TR/Prabhupada 0902 - Kıtlık Krişna Bilinci Öyleyse Krişna Bilinçli Olun O Zaman Herşey Bol Bol Yeter

From Vanipedia
Jump to: navigation, search
Go-previous.png Önceki Sayfa - Video 0901
Sonraki Sayfa - Video 0903 Go-next.png

Kıtlık Krişna Bilinci Öyleyse Krişna Bilinçli Olun O Zaman Herşey Bol Bol Yeter
- Prabhupāda 0902


730415 - Lecture SB 01.08.23 - Los Angeles

Prabhupāda: Kṛṣṇa'yı kıskanmak maddi yaşamın başlangıcıdır. "Neden Kṛṣṇa hoşlanıcı olsun ki? Ben hoşlanıcı olayım. Neden Kṛṣṇa gopilerle keyif sürsün ki? Ben Kṛṣṇa olup keyif süreyim, gopīlerden bir topluluk yapıp keyfini süreyim." Bu māyādır. Kimse hoşlanıcı olamaz. Kṛṣṇa bu yüzden der ki bhoktāraṁ yajña (BG 5.29)... Śrī Kṛṣṇa tek hoşlanıcıdır. Ve Onun zevki için malzeme tedarik edersek, bu bizim hayatımızın mükemmeliyetidir. Ve eğer Kṛṣṇa'yı taklit etmek istersek, "Tanrı olayım. Taklitçi hoşlanıcı olayım," o zaman māyādasınızdır. Bizim işimiz sadece... Tıpkı gopīlerin hayatı gibi. Kṛṣṇa zevk alıyor ve onlar da zevk malzemelerini tedarik ediyor. Evet. Bhakti budur. Biz... Kṛṣṇa tedarik ediyor... Hizmetkar ve efendi. Hizmetkara efendi tarafından bütün ihtiyaçları tedarik ediliyor, ama hizmetkarın vazifesi efendiye hizmet etmektir. Hepsi bu. Eko bahūnāṁ yo vidadhāti kāmān nityo nityānāṁ cetanaś cetanānām... (Kaṭha Upaniṣad 2.2.13). Bunlar Vedik... Kṛṣṇa size büyük miktarda, hayatın bütün ihtiyaçlarını tedarik ediyor. Hiç bir kıtlık yok. Hiç ekonomik problem yok. Sadece Kṛṣṇa'ya hizmet etmeye çalışın. O zaman herşey tamdır. Çünkü O Hṛṣīkeśa'dır. Ve fazlası... Kṛṣṇa arzularsa, bol bol erzak olabilir. Tıpkı sizin ülkenizde olduğu gibi, bol bol erzak var. Diğer ülke... İsviçreye gittim: herşey ithal. Hiç erzak yok. Tek erzak sadece, sadece kar. (gülüşme) İstediğiniz kadar kar alın. Görüyorsunuz? benzer şekilde herşey Kṛṣṇa'nın kontrolünde. Adanan olursanız, o zaman kar tedariği olmaz — sadece yiyecek tedariği olur. Ve adanan olmazsanız, karla kaplanın. (gülüşme) Hepsi bu. Bulutla kaplı. Herşey Kṛṣṇa'nın kontrolünde.

Dolayısıyla aslında hiç kıtlık yok. Kıtlık Kṛṣṇa bilinci. O halde Kṛṣṇa bilinçli olursanız o zaman herşey bol. Hiçbir kıtlık yok. Yöntem bu. Tvayā hṛṣīkeśa... Ve burada denir ki tvayā hṛṣī... Yathā hṛṣīkeśa khalena devakī (SB 1.8.23). Dünya tehlikelerle doludur. Ama Devakī... Kuntīdevī der ki, "Devakī Senin adananın olduğu için, Sen onu haset erkek kardeşinin verdiği sıkıntıdan kurtardın." Erkek kardeş, "Kız kardeşimin oğlu, kız kardeşimin sekizinci oğlu beni öldürecek," diye duyar duymaz oh, hemen Devakī'yı öldürmeye hazırdı. Devakī'nin kocası tarafından yatıştırıldı. Korumak kocanın görevidir. "Sevgili kayınbiraderim, neden kız kardeşine haset ediyorsun? En nihayetinde, kız kardeşin seni öldürmeyecek. Oğlu seni öldürecek. Sorun bu. Öyleyse ben bütün oğlanları sana göndereyim, o zaman ne istersen yapabilirsin. Neden bu yeni evli, masum kızı öldürüyorsun ki? O senin küçük kardeşin, aynı kızın gibi. Onu korumalısın. Neden bunu yapıyorsun?"

Böylece Kaṁsa yatıştı. Vasudeva'nın sözlerine, bütün oğlanları göndereceğine inandı, "Ve istersen öldürebilirsin." Düşündü ki, "Şu an ki durumu kurtarayım. En nihayetinde, sonradan Kaṁsa bir yeğeni olunca bu kıskançlığı unutabilir." Ama onun asla asla unutacağı yoktu. Evet. Bütün oğlanları öldürdü ve hapiste tuttu. Śucārpitā badhya aticiram (SB 1.8.23). Aticiram uzun süre demektir. Böylece kurtuldu. Devakī en nihayetinde kurtuldu. Benzer şekilde eğer Devakī veKuntī'nin pozisyonunu alırsak... Kuntī, tıpkı oğullarıyla olduğu gibi, Pañca-Pāṇḍava, beş Pāṇḍavalar... O dul kaldıktan sonra Dhṛtarāṣṭra'nın tüm planı, "Küçük kardeşimin bu çocuklarını nasıl öldürmeli?" Çünkü şans eseri körüm, dolayısıyla krallık tahtını alamadım. Küçük kardeşim aldı. Şİmdi öldü. O halde en azından benim oğullarım tahtı almalı." Onun politikası buydu, Dhṛtarāṣṭra'nın politikası: "Ben alamadım." Bu maddi eğilimdir. "Ben mutlu olayım. Oğullarım mutlu olsun. Toplumum mutlu olsun. Milletim mutlu olsun." Bunlar bencilliğin uzantılarıdır. Kimse Kṛṣṇa'yı, Kṛṣṇa'nın nasıl mutlu olacağını düşünmüyor. Herkes kendi durumunu düşünüyor: "Nasıl mutlu olabilirim, çocuklarım nasıl mutlu olabilir, toplumum nasıl mutlu olabilir, halkım nasıl mutlu olabilir, milletim..." Bu varoluş mücadelesidir. Heryerde görürsünüz. Bu maddi varoluştur. Kimse Kṛṣṇa nasıl mutlu olacak diye düşünmüyor.

Bu yüzden Kṛṣṇa bilinci çok muazzamdır. Bhāgavatam'dan, Bhagavad-gītā'dan anlamaya çalışın. Ve hṛṣīkeṇa hṛṣīkeśa-sevanam (CC Madhya 19.170), ve duyularınızı duyularının efendisinin hizmetiyle meşgul etmeye çalışın. O zaman mutlu olacaksınız.

Çok teşekkürler.

Adananlar: Jaya Śrīla Prabhupāda.