TR/Prabhupada 0305 - Tanrı Öldü Diyoruz. O Halde Gözlerimizdeki Bu Yanılsama Perdesini Kaldırmalıyız

From Vanipedia
Jump to: navigation, search
Go-previous.png Önceki Sayfa - Video 0304
Sonraki Sayfa - Video 0306 Go-next.png

Tanrı Öldü Diyoruz. O Halde Gözlerimizdeki Bu Yanılsama Perdesini Kaldırmalıyız
- Prabhupāda 0305


Lecture -- Seattle, October 2, 1968

Prabhupāda: Devam et.

Tamāla Kṛṣṇa: " yaşayan varlık sadece güneşin moleküler bir parçacığıdır, oysa Kṛṣṇa yanarak parlayan güneşle kıyaslanır. Rab Caitanya canlı varlıkları ateşten sıçrayan kıvılcımlarla karşılaştırdı ve Yüce Rab'bı güneşin yanan ateşiyle. Rab bu bağlamda Viṣṇu Purāṇa'dan bir kıtaya değiniyor, burada bu kozmik dünya içerisinde beliren herşeyin, Yüce Rabbin enerjisinden başka bir şey olmadığı söyleniyor. Örneğin, bir yerden çıkan ateşin kendi ışığını ve ısısını tüm çevresine yayması gibi, aynen böyle Rab, spiritüel dünyada bir noktada konumlanmış olmasına rağmen, O'nun farklı enerjileri her yerde belirir.

Prabhupāda: Şimdi, bu çok basit. Anlamaya çalışın. Aynı bu ateş gibi, bu lamba belli bir yerde konumlanmış ama aydınlığı bu odanın her tarafına dağılıyor, aynı böyle gördüğünüz herşey, bu kozmik belirişin göstergeleridir. onlar Yüce Rab'bın enerjisinin sergilenmesidir.. Yüce Rab bir yerde konumlanmıştır. Brahma-saṁhitā: govindam ādi-puruṣaṁ tam ahaṁ bhajāmi mizde gördüğümüz gibi. o bir kişi. Aynı başkanınız Bay Johnson gibi. O Washington'daki odasında oturuyor, ama gücü, enerjisi, tüm devletin üzerinde faaliyette. Eğer maddi olarak mümkünse, aynı böyle Kṛṣṇa, ya da Tanrı, Yüce Zat, O kendi yerinde konumlanmıştır, mekanında, Vaikuṇṭha ya da Tanrı'nın krallığı, ama enerjisi faaliyettedir. Başka bir örnek, güneş. Güneş, güneşin belli bir yerde durduğunu görebilirsiniz, ama ışığının tüm evreni doldurup taşırdığını görürsünüz. Güneşin ışığı odanızın içindedir. Aynı böyle, ne kullanıyorsanız, siz kendiniz de, biz hepimiz Yüce Rab'bın enerjisinin göstergesiyizdir. Bizler O'ndan farklı değiliz. Ama ne zamanki gözlerim māyā bulutuyla ya da yanılsamayla kaplanır, o zaman güneşi göremeyiz. Aynı böyle, yaşamın maddi kavramı beni kapladığı zaman, Tanrı'nın ne olduğunu anlıyamayız. Tanrı öldü deriz. Gözlerimizi bu ilüzyondan kurtarmalıyız. O zaman direk Tanrı'yı göreceksiniz: "Işte Tanrı ." Evet. Brahma-saṁhitā 'da denirki,

premāñjana-cchurita-bhakti-vilocanena
santah sadaiva hrdayesu vilokayanti
yaṁ śyāmasundaram acintya-guna-svarūpaṁ
govindam ādi-purusaṁ tam ahaṁ bhajāmi
(Bs. 5.38)

Tanrı'nın O Yüce Şahsı, O Śyāmasundara'dır. Śyāmasundara. Śyāma siyahımsı ama çok, çok güzel anlamına gelir. O güzel şahıs, Yüce Şahıs, Kṛṣṇa, her zaman bilge kişiler tarafından gözlemleniyor ve görülüyor. Premāñjana-cchurita-bhakti-vilocanena. Neden onlar görüyorlar? Cünkü onların gözleri Tanrı aşkının merhemiyle temizlenmiştir. Eğer gözleriniz sorunluysa, doktordan aldığınız bir kremi, bir merhemi uygularsınız ve görmeniz netleşir ve parlaklaşır, her şeyi gayet iyi görebilirsiniz. Aynı böyle, ne zamanki, bu maddi gözler Tanrı'nın aşkıyla merhemlenir, o zaman Tanrı'yı görürsünüz,"İşte Tanrı." Tanrı öldü demiyeceksiniz. Ve o örtü kaldırılmalı, ve o örtüyü kaldırmak için Kṛṣṇa Bilinci Hareketi'ni almalısınız.

Cok teşekkürler.