TR/Prabhupada 0903 - Sarhoşluk Sona Erer Ermez, Bütün Sarhoş Rüyalarınız Sona Erer

From Vanipedia
Jump to: navigation, search
Go-previous.png Önceki Sayfa - Video 0902
Sonraki Sayfa - Video 0904 Go-next.png

Sarhoşluk Sona Erer Ermez, Bütün Sarhoş Rüyalarınız Sona Erer
- Prabhupāda 0903


730418 - Lecture SB 01.08.26 - Los Angeles

"Sevgili Rab'bim, Senin Tanrılığına ancak materyal olarak tükenmiş kişilerce kolayca yaklaşılabilir. Maddi ilerleme yolunda olan, saygın ebeveynlerle, büyük zenginliklerle, yüksek eğitim ve bedensel güzelliklerle kendini geliştirmeye çalışan biri Sana içten bir hisle yaklaşamaz."

Prabhupāda: Dolayısıyla bunlar yetersizlikler. Maddi zenginlik, bu şeyler... Janma, çok aristokratik bir aile ya da ulusta doğmak. Tıpkı siz Amerikalı oğlanların ve kızların, zengin anne babaya, ulusa doğmanız gibi. O halde bu bir anlamda Tanrı'nın lütfu. Bu aynı zamanda... İyi bir ailede ya da iyi bir ulusta doğmak, varlıklı, çok zengin olmak, bilgide, eğitimde, herşeyde, maddi olan herşeyde ileri olmak. Ve güzellik, bu şeyler dindar faaliyetlerin hediyeleridir. Yoksa, neden fakir bir adam kimsenin dikkatini çekmez? Ama zengin bir adam çeker. Eğitimli bir adam dikkat çeker. Bir budala, hergele dikkat çekmez. Yani benzer şekilde, güzellikte, zenginlikte bu şeyler maddi olarak çok yararlıdır. Janmaiśvarya-śruta (SB 1.8.26).

Ancak kişi materyal olarak bu şekilde varlıklı olduğunda, sarhoş olur. "Oh, ben zengin bir adamım. Eğitimli bir adamım. Param var." Sarhoş olur. Bu yüzden bizim önerimiz... Çünkü zaten tüm bu varlıktan sarhoş olmuşlar. Ve tekrar sarhoşluk mu? O zaman, doğal olarak bu insanlar zaten sarhoş. Şu anlamda sarhoş... Tıpkı eğer şarap içerseniz, sarhoş olmanız gibi. Gökyüzünde uçuyorsunuz. Böyle düşünüyorsunuz. Cennete gittin. Evet. Dolayısıyla bunlar sarhoşluğun etkileri. Ama sarhoş insan bu sarhoşluğu, sarhoşluğun biteceğini bilmez. Zaman sınırı dahilindedir. Devam etmeyecek. Buna yanılsama denir. Biri de şu yanılsamadır, "Ben çok zenginim. Çok eğitimliyim, çok güzelim, çok... Yüksek bir aileye, yüksek bir ulusa doğdum." Bu tamam. Ama bu sarhoşluk, ne kadar sürecek? Amerikalı olduğunuzu farzedin. Zenginsiniz, güzelsiniz. Bilgide ilerisiniz ve Amerikan olduğunuz için gurur duyabilirsiniz. Lakin bu sarhoşluk ne kadar sürecek? Bu beden biter bitmez, herşey biter. Hepsi, tüm sarhoşluk. Tıpkı... Aynı şey. Birşey içersiniz, sarhoş olursunuz. Ama sarhoşluk biter bitmez, bütün sarhoş rüyalarınız sona erer, biter. Dolayısıyla bu sarhoşluk, sarhoş kalırsanız, gökyüzünde ve zihinsel platformda salınıp durursanız... Bunlar zihinsel platformdur, egoistik platformdur. Bedensel platformdur. Ama siz bu beden değilsiniz, bu kaba beden ve ince beden değilsiniz. Bu kaba beden toprak, su, hava, ateş, gökyüzünden yapılıdır ve ince beden de zihin, akıl ve egodan yapılıdır. Ama siz bu sekiz elemente ait değilsiniz, apareyam. Bhagavad-gītā'da. Bu Tanrı'nın ikincil enerjisidir. Biri zihinsel olarak çok ileri olsa bile, ikincil enerjinin etkisi altında olduğunu bilmez. Bilmez. Bu sarhoşluktur. Tıpkı sarhoş insanların ne durumda olduğunu bilmemesi gibi. O halde bu varlıklı konum sarhoşluktur. Ve eğer bu sarhoşluğu arttırırsanız... Bu modern medeniyet zaten sarhoş olduğumuz ve şarhoşluğu arttırdığımızdır. Sarhoşluk halinden çıkmak zorundayız, ama modern medeniyet arttırıyor, "Daha da sarhoş ol, daha da sarhoş ol ve cehenneme git." Modern medeniyetin durumu bu.