TR/Prabhupada 0963 - Yalnızca Krişna İle Yakından İlişkili Olan Bir Adananı BG'yi Anlayabilir

From Vanipedia
Jump to: navigation, search
Go-previous.png Önceki Sayfa - Video 0962
Sonraki Sayfa - Video 0964 Go-next.png

Yalnızca Krişna İle Yakından İlişkili Olan Bir Adananı BG'yi Anlayabilir
- Prabhupāda 0963


720000 - Lecture BG Introduction - Los Angeles

Dolayısıyla biz Bhagavad-gītā önsözümüzü verdik, şöyle ki bir kimse Bhagavad-gītā'yı Bhagavad-gītā'da yönlendirildiği şekliyle anlamak zorundadır. Talimat var. Bhagavad-gītā nasıl okunur. İnsanlar Bhagavad-gītā'yı talimat almadan okuyorlar. Biz bunu şu bağlamda açıkladık, öyle ki bir ilaç alsanız, şişede bir talimat var, ki bu da onun dozudur. Bir çok kez bir çok damla alırsınız. Talimat budur. Benzer şekilde, gerçekten Bhagavad-gītā'yı anlamak için talimatı yazarın kendisi, Kṛṣṇa tarafından verildiği gibi kabul etmek zorundasınız. O çok çok uzun zaman önce, kırk milyon yıl kadar önce Bhagavad-gītā'yı ilk kez Güneş Tanrısına konuştuğunu söyler. Ve Güneiş-Tanrısı bilgiyi oğlu Manu'ya aktarmıştır. Ve Manu bilgiyi oğlu Iksvaku'ya aktarmıştır.

imaṁ vivasvate yogaṁ
proktavān aham avyayam
vivasvān manave prāha
manur ikṣvākave 'bravīt
(BG 4.1)

Dolayısıyla raja-rsilerin hepsi krallardır. Manu kraldır, Maharaja Iskvaku da kraldır ve Güneş Tanrısı Vivasvan, o da kraldır. O Güneş Gezegeninin kralıdır. Ve torunu Iskvaku bu gezegenin kralı olmuştu, Maharaja Iskvaku. Ve Raghu-vamsa olarak bilinen bu hanedanlıkta, Rab Ramachandra belirdi. O çok eski monarşik bir ailedir. Iskvaku vamsa, Raghu vamsa. Vamsa aile demektir. Yani evvelinde, krallar, idari yönetimin başı, Tanrı tarafında verilmiş tezleri ya da buyrukları öğrenirdi. Bhagavad-gītā'ya göre, yalnızca bir Kṛṣṇa adananı, Kṛṣṇa ile yakında ilişkili olan bir kişi, Bhagavad-gītā'nın ne olduğunu anlayabilir. Kṛṣṇa... Arjuna, Bhagavad-gītā'yı Kṛṣṇa'dan duyduktan sonra Ona şöyle hitap etti:

paraṁ brahma paraṁ dhāma
pavitraṁ paramaṁ bhavān
puruṣaṁ śāśvataṁ divyam
ādi-devam ajaṁ vibhum
(BG 10.12)

Kṛṣṇa'yı Parambrahman olarak anladı. Parambrahman Yüce Gerçek demektir. Mutlak Gerçek, Parambrahman. Brahman, canlı varlıklar, onlara da brahman denir, ama canlı varlıklar Parambrahman değildir. Parambrahman Yüce anlamına gelir. O yüzden Arjuna Ona Parambrahman, ve Paramdhāman olarak hitap etti. Paramdhāman herşeyin dayandığı yerdir. Herşey Yüce Rab'bın enerjisi üstüne dayanır. Bu yüzden Ona Paramdhāman denir. Tıpkı tüm bu gezegenlerin güneş ışığına dayanması gibi. Güneş ışığı Güneş küresinin enerjisidir. Benzer şekilde bu maddi enerji de Kṛṣṇa'nın enerjisidir. Ve herşey, maddi ya da spiritüel herşey Kṛṣṇa'nın enerjisine dayanır. Dayanak yeri Kṛṣṇa'nın enerjisidir. Başka bir yerde, Kṛṣṇa der ki:

mayā tatam idaṁ sarvaṁ
jagad avyakta-mūrtinā
mat-sthāni sarva-bhūtāni
na cāhaṁ teṣv avasthitaḥ
(BG 9.4)

Kṛṣṇa, "Ben gayrişahsi özelliğimle heryere yayılırım," der. Her yeri kaplayan. Tanrı gayrişahsi özelliğiyle yani enerjisiyle heryeri kaplar. Aynı ısının ateşin enerjisi olduğu örneği verildiği gibi. Ateş ısısı ve ışığıyla yayılır. Ateş bir yerdedir, ama ısı ve ışık yayılır. Benzer şekilde, Kṛṣṇa da Goloka Vrndavan adı verilen Kendi ikametindedir. Ruhsal dünyada en üstün gezegen olan bir gezegen vardır.