TR/Prabhupada 0648 - Doğa Gereği Biz Canlı Varlıklar, Eylemde Bulunmalıyız

From Vanipedia


Doğa Gereği Biz Canlı Varlıklar, Eylemde Bulunmalıyız
- Prabhupāda 0648


Lecture on BG 6.2-5 -- Los Angeles, February 14, 1969

Adanan: Açıklama: "Kişi tamamen Rab'bın aşkın sevgi dolu hizmetiyle meşgul olduğunda, kendinden memnundur ve daha fazla duyu tatmini ya da meyfesel faaliyetlerle meşgul olmaz. Aksi takdirde, kişi meşguliyet olmadan yaşayamayacağından duyu tatminiyle meşgul olmak zorunda kalır."

Prabhupāda: Evet, asıl mesele bu. Meşguliyetimiz olmalı. Duramayız, aynı örnek. Bir çocuğu çalışmaktan alıkoyamazsınız. Ya da faaliyetlerden. Doğa gereği canlı varlıklarız, eylemde bulunmalıyız. Faaliyetleri durdurmak mümkün değildir. O halde aynı, "Başıboş zihin şeytanın atölyesidir" dendiği gibi. Dolayısıyla iyi bir meşgalemiz yoksa, o zaman kendinizi başka birşeyle meşgul etmek zorunda kalırsınız. Tıpkı bir çocuğun eğer eğitimle meşgul edilmezse, şımarık bir çocuk olacağı gibi. Benzer şekilde, bizim iki işimiz: ya maddi duyu tatmini ya da Kṛṣṇa bilinci, ya da hakti-yoga veya yoga. Öyleyse yoga sisteminde değilsem, o zaman duyu tatmininde olmalıyım. Ve eğer duyu tatminindeysem,o zaman yoga söz konusu değildir. Devam et.

Adanan: "Kṛṣṇa bilinci olmayınca kişi daima ben merkezci veya kapsamlı bencil faaliyetlerin peşinde koşmak zorundadır. Lakin Kṛṣṇa bilinçli kişi herşeyi Kṛṣṇa'nın tatmini için yapabilir ve böylece maddi tatminden mükemmel derecede bağımsızdır. Böyle bir farkındalığı olmayan bir kimse yoga merdiveninin en üst basamağına çıkmadan önce mekanik olarak maddi arzulardan kaçmaya çalışmak zorunda kalır."

Prabhupāda: "Yoga merdiveni." Yoga merdiveni bir merdivene benzetilmiştir. Tıpkı basamaklar - büyük bir gökdelende basamaklar olması gibi. Öyleyse her basamak bir ilerlemedir, bu bir gerçek. Dolayısıyla tüm merdivene yoga sistemi denilebilir. Lakin biri beşinci basamakta olabilir, bir diğeri ellinci basamakta olabilir, başka biri beşyüzüncü basamakta olabilir ve bir başkası evin tepesinde olabilir. O halde tüm merdivene yoda sistemi ya da merdiven aralığı denildiği halde, beşinci basamakta olan kimse ellinci basamakta olan kimseye denk olamaz. Veyahut ellinci basamakta olan kişi beş yüzüncü basamakta olan adamla kıyaslanamaz. Benzer şekilde, Bhagavad-gītā'da karma-yoga, jñāna-yoga, dhyāna-yoga, bhakti-yoga göreceksiniz. Yoga ismiyle ifade edilir. Çünkü tüm merdiven en üst katla ilişkilidir. Dolayısıyla her sisten Tanrıyla, Kṛṣṇa ile ilişkilidir. Ama bu her adamın en üst katta olduğu anlamına gelmez. En üst katta olan birinin Kṛṣṇa bilinçli olduğu anlaşılmalıdır. Diğerleri yalnızca beşinci ya da ellinci ya da beş yüzüncü gibidir, böyle. Tümüne merdiven denir.