TR/Prabhupada 0485 - Krişna Tarafından Gerçekleştirilen Her Meşgale, Adananları Tarafından Törensel Formda Kutlanır

From Vanipedia


Krişna Tarafından Gerçekleştirilmiş Her Meşgale, Adananları Tarafından Törensel Formda Kutlanır
- Prabhupāda 0485


Lecture -- Seattle, October 18, 1968

Guest: Sizden (yaptığınızın) kökenini ve önemini açıklamanızı rica ediyorum, Jagannātha araba festivali dediklerinin.

Prabhupāda: Jagannātha festivalinin önemi şu, Kṛṣṇa Vṛndāvan'dan ayrıldığı zaman. Kṛṣṇa manevi babası Nanda Mahārāja tarafından büyütüldü. Ama büyüdüğünde, 16 yaşındayken Kendi gerçek babası Vasudeva tarafından alınıp götürüldü, ve Onlar Vṛndāvan'dan ayrıldı, Kṛṣṇa ve Balarāma, iki kardeş, ve... ... ikamet ederlerdi. Krallıkları Dvārakāydı. Dolayısıyla Kurukṣetra'da- Kurukṣetra daima dharma-kṣetra, hac yeridir - bir ay, güneş tutulması vardı, ve Hindistan'ın bir çok yerinden birçok insan yıkanmaya gelmişti. Benzer şekilde Kṛṣṇa, Balarāma ve kızkardeşleri Subhadra, Onlarda krallara yaraşır şekilde gelmişlerdi, bir sürü askerle, bir sürü... Tıpkı kral gibi. Böylelikle Vṛndāvan'ın sakinleri Kṛṣṇa ile tanıştılar, ve özellikle de gopiler, onlar Kṛṣṇa'yı gördü ve şöyle hayıflandılar, "Kṛṣṇa, Sen buradasın, biz de buradayız, ama yer farklı. Vṛndāvan'da değiliz." Yani nasıl hayıflandıklarının ve Kṛṣṇa'nın onları nasıl sakinleştirdiğinin uzun bir hikayesi var. Bu Vṛndāvan'da yaşayanların Kṛṣṇa'ya nasıl özlem duyduğu, bir ayrılık hissi. Dolayısıyla bu... Kṛṣṇa arabasının üzerinde gelince, buna Ratha-yātrā denilir. Ratha-yātrā.'nın tarihi budur. Kṛṣṇa'nın gerçekleştitdiği her meşgale adananları tarafından törensel formda kutlanır. Dolayısıyla Ratha-yātrā budur.