TR/Prabhupada 0973 - İlkelere Uyarsa, Kesinlike Eve, tanrılığa Geri Gider

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

İlkelere Uyarsa, Kesinlike Eve, tanrılığa Geri Gider
- Prabhupāda 0973


730400 - Lecture BG 02.13 - New York

Prabhupāda: O halde kim akıllı? Diğer gezegenlere, eve, tanrılığa geri dönmenin kazancı ne diye sorarsanız? Buna Bhagavad-gītā'da teminat verilir: mām upetya tu kaunteya duḥkhālayam aśāśvatam nāpnuvanti (BG 8.15).

"Bana gelirseniz, o zaman sefil hallerle dolu olan bu bedeni tekrar kabul etmek zorunda kalmayacaksınız. Ruhsal bedeninizde kalacaksınız." Dolayısıyla bizim Kṛṣṇa bilinci hareketimiz, demek istediğim, tüm cnlı varlıkları yükseltmeye izin vermek anlamına gelir... Elbettei herkes için değil. Çok zor. Ama bu Kṛṣṇa bilinci hareketini benimseyen birinin, eğer prensiplere uyarsa o zaman eve, Tanrılığa geri gideceği kesindir. Bu kesindir. Ama eğer yoldan saparsanız, māyāya cezbolursanız, o sizin işiniz. Ama biz size bilgi veriyoruz: Yöntem bu, basit bir yöntem. Hare Kṛṣṇa mahā-mantrasını söyleyin, arının,... daima maddi pençelerden özgür kalın, ve tyaktvā dehaṁ. Mam upetya. Janma karma me divyam yo janati... Sadece Kṛṣṇa'yı anlamaya çalışsanız, o zaman tyaktvā dehaṁ, bu bedeni bıraktıktan sonra, mām eti, "Bana geleceksin."

Dolayısıyla bizim felsefemiz bu. Çok basit.Ve herşey Bhagavad-gītā'da açıklanır. Tüm dünyanın iyiliği için bu ekolü idrak etmeye ve yaymaya çalışın. O zaman herkes mutlu olacaktır. Çok teşekkürler.

Adananlar: Jaya, tüm yücelikler Śrīla Prabhupāda'ya!