonumuz budur.