TR/Prabhupada 0304 - Maya Yüce Bütünü Örtemez

From Vanipedia
Jump to: navigation, search
Go-previous.png Önceki Sayfa - Video 0303
Sonraki Sayfa - Video 0305 Go-next.png

Maya Yüce Bütünü Örtemez
- Prabhupada 0304


Lecture -- Seattle, October 2, 1968

Prabhupāda: Devam et.

Tamāla Kṛṣṇa: "Bu eş zamanlı birlik ve farklılık Yüce ruh ve yaşayan varlıklar arasındaki ilişkide daima mevcuttur."

Prabhupāda: Şimdi bu eş zamanlı birlik ve farklılık, aynı örneği alın, arazi. Birisi diyorki "Oh, ben gördüm, o bölge sudur." Ve başka biri de diyorki "Hayır, ben gördüm orası arazidir." Yani eş zamanda aynı ve farklı. Eş zamanda hem aynı hem değil. Bizim pozisyonumuz...Biz Ruh canız ve Kṛṣṇa, Tanrı da ruh... O bütünüyle ruh ve ben o ruhun bir zerresiyim. Aynı güneş gibi, küre güneş, ve güneşin ışığı, ışıyan zerrelerin molekkülleri, onlar aynı zamanda güneş ışığı. Bu atom parçacıklarının birleşimi bize güneş ışınlarını veriyor. Bu yüzden biz de aynı böyle güneş küresinin parçacıkları gibi parlıyoruz. ama biz tam da güneşe eşit değiliz. Işıyan parçacıklar, güneş ışığının molekülleri, miktar olarak güneş küresi ile eşit değildirler, ama kaliteler aynıdır. Benzer şekilde, biz yaşayan varlıklar, biz bu yüce ruhun küçücük parçalarıyız, Kṛṣṇa ya da Tanrı. Bu sebeple biz de ışıyız. Biz de aynı kalitedeyiz. Küçücük bir altın parçacığının da altın olması gibi. O demir değildir. Aynı şekilde, biz de ruh canız: bu nedenle de biriz. Ama aynı örnekteki gibi...ben çok minik olduğum için. Marjinal bölüm çok küçük olduğu için, bazen suyla kaplanmaktadır. Ama arazinin büyük bölümünde, orada hiç su yoktur. Benzer şekilde, māyā ruh canın minik parçacıklarını kaplayabilir, ama māyā yüce bütünü örtemez.. Tıpkı aynı örnekteki gibi, gökyüzü, güneş ışığı. Güneş ışığı, güneş ışığının bir kısmı, bulutla kaplıdır. Ama uçakla, jet uçağıyla bulutların üzerine giderseniz, güneş ışığının bulutsuz olduğunu görürsünüz. Bulut güneşin tümünü örtemez. Benzer şekilde, māyā yüce bütünü örtemez. Māyā Brahman'ın küçük parçacıklarını kaplıyabilir. Teori, Māyāvāda teorisi der ki: "Ben şimdi māyā ile kaplıyım. Açılır açılmaz bütünle bir haline gelirim..." Bizler aynı şekilde bütünle biriz. Aynı güneş ışığı ve güneş küresi gibi, kalitede hiç bir fark yoktur. Güneşin olduğu her heyerde, güneş ışığı vardır, ama küçük parçacıklar, güneşin molekkülleri, asla güneş küresinin tümüne eşit olamazlar. Caitanya Mahāprabhu bunu şu bölümde tarif ediyor.