TR/Prabhupada 0683 - Vishnu Formuyla Birlikte Olan Samadhi'deki Yogi&Krishna Bilincindeki İnsan, Ortada Bir Fark Yok

From Vanipedia


Vishnu Formuyla Birlikte Olan Samadhi'deki Yogi&Krishna Bilincindeki İnsan, Ortada Bir Fark Yok
- Prabhupāda 0683


Lecture on BG 6.30-34 -- Los Angeles, February 19, 1969

Viṣṇujana: "Bu Süper Ruh formunda ki Kṛṣṇa herkesin kalbinde yerleşiktir. Ayrıca sayısız canlı varlıkların kalbinde mevcut olan sayısız Süper ruh arasında hiçbir fark yoktur. Ne de ... "

Prabhupāda: Örneğin, tıpkı gökyüzünde bir güneş olması gibi. Ama yeryüzünde milyonlarca su kabı tutacak olsanız, her su kabının içinde güneşin yansımasını bulacaksınızdır. Ya da diğer bir örnek de, öğle vakti on mil uzakta ki arkadaşınıza bir sorsanız, "Güneş nerede?" "Başımın üzerinde " diyecektir. Öyleyse milyonlarca trilyonlarca insan başının üzerinde güneşi görecek. Ama güneş tek bir tane. Ve diğer bir örnek de, su kabı. Güneş tek ama milyonlarca su kabı varsa, her kapta güneşin yansıdığını görürsünüz. Benzer şekilde sayısız canlı varlık olabilir. Hesabı yok. Jīvasya asaṅkhya. Vedik dilinde canlı varlıkların hesabının olmadığı söylenir. Sayısız. Yani benzer şekilde Viṣṇu da... Güneş gibi maddi birşey her bir su kabından yansıyabiliyorsa, o halde Tanrılığın Yüce Şahsiyeti Viṣṇu neden her bir kimsenin kalbinde yaşamasın? Anlaması zor değil. O yaşıyor. Bu ifade ediliyor. Ve yogi zihnini o Viṣṇu formunda yoğunlaştırmak zorunda. Dolayısıyla bu Viṣṇu formu Kṛṣṇa'nın tam yayılımı. Öyleyse Kṛṣṇa bilinciyle meşgul olan birisi halihazırda mükemmel bir yogidir. Bu açıklanacktır. O mükemmel bir yogidir. Bunu bu bölümün son dizesinde açıklayacağız. Devam et.

Viṣṇujana: "Ne de Kṛṣṇa'nın aşkın aşk dolu hizmetiyle daima meşgul olan Kṛṣṇa bilinçli bir kişi ile Süper Ruha meditasyonla meşgul olan mükemmel bir yogi arasında fark vardır."

Prabhupāda: Hiç bir fark yoktur. Viṣṇu formuyla transta, samādhide olan bir yogi ile Kṛṣṇa bilinçli bir kişi arasında hiçbir fark yoktur. Devam et.

Viṣṇujana: "Kṛṣṇa bilincindeki yogi çeşitli faaliyetlerle meşgul olduğu halde maddi varoluş içersindeyken, daima Kṛṣṇa'da yerleşik kalır. Rab'bın daima Kṛṣṇa bilincinde hareket eden bir adananı otomatik olarak kurtuluşa erişir."

Prabhupāda: Bunu bu Bhagavad-gītā'nın Onikinci Bölümünde bulacağız, şöyle ki ...

māṁ ca yo 'vyabhicāreṇa
bhakti-yogena sevate
sa guṇān samatītyaitān
brahma-bhūyāya kalpate
(BG 14.26)

Benim katışıksız adanmışlık hizmetimle meşgul olan kişinin doğanın maddi hallerini çoktan aşmış olduğu söylenir. Brahma-bhūyāya kalpate. O Brahman platformundadır - bu da kurtuluşa ermiş olduğu anlamına gelir. Kurtuluşa ermek demek Brahman platformunda bulunmak demektir. Üç platform vardır. Bedensel platform ya da duyusal platform, sonra zihinsel platform, sonra da ruhsal platform. Ruhsal platforma Brahman platformu denir. Dolayısıyla kurtuluşa ermiş olmak demek Brahman platformunda durmaktır. Koşullanmış ruh, bizler şu an yaşamın bu bedensel kavramı platformundayız ya da duyusal platformundayız. Biraz daha yukarda olanlar,kuramlarda bulunan filozoflar, onlar zihinsel platformda. Ve bu platformun da üzerinde Brahman platformu var. Bhagavad-gītā Onikinci Bölümde ya da Ondördüncü Bölümde bulacaksınız, sanırım, Kṛṣṇa bilincinde olan kimse zaten Brahman platformundadır. Bu da kurtuluşa ermiş anlamına gelir. Devam et.

Viṣṇujana: "Nārada Pañcarātra'da bu şu şekilde teyit edilir: 'Kişinin dikkatini Kṛṣṇa'nın aşkın formuna yoğunlaştırmasıyla, her-yeri kaplayan ve zaman ile uzayın ötesinde olan (formuna) , kişi Kṛṣṇa'yı düşünmeye dalar ve o zaman Onunla aşkın birlikteliğin mutluluk haline erişir.' Kṛṣṇa bilinci yoga pratiğinin en yüksek aşamasıdır. Kṛṣṇa'nın Paramātmā olarak herkesin kalbinde olduğu, tam da bu anlayış yogiyi kusursuz kılar. Vedalar Rab'bın kavranılamaz potansiyelini şöyle teyit eder: 'Viṣṇu tektir, lakin yine de şüphesiz her yeri kaplayandır. kavranılamaz potensiyeliyle, Onun tek formuna karşın, O heryerde mevcuttur. Güneş gibi, görünür... Güneş gibi, O bir defada bir sürü yerde belirir."

Prabhupāda: Evet, bu örneği zaten vermiştim. Güneşin aynı anda bir sürü yerde mevcut olabileceği gibi, benzer şekilde, Viṣṇu formu ya da Kṛṣṇa herkesin kalbinde olabilir. O aslında mevcut: īśvaraḥ sarva-bhūtānāṁ hṛd-deśe 'rjuna (BG 18.61). Oturuyor. Lokasyonu da belirtiliyor. Hṛd-deśe. Hṛd-deśe, kalpte demektir. O halde yoga konsantrasyonu kalpten Viṣṇu'nun nerde oturduğunu bulmak anlamına gelir. Var. Devam et.