TR/Prabhupada 1031 - Bütün Canlı Varlıklar, Maddi Örtüyle Giydirilmiştir

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Bütün Canlı Varlıklar, Maddi Örtüyle Giydirilmiştir
- Prabhupāda 1031


740628 - Lecture at St. Pascal's Franciscan Seminary - Melbourne

Yani Tanrı, ya da Yüce Gerçek, Mutlak Gerçek herşeyin gelmiş olduğu kişidir. Dolayısıyla Śrīmad-Bhāgavatam'ın başlangıcı budur. Janmādy asya yataḥ, "Mutlak Gerçek herşeyin mevcudiyetinin geldiği kimsedir. Şimdi, Mutlak Gerçeğin doğası nedir? "Herşey" demek... İki şey vardır: madde ve ruh. İki şey. Aynı bu maddenin madde ve bizim canlı varlıklar, ruh, ruh can olduğumuz gibi. Bu maddi beden tıpkı bir giysi gibi benim örtümdür. Her birimiz giyimliyiz, bir çeşit giysiyle örtülüyüz. Benzer şekilde, tüm canlı varlıklar, onlar da maddi örtüyle giydirilmiş. Kaba giysi ya da ceket ve ince giysi. Kaba giysi beş maddi elementten yapılıdır: toprak, su, ateş, eter, ve ince giysi zihin, akıl ve egodur. O halde bizler, ruh can Tanrının önemli parçasıdır. Şu an iki tip giysiyle örtülüyüz - ince giysi: zihin, akıl ve ego; ve kaba örtü. İnce demek bu şeyin olduğunu bildiğimiz ama göremediğimiz anlamına gelir. Aynı sizin benim zihnim olduğunu; benim de sizin zihniniz olduğunu bildiğim, ama zihninizi görmediğim gibi, sizin de benimkini görememeniz gibi. Aklınız olduğunu biliyorumi siz de benim aklım olduğunu biliyorsunuz, ama o aklın ne olduğunu görmüyoruz. Benzer şekilde, kimlik. Ben bu bilincim... Sizde de o bilinçten var, benim bilincim var, ama görmüyoruz. Dolayısıyla bu maddi gözlere görünmeyen şeylere ince (sübtil) denir. Ve ruh can yine de daha incedir. Dolayısıyla insan yaşamı ruh canı Yüce Ruh olarak anlamak içindir.