TR/Prabhupada 0681 - Eğer Krishna'yı Seviyorsanız, Evrensel Sevginiz de Sayılır

From Vanipedia


Eğer Krishna'yı Seviyorsanız, Evrensel Sevginiz de Sayılır
- Prabhupāda 0681


Lecture on BG 6.30-34 -- Los Angeles, February 19, 1969

Adananlar: Tüm yücelikler Sri Guru ve Gauranga'ya.

Prabhupāda: Sonra? Viṣṇujana: Dize otuz: "Beni heryerde gören ve her şeyi Bende gören kişi için, Ben asla kaybolmam, ne de o asla Benim gözümde kayıptır (BG 6.30)."

Prabhupāda: Hepsi bu. Nasıl Kṛṣṇa'ya göre (güler) kaybolabilirsiniz? Bu sadā tad-bhāva-bhāvitaḥ (BG 8.6) dır. O halde hayatınızı bu şekilde uygularsanız, asla Kṛṣṇa'nın gözünde kayıp değilsinizdir, dolayısıyla ölüm anında Kṛṣṇa'ya gideceğiniz kesindir. Nereye gidiyorsunuz? Kṛṣṇa'nın gözünde kayıp değilsiniz. Kaunteya pratijānīhi na me bhaktaḥ praṇaśyati (BG 9.31). Ve Kṛṣṇa söz verir, "Benim sevgili Arjuna'm, Benim saf adananım asla Benim gözümde kayıp değildir." Öyleyse Kṛṣṇa'nın gözünde kaybolmayın. Hayatın mükemmeliyeti budur. Hayatın mükemmeliyeti budur. Sadece Kṛṣṇa'nın gözünde kaybolmayın. Her şeyi unutabilirsiniz ama Kṛṣṇa'yı unutmayın. O zaman siz en zenginsinizdir. İnsanlar Gosvāmīsler gibi, çok fakir bir adam olduğunuzu görebilir. Onlar çok fakir bir hayatı, keşişliği benimsemişti. Çok varlıklı bakanlardı. Çok saygın beyefendiler, Rūpa Gosvāmī, Sanātana Gosvāmī, eğitimli alimler, zengin adamlar, bakanlar, her yönden sosyal konumları epeyce yüksek. Lakin bu keşişliği benimsediler: tyaktvā tūrṇam aśeṣa-maṇḍala-pati-śreṇīm. O Gosvāmī duasını göreceksiniz. Tyaktvā tūrṇam aśeṣa-maṇḍala-pati-śreṇīṁ sadā tuccha-vat. En önemsizmiş gibi, herşeyden vezgeçtiler. Bhūtvā dīna-gaṇeśakau karuṇayā kaupīna-kanthāśritau. Kaupīna-kanthāśritau - sırf bir iç çamaşırı ve peştemal, hepsi bu. Onlar yaşamın en fakir şeklini kabul eti. Ama, nasıl yaşayabildiler? Çok zengin bir adam yaşamın öyle fakir bir koşulunu kabul ederse, yaşayamaz. Ben bunu gördüm. Birisi yaşamın yüksek yaşam standardına alışmışsa, hemen yaşam standardını düşürürseniz yaşayamaz. Ama onlar çok mutlu bir şekilde yaşadılar. Nasıl? Bu ifade edilir. Gopī-bhāva-rasāmṛtābdhi-laharī-kallola-magnau muhur vande rūpa-sanātanau raghu-yugau śrī-jīva-gopālakau. Onlar kendilerini gopīlerin aşk ilişkileri okyanusuna daldırmakla en zengindiler. O halde sadece gopīlerin Kṛṣṇa'ya olan aşk dolu ilişkilerini düşünseniz, o zaman kayıp değilsiniz. Bir sürü yolu var. Kṛṣṇa'nın gözünde kaybolmayın. O zaman başarılısınızdır. O zaman Kṛṣṇa da kaybolmayacak ve o da kaybolmayacak. Devam et.

Viṣṇujana: Açıklama. "Kṛṣṇa bilincinde ki kişi kesinlikle Rab Kṛṣṇa'yı heryerde görür ve herşeyi Kṛṣṇa'da görür. Böyle bir kişi maddi doğa içersindeki tüm ayrı tezahürleri görüyor gibi görünebilir. Ama her durumda, her şeyin Kṛṣṇa'nın enerjisinin tezahürü olduğunu bilmekle Kṛṣṇa'nın farkındadır."

Prabhupāda: "Enerji." Şimdi, ağacı gören birisi... O filozoftur, Kṛṣṇa bilinci, Kṛṣṇa bilinçli kişi filozoftur. "Bu ağaç nedir?" diye çalışırsa, ağacın materyal olduğunu, maddi bedeni olduğunu görür, tıpkı benim bu maddi bedene sahip olduğum gibi, ama o bir canlı varlıktır. Geçmiş eylemlerinden ötürü hareket bile edemediği böyle oldukça kötü bir beden almıştır. Ama bedeni maddidir ve maddi demek maddi enerji anlamına gelir, ve maddi enerji kimin enerjisidir? Kṛṣṇa'nın enerjisidir. Bu nedenle ağacın Kṛṣṇa bağlantısı vardır. Ve ağaç canlı bir varlık olarak Kṛṣṇa'nın önemli bir parçasıdır. Öyleyse bu şekilde felsefeyi, Kṛṣṇa bilincini tartışacak olursanız, görürsünüz, ağacı görmeyin, orada Kṛṣṇa'yı görün. Bu Kṛṣṇa bilincidir. Ağacı görmezsiniz. Kṛṣṇa'yı görürsünüz. Bu Kṛṣṇa bilincidir. O halde böyle uygulayın. Bu yoga pratiğidir. Bu samādhidir. Evet, devam et.

Viṣṇujana: "Hiçbirşey Kṛṣṇa olmadan varolamaz ve Kṛṣṇa herşeyin Rab'bıdır. Kṛṣṇa bilincinin temel ilkesi budur. Kṛṣṇa bilinci Kṛṣṇa aşkının, maddi kurtuluşa bile aşkın olan bir pozisyonun geliştirilmesidir."

Prabhupāda: Evet. Bu bilinç, ağacı Kṛṣṇa'nın enerjisi, önemli bir parçası olarak çalışmaktır. Neden ağacı o kadar iyi dikkate alıyorsunuz? Çünkü Kṛṣṇa'ya karşı sevginiz var. Tıpkı çocuğunuzu sevmenize ve çocuğunuzun sizin yanınızdan uzakta olmasına benzer. Çocuğunuzun ayakkabılarını bulursunuz. "Ah, bu benim çocuğumun ayakkabısı." O ayakkabıyı mı seviyorsunuz? Hayır, o çocuğu seviyorsunuz. Benzer şekilde Kṛṣṇa'nın enerjisinin farklı bir şekilde tezahür ettiğini görür görmez, bu sizin o varlığı Kṛṣṇa'yı sevdiğiniz için sevdiğiniz anlamına gelir. Bu nedenle, Kṛṣṇa'yı severseniz, evrensel sevginiz hesaba katılır. Aksi halde anlamsızdır. Sevemezsiniz. Bu mümkün değildir. Kṛṣṇa'yı severseniz, o zaman sevmek sözcüğü, evrensel sevgi, oldukça çok reklamı yapıldığı gibi bir sürü şey. Ve Kṛṣṇa'yı sevmiyorsanız, o zaman göreceksiniz ki, "İşte Amerikalı kardeşim ve inek benim yemeğim." Çünkü ineği sevmezsiniz. İnek Amerikandır ve kardeşim de Amerikandır. "Benim kardeşim iyi, ve inek yemektir. Benim evrensel sevgim bu." Neden? Ama Kṛṣṇa bilinçli bir kişi, o görür ki, "Ah, işte bir inek. İşte bir köpek. O Kṛṣṇa'nın önemli prçası. Öyle ya da böyle benden farklı bir bedeni var. Bu onun benim kardeşim olmadığı anlamına gelmez. O halde nasıl kardeşimi öldürebilirim? Bu Kṛṣṇa'nın aşkından ötürü, Kṛṣṇa'nın aşkıdır. O halde Kṛṣṇa aşkı çok hoştur. Tümüyle mükemmeliyet. Eğer Kṛṣṇa aşkı yoksa, aşk söz konusu olamaz, hepsi saçmalıktır. Kṛṣṇa bilinci olmadan hiç aşk olamaz. Evet.