TR/Prabhupada 0988 - Sözde Hissi Dindarlık Burda Srimad-Bhagavatam'da Yoktur

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Sözde Hissi Dindarlık Burda Srimad-Bhagavatam'da Yoktur
- Prabhupāda 0988


740724 - Lecture SB 01.02.20 - New York

evaṁ prasanna-manaso
bhagavad-bhakti-yogataḥ
bhagavat-tattva-vijñānaṁ
mukta-saṅgasya jāyate
(SB 1.2.20)

Bhagavat-tattva-vijñānaṁ. Hissi değil; vijñānadır. Vijñāna bilim demektir. Bir adanan olmak duygual biri olmak demek değildir. Duygusal kişinin değeri yoktur. Biri... Bu hissiyattır. Bu duygusal his... Aynı çocuğun dans ediyor olması gibi. Hissiyat değildir - hiç bir hissi yoktur - ama ruhsal uyanıştan ötürü dans ediyordur. BU dans köpeğin dansı değildir. Bu... Tanrı aşkı hisseden biri, dans eder. Kişi ne kadar Tanrı aşkı duyarsa, dans ederbilir, zikredebilir, ağlayabilir. Bir sürü, sekiz çeşit aṣṭa-sāttvika-vikāra (CC Antya 14.99) vardır: bedenin dönüşümü, gözlerde yaşlar. Yani...

bhagavat-tattva-vijñānaṁ.
jñānaṁ parama-guhyaṁ me
yad vijñāna-samanvitam
(SB 2.9.31)

Kṛṣṇa Brahmā'ya dedi ki, jñānaṁ me parama-guhyaṁ. Kṛṣṇa hakkında bilmek çok çok özeldir. Sıradan birşey değildir. Vijñāna. Bu yüzden bir sürü bilimadamı, onlar da bizim hareketimize katılıyor. Bir sürü Felsefe, Kimya Dokturu, bunun bir bilim olduğunu anlıyor. Ve ne kadar propoganda yaparsanız, demek istediğim, ne kadar geniş bir toplum camiası yaparsanız, eğitimli alim, profesör, bilimadamı, filozof, onlar katılacaktır. Ve onlar için bir sürü kitabımız var. Seksen kitap basma teklifimiz var. Onlar arasından, on dört tanesini bastık.

Dolayısıyla bir bilim. Yoksa, Śrīmad-Bhāgavatam neden anlayış için on sekiz bin kıta adamış olsun ki? Hımm? Śrīmad-Bhāgavatam'ın başlangıcında, dharmaḥ projjhita-kaitavo 'tra (SB 1.1.2) denir: sahtekarlık, duygusallık, sözde dini sistem projjhitadır, atılır. Burada Śrīmad-Bhāgavatam'da yeri yoktur. Projjhita. Aynı birşeyi süpürgeyle süpürmenize ya da birşeyin tozunu atmanıza benzer, benzer şekilde, tozlu şeyler, sözde hissi dindarlığın Śrīmad-Bhāgavatam'da yeri yoktur. Bu bir bilimdir. Parama-guhyaṁ: çok özeldir.