TR/Prabhupada 0607 - Topluluğumuzda, Siz Hepiniz Manevi Erkek ve Kız Kardeşlersiniz

From Vanipedia
Jump to: navigation, search
Go-previous.png Önceki Sayfa - Video 0606
Sonraki Sayfa - Video 0608 Go-next.png

Topluluğumuzda, Siz Hepiniz Manevi Erkek ve Kız Kardeşlersiniz
- Prabhupāda 0607


Lecture on SB 1.3.13 -- Los Angeles, September 18, 1972

Bu Ṛṣabhadeva, O şöyle öğretti, "Sevgili oğullarım, bu hayat, insan yaşam formu domuzlar ve köpekler gibi heba etmek için değil." Duyu tatmini domuzlar arasında var- daha iyi bir imkan. Sınırlama yok. Sınırlama yok. İnsan toplumunda en azından bir nevi sınırlama var. Mātrā svasrā duhitrā. Tüm śāstra der ki, "Yok..." Ama topluluklar var- biz söz etmek istemiyoruz- annesiyle, kız kardeşiyle ve kızıyla bile cinsel ilişki kuranlar. Hala. Ama aynı zamanda önceden öyleydi. Böyle değil, çok yaygın. Ama śāstra, mātrā svasrā duhitrā vā nāviviktāsano bhavet (SB 9.19.17) der. "Issız bir yerde annenizle, kızkardeşinizle, kızınızla bile oturmazsınız." Dolayısıyla insanlar diyebilir ki, "Kişi annesinin, kızkardeşinin ve kızının birlikteliğinde tedirgin, bir sürü ahmak ve en aşağı olanlar." Hayır. Śāstra, balavān indriya-grāmo vidvāṁsam api karṣati der. "Duyular öyle güçlüdür ki kişi çok eğitimli olsa bile, tedirgn olur." Annesinin, kızkardeşinin ve kızının birlikteliğinde bile tedirgin olur.

Yani duyular o kadar güçlü. Balavān indriya-grāmaḥ. Yasaklanmıştır. Diğerlerinden bahsetmek ne kelime. Bu sebeple, yaygın ahlaki öğretiler ve Vedik medeniyet kendi eşi dışındaki her kadını annesi olarak kabul etmek. Mātṛvat para-dāreṣu. Para-dāreṣu. Herkes evli olmalı. Dāra eş anlamına gelir. Para-dāreṣu, başkasının karısı. Daha genç ya da daha yaşlı farketmez, ama anne olarak muamele edilmelidir. Bu yüzden Vedik kültürde sistem, biri başka bir kadını görür görmez, (erkek) ona "anne," Mātājī diye hitap eder. Hemen, "anne." İlişkiyi bu kurar. Kadın yabancı erkeği oğlu gibi davranır ve yabancı adam yabancı kadına anne olarak muamele eder. Vedik medeniyet budur. O halde çok dikkatli olmalıyız. Bizim toplumumuzda, sizin hepiniz manevi erkek ve kız kardeşlersiniz. Ya da evli olanlar, onların hepsi anne gibidir. Dolayısıyla çok dikkatli olmalısınız. O zaman dhīra, ayık kalacaksınız. Bu brahminik niteliktir, brahminik kültür. Şu değil, "güzel kızlarla kaynaşma olanağım olduğu için, yararlanmalı ve onlardan faydalanmalıyım." Ya da kızlar... Hayır. Bu yüzden bizim sınırlamamaız: gayrımeşru cinsellik yok.

Kişi dhīra olmak zorunda. O halde Tanrı bilinci meselesi. Hayvanların Tanrı bilinci olamaz. Bu sebeple özellikle dhīrāṇāmdan bahsedilir. Vartma. Onun gösterdiği yol dhīra içindir, adhīra için değil. Dhīrāṇām. Ve arvāśrama-namaskṛtam çok güzeldir. Tüm āśramlar değerini bilecektir ve hürmetlerini sunacaktır. Tüm āśrama demek brahmacārī, gṛhastha, vānaprastha, ve sannyāsdır. O halde kadına değinmek... Özellikle talimat erkeklere verilir. Tüm Vedik yazınlar, tüm Vedik yazınlar, özellikle erkeklere talimat vermek içindir. Kadın erkeği takip etmelidir. Hepsi bu. Koca karısına talimat verecektir. Kızın brahmacārī-āśramı kabul etmesi için okula gitmesi gerekliliği diye birşey yoktur, ya da talimat almak için manevi öğretmene gitmesi gerekliliği. Vedik sistem bu değildir. Vedik sistem erkeğim tümüyle eğitilmiş olmasıdır, ve kadın, kız bir erkekle evli olmalıdır. Erkeğin bir sürü eşi bile olabilir, poligami, yine de her kadın evli olmalıdır. Ve kocasından talimat almalıdır. Vedik sistem budur. Kadının okula, üniversiteye ya da manevi öğretmene gitmesine izin verilmez. Ama karı koca inisiye olabilir. Vedik sistem budur.

O halde dhīrāṇāṁ vartma. Çünkü insanlar öncelikle nazik olmalıdır. Ondan sonra Kṛṣṇa'dan ve Tanrı bilincinden bahset. Eğer o hayvansa, ne anlayabilir? Vedik sistem budur. Dhīrāṇām. Dhīra nazik, son derece nazik olmalı anlamına gelir. Tüm kadınları "anne" diye hitap etmeli. Mātṛvat para-dāreṣu para-dravyeṣu loṣṭravat. Eğitim budur, bir kimse başkasının eşini anne olarak görmelidir, ve başkasının parasını sokaktaki çöp gibi. Kimse ilgilenmez. Benzer şekilde, başkasının parasına dokunulmamalıdır. Birisi çantasını unutmuş olsa bile, para çantasını sokakta olsa bile, kimse dokunmayacaktır. Adam geri gelip alsın. Medeniyet budur. Para-dravyeṣu loṣṭravat, ātmavat sarva-bhūteṣu. Ve tüm diğer canlı varlıklara kendi gibi muamele etmek. Biri beni cimdiklerse, acı duyarım. Neden başkasını cimdikleyeyim ki? Biri benim boğazımı keserse, çok üzülürüm ve çok incinirim. Neden diğer hayvanların boğazını keseyim ki? Medeniyet budur. Vedik medeniyet budur. Ve deli gibi öldürmeye ve kadınları, üstsüz kadınları avlamaya ve iş yapmaya devam etmek değildir. Bu medeniyet değildir. İnsan medeniyeti bu değildir.