TR/Prabhupada 0528 - Radharani, Krişna'nın Zevk Potansiyelidir

From Vanipedia


Radharani, Krişna'nın Zevk Potansiyelidir
- Prabhupāda 0528


Radhastami, Srimati Radharani's Appearance Day -- London, August 29, 1971

Bugün Śrīmatī Rādhārāṇī, Rādhāṣṭamī'nin doğum, beliriş günü. Kṛṣṇa'nın doğumundan on beş gün sonra Rādhārāṇī belirdi. (ara) Rādhārāṇī, Kṛṣṇa'nın zevk potansiyeli. Rādhā-kṛṣṇa-praṇaya-vikṛtir hlādinī-śaktiḥ. Rabbın, Tanrı'nın Yüce Şahsı'nın bir çok farklı enerjisi var, Vedik edebiyatta da bu teyit edilir. Parāsya śaktir vividhaiva śruyate (CC Madhya 13.65, yorumu) Na tasya kāryaṁ karaṇaṁ ca vidyate. Yüce Rabbın kişisel olacak yapacak bir şeyi yok. Na tasya kāryam. Yapacak bir şeyi yok. Aynı burada maddi dünyada çok büyük bir adamın, politik bir başkanın ya da iş başkanının, kişisel olarak yapacak bir şeyinin olmaması gibi. Çünkü çok fazla asistanı, sekreteri var kişisel olarak yapacak bir şeyi yok. Benzer şekilde, Tanrı'nın Yüce Şahsı da altı potansiyel ile dolu neden O bir şey yapmak zorunda olsun? Hayır. Bir çok asistanı var. Sarvataḥ pāṇi-pādas tat. Bhagavad-gītā'da: " Her yerde elleri ve bacakları var" denir. Krşna'nın yapacak hiç bir şeyi olmadığını görürsünüz. Sadece gopīler ve Rādhārāṇī ile keyifli zaman geçirir. Şeytanları öldürmekle meşgul değildir. Kṛṣṇa şeytanları öldürüken Vasudeva Kṛṣṇa'dır; esas Kṛṣṇa değildir. Kṛṣṇa kendini genişletir. İlk yayılımı Baladeva'dır. Baladeva'dan sonra - Saṅkarṣaṇa, Pradyumna, Aniruddha, Vāsudeva. Vāsudeva özelliği ile Mathurā ve Dvārakā'da faaliyet gösterir. Ama esas Kṛṣṇa Vṛndāvana'da kalır. Bengal'deki en büyük kurgu yazarlarından Bankimchandra Chatterjee, Kṛṣṇa'yı yanlış anladı, Vṛndāvana'daki Kṛṣṇa'yı, Dvārakā'daki Kṛṣṇa ve Mathurā'daki Kṛṣṇa'yı. Onlar farklı kişiler. Kṛṣṇa aynı, tek, ama O Kendini milyonlarca trilyonlarca biçimde yayabilir. Advaitam acyutam anādim ananta-rūpam ādyaṁ purāṇa-puruṣam (Bs. 5.33). Advaita. Ananta-rūpam olmasına rağmen, yine de O ādyaṁ purāṇa-puruṣam, advaita'dır. Ayrım yoktur.

Bu Kṛṣṇa eğlenmek istediğinde nasıl br eğlencesi olacak? Bunu Śrīla Jīva Gosvāmī tartıştı. Kṛṣṇa, Paraṁ Brahman'dır. Brahman, Paramātmā, sonra Paraṁ Brahman. Mutlak Gerçek, üç farklı özellik. Biri Mutlak Gerçek'in farkına gayrişahsi Brahman olarak varıyor. Jnaniler, Mutlak Gerçek'i anlamaya çalışanlar, zihinsel spekülasyon ile, bir tutma bilgisiyle, o Mutlak Gerçek'in farkına gayrişahsi Brahman olarak varıyor. Mutlak gerçek'i meditasyon ile anlamaya çalışan yogiler, Mutlak Gerçek'in farkına Paramātmā olarak varıyorlar. Paramātmā herkesin kalbindedir. Īśvaraḥ sarva-bhūtānāṁ hṛd-deśe 'rjuna tiṣṭhati (BG 18.61). Bu özellik, Paramātmā özelliği, Aṇḍantara-sthaṁ paramānu-cayāntara-sthaṁ govindam ādi-puruṣaṁ tam ahaṁ bhajāmi. Paramātmā özelliği Kṛṣṇa'nın yayılımlarından biridir. Bhagavad-gītā'da belirtilir, athavā bahunaitena kiṁ jñātena tavārjuna ekāṁṣena viṣṭabhyāham. Ekāṁṣena. Kṛṣṇa ve Arjuna, Kṛṣṇa'nın farklı potansiyellerini anlamaya çalışırken, Onikinci (Onuncu) Bölüm'de şöyle açılar, " Ben buyum, bunların içinde buyum. Şunların içinde..." Böyle. Ve şöyle bitirir " Daha ne kadar devam edeyim? " En iyisi Benim sonsuzluğum içinde sadece bir parçamı anla, bu evrene girerek tüm kozmik görünüm var olduğunu anla. " Ekāṁṣena sthito jagat (BG 10.42). Jagat. Bu maddi dünya Krşna'nın sonsuz parçalarından birinde var olmuştur. Ve Kṛṣṇa içeri girer, aṇḍāntara-sthaṁ paramānu-cayāntara-stham, Bu evren girer. O girmeden bu evren var olamaz. Aynı ruh can bedene girmeden bu bedenin var olamayacağı gibi. Ruh can ayrıldığı anda, bu beden artık işe yaramaz. Bu beden başbakan ya da başka bir şey de olabilir, ruh bedenden çıkar çıkmaz, çeyrek peni bile etmez. Benzer şekilde, Krşna bu evrene girdiği için bu evrenin değeri vardır. Yoksa sadece bir madde yığınıdır, değeri yoktur. Ekāṁṣena sthito jagat.