TR/Prabhupada 0516 - Özgür Bir Hayata Erişebilirsiniz -Bu Hikaye ya da Kurgu Değil

From Vanipedia
Jump to: navigation, search
Go-previous.png Önceki Sayfa - Video 0515
Sonraki Sayfa - Video 0517 Go-next.png

You Can Attain a Life of Freedom - This is not Story or Fiction
- Prabhupāda 0516


Lecture on BG 7.1 -- Los Angeles, December 2, 1968

Prabhupāda: Govindam ādi-puruṣaṁ tam ahaṁ bhajāmi (Bs. 5.29).

Adananlar: Govindam ādi-puruṣaṁ tam ahaṁ bhajāmi.

Prabhupāda: Biz Tanrı'nın Yüce Şahsı govida'ya ibadet ediyoruz. Bizim işimiz bu. govinda2ya ibaet etmenin etkisi nedir? Aynı insanların aya gitme çabası gibi, çok küçük bir çaba. Aya gitseler bile çok faydalanamayacaklar, çünkü bilim adamları diyor ki ay sıfırın altında 200 derecede. Bu gezegenin soğuk iklimini tolere edemeyiz, aya gitsek bile ne fayda sağlayabiliriz? Ve ay en yakın gezegen. Başka milyonlarca gezegen var, ve bilim adamları en uzaktaki gezegene gitmenin kırk bin yıl alacağını söylüyorlar. Ve kim kırk bin yıl yaşayabilr gidip gelmek için?

Bunlar pratik sorunlar ve dolayısıyla biz koşullanmış ruhlarız. Faaliyetlerimiz koşullanmış, özgür değil. ama özgür bir hayat, limitsin enerji dolu, sınırsız mutluluk dolu ve neşe dolu bir hayat elde edebilirsiniz. Bu ihtimal var. Bu hikaye ya da kurgu değil. Bu evrende bir çok gezegen görüyoruz. Bir çok uçan aracımız var ama en yakındakine bile ulaşamıyoruz. Çok sınırlıyız. Ama eğer Govinda'ya ibadet edersek, bu mümkün. Herhangi bir yere gidebilirsiniz. Bunlar bizim küçük kitabımızda var, Diğer Gezegenlere Kolay Yolculuk. Bu mümkün. Bu gezegende her şeyin olduğunu sanmayın. Milyonlarca çok hoş gezegen var. Oradaki mutluluk standardı, keyif standardı bizim burada tadını çıkardığımızdan kat kat daha fazla. Bu nasıl mümkün?

Bhagavad-gītā'nın Yedinci bölümü'nü okuyacağım, bunu Govinda Kendisi anlatıyor. Bhagavad-gītā, Yedinci Bölüm. Rab Krşna der ki,

mayy āsakta-manāḥ pārtha
yogaṁ yuñjan mad-āśrayaḥ
asaṁśayaṁ samagraṁ māṁ
yathā jñāsyasi tac chṛṇu
(BG 7.1)

Şimdi burada yogam kelimesi de anlatılıyor. Krşna nasıl br yoga tavsiye ediyor? Mayy āsakta-manāḥ. Zihni hep Krşna'ya bağlı tutmak, bu yoga sistemi . Bu Krşna bilinci yoga sistemidir. Günümüzde zihinlerini geçersiz, gayrişahsi bir şeye odaklıyorlar kendi reçetelerine göre. Gerçek süreç zihni bir şey üzerine odaklamaktır. Ama o şey geçersiz bir şey ise, zihnimizi o yönde odaklamak çok zor olur. Bu da Bhagavad-gītā Onikinci Bölüm'de anlatılır. kleśo 'dhikataras teṣām avyaktāsakta-cetasām (BG 12.5). Gayri şahsi ya da geçersiz bir şey üzerinde meditasyon yapmaya çalışanların sorunları Tanrı'nın Yüce Şahsı üzerine meditasyon yapanlardan daha büyüktür. Bu anlatılmış. Neden? Avyaktā hi gatir duḥkhaṁ dehavadbhir avāpyate. Zihnimizi gayrişahsi bir şey üzerine odaklayamayız. Eğer arkadaşınız, babanız, anneniz ya da sevdiğiniz biribi düşünürseniz, bu düşünmeye saatlerce devam edebilirsiniz. ama zihninizi sabitleyeceğiniz bir obje yoksa, o zaman çok zordur. Ama insanlara geçersiz ve gayrişahsi bir şeye odaklanmaları öğretiliyor.