TR/Prabhupada 1033 - İsa Mesih Tanrının Oğlu, Tanrının En İyi Oğlu, dolayısıyla Bizim Ona Saygımız Sonsuz

From Vanipedia


İsa Mesih Tanrının Oğlu, Tanrının En İyi Oğlu, dolayısıyla Bizim Ona Saygımız Sonsuz
- Prabhupāda 1033


740628 - Lecture at St. Pascal's Franciscan Seminary - Melbourne

Misafir (3): Sayın Lütuf İsa Mesih'i nasıl görürdü?

Prabhupāda: Hımm?

Madhudviṣa: Bizim İsa Mesih'e bakışımız nedir?

Prabhupāda: İsa Mesih, İsa Mesih... O Tanrının oğlu, Tanrının en iyi oğlu, dolayısıyla bizim Ona saygımız sonsuz. Evet. İnsanlara Tanrı bilinci hakkında öğreten herkes bizim için saygıya değerdir. Hangi ülkede, hangi ortamda olduğu farketmez, o öğretileri yayıyordu. Farketmez.

Madhudviṣa: Evet, bayım?

Misafir (4): Assisili Aziz Fransis bizim (belirsiz) teoriyi (belirsiz) kurdu, materyal olanı Tanrı için kullanarak, ve Aziz Fransis "köpek (erkek)kardeş"ten ve "kedi (kız)kardeş"ten ve "su (kız)kardeş"ten ve "rüzgar (erkek)kardeşten bahdeserdi. Sayın Lütufları, Aziz Fransis'in yaklaşımı ve teorisi hakkında ne düşünüyor?

Madhudviṣa: (soruyu tekrarlar) Aziz Fransis, bizim davet edildiğimiz bu belli başlı düzenin kurucusu, Tanrıyı maddi dünyada buldu. Ve maddi dünyanın boyutlarına "erkek kardeş" ve "kız kardeş" olarak hitap ederdi. "Ağaç (erkek)kardeş," "su (kız)kardeş," bu şekilde. Sizin bununla ilgili görüşünüz nedir?

Prabhupāda: Bu gerçek Tanrı bilincidir. Bu gerçek Tanrı bilincidir, evet, "Ben Tanrı bilinçliyim ve hayvanları öldürürüm" değil. Bu Tanrı bilinci değildir. Ağaçları, bitkileri, daha aşağı hayvanları, hatta önemsiz karıncaları bile kardeş gibi kabul etmek... Samaḥ sarveṣu bhūteṣu. Bu Bhagavad-gītā'da açıklanır. Brahma-bhūtaḥ prasannātmā na śocati na kāṅkṣati samaḥ sarveṣu bhūteṣu (BG 18.54). Samaḥ. Samaḥ tüm canlı varlıklara eşit olmak, herkeste ruh canı görmek anlamına gelir... Erkekmiş ya da kediymiş veya köpekmiş yahut ağaç ya da karınca veya böcek ya da büyük adammış farketmez. Hepsi Tanrının önemli parçalarıdır. Sadece farklı şekilde giyinmişler. Birinin ağaçtan giysisi var; birinin kral giysisi var; birinin böcek. Bu da Bhagavad-gītā'da açıklanır. Paṇḍitāḥ sama-darśinaḥ (BG 5.18): "Paṇḍit, bilgili olan kişinin bakışı eşittir." Dolayısıyla Aziz Fransis böyle düşündüyse, bu ruhsal anlayışın en yüksek standardıdır.